รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว3104162119ทำแล้ว 31/05/255983125784241
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6269313234ทำแล้ว 31/05/255940258196172159
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว4142106108ทำแล้ว 31/05/2559881424034
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5140147147ทำแล้ว 25/05/255976111111
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว51239492ทำแล้ว 31/05/255964131313
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว9155167167ทำแล้ว 31/05/25591959353430
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว7141185185ทำแล้ว 30/05/255938100141313
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว714510498ทำแล้ว 16/05/2559111384285
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6167166172ทำแล้ว 25/05/2559172434239
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5426010ทำแล้ว 27/05/2559836232322
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว5176176176ทำแล้ว 02/06/255931118847675
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4216205205ทำแล้ว 20/06/255951004594
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว71165650ทำแล้ว 30/06/2559668454545
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว51158067ทำแล้ว 30/06/255910108755753
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7137158131ทำแล้ว 16/05/255936120646356
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2111122122ทำแล้ว 08/08/25591174393834
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6327287271ทำแล้ว 30/05/255986595655
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว6143142142ทำแล้ว 30/05/255965535249
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว6599590590ทำแล้ว 16/09/2559106393833
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7218205181ทำแล้ว 30/06/25591454484848
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6324325325ทำแล้ว 16/05/2559341222221
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6114174134ทำแล้ว 23/06/25591043232019
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7222229229ทำแล้ว 30/05/255994787169
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7221291291ทำแล้ว 10/05/2559211165227
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6151152152ทำแล้ว 30/06/25592169434131
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5116123123ทำแล้ว 15/07/255946363636
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว6264249247ทำแล้ว 24/05/255914101676664
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6610626626ทำแล้ว 29/06/25592792343128
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว6212175166ทำแล้ว 07/06/2559778393733
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว6291291291ทำแล้ว 19/05/2559288282828
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว61264943ทำแล้ว 03/06/255953282827
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6387388388ทำแล้ว 30/05/255946232322
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว61137777ทำแล้ว 26/05/255924764
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว5112119115ทำแล้ว 28/06/2559671931
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6236233222ทำแล้ว 25/05/255924107717062
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6128138142ทำแล้ว 15/08/255959353534
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7318251251ทำแล้ว 10/06/2559127151515
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว6133134134ทำแล้ว 30/05/25592081636363
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7190168166ทำแล้ว 24/05/25591443434343
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8179257267ทำแล้ว 23/05/25594102686867
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7211138128ทำแล้ว 31/05/255965494847
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 02/05/25593074585852
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว8173147138ทำแล้ว 23/05/255945343331
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว5208220212ทำแล้ว 19/05/2559257222017
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6121196196ทำแล้ว 31/05/2559537101010
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว7139130130ทำแล้ว 14/09/255912811244
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว61476773ทำแล้ว 30/05/2559968282828
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว9477458460ทำแล้ว 17/06/255920100565150
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6141102101ทำแล้ว 31/05/255937105292925
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว8350171189ทำแล้ว 29/06/255983271514
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว612913799ทำแล้ว 30/05/25591951333129
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว6133133133ทำแล้ว 30/05/25591161333231
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8142123122ทำแล้ว 30/05/255941155134134132
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว5384226125ทำแล้ว 23/05/255934174118118118
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว5215216216ทำแล้ว 23/05/2559176555553
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5248245234ทำแล้ว 13/06/2559140171612
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7169174174ทำแล้ว 06/06/2559556655
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว3154153153ทำแล้ว 30/06/25594488575756
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6208186187ทำแล้ว 31/05/2559200177162161
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว71284242ทำแล้ว 27/06/25594573484745
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว61128575ทำแล้ว 21/06/2559599595656
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4808574ทำแล้ว 31/05/25596614021
รวม 62 อปท.6237212,26611,57211,081627975,1292,9572,6192,470
ข้อมูล ณ 06/08/2563