รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8295159138ทำแล้ว 08/08/255924265213211201
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว9267218210ทำแล้ว 31/05/255967226203185151
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6272237218ทำแล้ว 23/05/255913172124121110
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5179149155ทำแล้ว 31/05/255947202144141131
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว61506161ทำแล้ว 30/05/255988227868481
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8464157157ทำแล้ว 11/05/2559138242179178164
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5195155143ทำแล้ว 26/05/255921122104103103
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว61465959ทำแล้ว 30/05/2559881611057869
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8224222222ทำแล้ว 31/05/255972197393729
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6211150147ทำแล้ว 24/06/255967162110110110
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6273190181ทำแล้ว 18/05/255947189138138138
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว73029145ทำแล้ว 31/05/255927314250225223
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8234168150ทำแล้ว 30/09/2559151118443934
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว722930065ทำแล้ว 12/05/255995696963
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว5150102100ทำแล้ว 13/06/25595216911210197
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว6424197234ทำแล้ว 26/05/255919229158157157
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5274173131ทำแล้ว 30/05/255916190154154154
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว7556181175ทำแล้ว 30/05/25592264219219217
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว7244166165ทำแล้ว 14/06/255911107626259
รวม 19 อปท.191255,0893,1352,756199503,6512,5132,4122,291
ข้อมูล ณ 07/08/2563