รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.นครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6445504411ทำแล้ว 30/09/255936265183183144
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6296180178ทำแล้ว 31/05/2559168150149146
3. เทศบาลเมืองทุ่งสง (ทุ่งสง)ทำแล้ว4492311370ทำแล้ว 31/05/256031142125114113
4. เทศบาลเมืองปากพนัง (ปากพนัง)ทำแล้ว5326215210ทำแล้ว 291771304211
5. เทศบาลเมืองปากพูน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7231137133ทำแล้ว 29/06/2559214181818
6. เทศบาลตำบลกะทูน (พิปูน)ทำแล้ว61965648ทำแล้ว 29/06/255922333
7. เทศบาลตำบลกะปาง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6276131102ทำแล้ว 30/05/2559111322523
8. เทศบาลตำบลการะเกด (เชียรใหญ่)ทำแล้ว514211191ทำแล้ว 30/06/2559451298
9. เทศบาลตำบลเกาะทวด (ปากพนัง)ทำแล้ว5171173173ทำแล้ว 30/05/255961313130
10. เทศบาลตำบลเกาะเพชร (หัวไทร)ทำแล้ว7164134123ทำแล้ว 29/06/255930115104102100
11. เทศบาลตำบลขนอม (ขนอม)ทำแล้ว6187141133ทำแล้ว 09/09/2559221666
12. เทศบาลตำบลขุนทะเล (ลานสกา)ทำแล้ว633822343ทำแล้ว 31/05/255920131313
13. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว6150154151ทำแล้ว 22/03/25591844953
14. เทศบาลตำบลเขาพระ (พิปูน)ทำแล้ว6226174157ทำแล้ว 10/05/2559660252521
15. เทศบาลตำบลควนกลาง (พิปูน)ทำแล้ว6263266266ทำแล้ว 13/05/255920111
16. เทศบาลตำบลจันดี (ฉวาง)ทำแล้ว6144133126ทำแล้ว 14/12/255977393736
17. เทศบาลตำบลฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว5169113111ทำแล้ว 24/06/2559381444
18. เทศบาลตำบลชะมาย (ทุ่งสง)ทำแล้ว6433504440ทำแล้ว 11/08/25598152452523
19. เทศบาลตำบลชะเมา (ปากพนัง)ทำแล้ว5244174151ทำแล้ว 19/05/255938232323
20. เทศบาลตำบลชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว6336150149ทำแล้ว 27/05/2559396393939
21. เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5929198ทำแล้ว 30/05/255959666
22. เทศบาลตำบลดอนตรอ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5154398ทำแล้ว 29/06/255946171716
23. เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว6233376343ทำแล้ว 31/05/255925123504642
24. เทศบาลตำบลท้องเนียน (ขนอม)ทำแล้ว5280232219ทำแล้ว 29/06/2559114416109
25. เทศบาลตำบลทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว4368370368ทำแล้ว 23/05/255955855
26. เทศบาลตำบลทางพูน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5154102100ทำแล้ว 24/05/25591258393938
27. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5316185145ทำแล้ว 31/05/25595111
28. เทศบาลตำบลท่าประจะ (ชะอวด)ทำแล้ว6342154120ทำแล้ว 19/05/255950383835
29. เทศบาลตำบลท่าแพ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5308222194ทำแล้ว 31/05/25592964232320
30. เทศบาลตำบลท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5233109107ทำแล้ว 30/05/255991656565
31. เทศบาลตำบลท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว41387672ทำแล้ว 30/05/2559652555
32. เทศบาลตำบลที่วัง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6170115116ทำแล้ว 30/05/255937771277
33. เทศบาลตำบลทุ่งสัง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว9236142142ทำแล้ว 05/01/256056373533
34. เทศบาลตำบลทุ่งใส (สิชล)ทำแล้ว5117989ทำแล้ว 31/05/255961121565454
35. เทศบาลตำบลนาบอน (นาบอน)ทำแล้ว6139122124ทำแล้ว 31/05/255980191211
36. เทศบาลตำบลนาสาร (พระพรหม)ทำแล้ว5180126113ทำแล้ว 31/05/255957464444
37. เทศบาลตำบลนาเหรง (นบพิตำ)ทำแล้ว81479688ทำแล้ว 31/05/255942282726
38. เทศบาลตำบลบางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว51658279ทำแล้ว 31/05/255974393939
39. เทศบาลตำบลบางพระ (ปากพนัง)ทำแล้ว51076061ทำแล้ว 31/05/25593662586
40. เทศบาลตำบลปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4695743ทำแล้ว 26/06/25592036141414
41. เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว41337763ทำแล้ว 23/05/2559536171717
42. เทศบาลตำบลพรหมคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว51321311ทำแล้ว 31/05/255910321
