รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว4252145131ทำแล้ว 29/06/255922171124124124
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว4271181182ทำแล้ว 31/05/255925193155155152
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6114146114ทำแล้ว 30/05/25592574282525
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6793530ทำแล้ว 24/09/25591562292928
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว513712714ทำแล้ว 30/05/255957121211
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6268268268ทำแล้ว 19/05/255991373637
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7214204149ทำแล้ว 30/09/2559269504949
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว5194117116ทำแล้ว 13/05/2559161141414
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7192165126ทำแล้ว 30/05/255990171717
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว6113106107ทำแล้ว 30/05/2559854232321
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว51366260ทำแล้ว 24/06/255949212115
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8221188186ทำแล้ว 25/05/2559121434140
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว7224275208ทำแล้ว 23/05/255944109855
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว51037777ทำแล้ว 31/05/2559178505050
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว7263251192ทำแล้ว 30/05/255967161616
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว71989088ทำแล้ว 24/06/25591772171616
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว61357966ทำแล้ว 13/05/255920776
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว5408408408ทำแล้ว 27/05/255936101010
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว613710464ทำแล้ว 14/06/2559137111
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว91277249ทำแล้ว 30/06/255919108818170
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว8279279279ทำแล้ว 05/07/25594150232323
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว11364365365ทำแล้ว 30/06/255947161614
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 30/05/255915211
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว612697106ทำแล้ว 30/05/255939999
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว643510979ทำแล้ว 17/05/255952414139
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6288199170ทำแล้ว 30/05/255946131312
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6965252ทำแล้ว 30/05/2559464202017
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว778153125ทำแล้ว 13/05/25592752343332
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6232502438ทำแล้ว 19/05/255950301915
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว61517170ทำแล้ว 27/06/255985222121
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว5793831ทำแล้ว 30/05/2559660312724
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว61732929ทำแล้ว 31/05/255954404040
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7398401401ทำแล้ว 31/05/255956343429
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7127132117ทำแล้ว 26/10/25592368454537
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว8279271261ทำแล้ว 09/06/255917888
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8172175161ทำแล้ว 23/05/255920665
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว1058198223ทำแล้ว 15/08/255942272724
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6170105104ทำแล้ว 13/06/25591896373434
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว11229229229ทำแล้ว 27/05/2559229876
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว5209166154ทำแล้ว 13/05/25592826555
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7483483483ทำแล้ว 27/05/255940202020
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6756864ทำแล้ว 31/10/255959434138
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว31515757ทำแล้ว 23/05/2559183343432
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว6103126134ทำแล้ว 28/04/25593257211918
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว912911779ทำแล้ว 13/05/2559438161515
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6437342295ทำแล้ว 27/05/25595478525251
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว10156137120ทำแล้ว 30/05/255915102696967
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว8825149ทำแล้ว 24/06/25591374333333
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6150109125ทำแล้ว 23/05/2559455404037
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6322193148ทำแล้ว 30/05/255944303028
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5180107117ทำแล้ว 17/06/25591561505049
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว7167168168ทำแล้ว 31/05/25591836323232
รวม 52 อปท.5234110,2588,7237,962524823,6141,6341,5961,522
ข้อมูล ณ 07/08/2563