43. เทศบาลตำบลพรหมโลก (พรหมคีรี)ทำแล้ว557124ทำแล้ว 29/06/255810531212119
44. เทศบาลตำบลพิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5726162ทำแล้ว 31/05/2559234101010
45. เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4350334314ทำแล้ว 16/05/2559922022
46. เทศบาลตำบลไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว6809160ทำแล้ว 30/05/255927272727
47. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5145105101ทำแล้ว 26/05/255990333
48. เทศบาลตำบลลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว81066259ทำแล้ว 27/05/25596624283
49. เทศบาลตำบลสวนขัน (ช้างกลาง)ทำแล้ว51649794ทำแล้ว 30/05/2559554373736
50. เทศบาลตำบลสิชล (สิชล)ทำแล้ว51129991ทำแล้ว 31/05/255977524138
51. เทศบาลตำบลหน้าสตน (หัวไทร)ทำแล้ว6152132122ทำแล้ว 31/05/255935242222
52. เทศบาลตำบลหลักช้าง (ช้างกลาง)ทำแล้ว7120108135ทำแล้ว 31/05/25593418188
53. เทศบาลตำบลหัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว11795555ทำแล้ว 27/05/25591838272625
54. เทศบาลตำบลหินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว510811795ทำแล้ว 29/06/255981464646
55. เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ขนอม)ทำแล้ว5169140129ทำแล้ว 30/05/255990141412
56. อบต.กรุงชิง (นบพิตำ)ทำแล้ว6228219219ทำแล้ว 29/06/2559122211919
57. อบต.กรุงหยัน (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว6195161153ทำแล้ว 30/05/25593127111
58. อบต.กลาย (ท่าศาลา)ทำแล้ว45297ทำแล้ว 31/05/2559813744
59. อบต.กะเบียด (ฉวาง)ทำแล้ว51548082ทำแล้ว 31/05/255926121211
60. อบต.กะหรอ (นบพิตำ)ทำแล้ว8131118117ทำแล้ว 30/05/2559161076
61. อบต.กำแพงเซา (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5231104101ทำแล้ว 30/05/255921107262626
62. อบต.กำโลน (ลานสกา)ทำแล้ว51063838ทำแล้ว 31/05/255970473837
63. อบต.กุแหระ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5859448ทำแล้ว 30/05/25592461777
64. อบต.เกาะขันธ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6215191138ทำแล้ว 24/06/25593598614340
65. อบต.แก้วแสน (นาบอน)ทำแล้ว9164158157ทำแล้ว 13/05/2559348151110
66. อบต.ขนาบนาก (ปากพนัง)ทำแล้ว5117114114ทำแล้ว 13/05/255965282827
67. อบต.ขอนหาด (ชะอวด)ทำแล้ว5161132273ทำแล้ว 25/05/255913106757267
68. อบต.เขาแก้ว (ลานสกา)ทำแล้ว61915640ทำแล้ว 30/05/2559329511
69. อบต.เขาขาว (ทุ่งสง)ทำแล้ว5283147120ทำแล้ว 27/05/25593398222
70. อบต.เขาน้อย (สิชล)ทำแล้ว61324956ทำแล้ว 10/03/2560441373733
71. อบต.เขาพระทอง (ชะอวด)ทำแล้ว5125229205ทำแล้ว 14/06/255992626257
72. อบต.เขาพระบาท (เชียรใหญ่)ทำแล้ว7221166163ทำแล้ว 29/06/2559401844
73. อบต.เขาพังไกร (หัวไทร)ทำแล้ว521912612ทำแล้ว 15/06/2559280323230
74. อบต.เขาโร (ทุ่งสง)ทำแล้ว767225203ทำแล้ว 30/05/2559857414136
75. อบต.คลองกระบือ (ปากพนัง)ทำแล้ว5245115383ทำแล้ว 18/04/2559163585858
76. อบต.คลองน้อย (ปากพนัง)ทำแล้ว51357676ทำแล้ว 13/06/2559651098
77. อบต.คลองเส (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว8258257251ทำแล้ว 11/07/2560581141414
78. อบต.ควนกรด (ทุ่งสง)ทำแล้ว7176173222ทำแล้ว 31/05/25596117575656
79. อบต.ควนชะลิก (หัวไทร)ทำแล้ว51017462ทำแล้ว 21/06/256073484848
80. อบต.ควนชุม (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5118112153ทำแล้ว 31/05/25597953393934
81. อบต.ควนทอง (ขนอม)ทำแล้ว5966258ทำแล้ว 20/06/2559969453633
82. อบต.ควนพัง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5186151184ทำแล้ว 30/05/25591591222
83. อบต.ควนหนองคว้า (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5118118118ทำแล้ว 13/06/2559441088
84. อบต.ควนหนองหงษ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6166125111ทำแล้ว 23/05/2559489747472
85. อบต.เคร็ง (ชะอวด)ทำแล้ว51266869ทำแล้ว 30/05/255944161514
86. อบต.ฉลอง (สิชล)ทำแล้ว4118168170ทำแล้ว 13/05/2559258333
87. อบต.ชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว5246587ทำแล้ว 31/05/2559569371212
88. อบต.ช้างกลาง (ช้างกลาง)ทำแล้ว8106123127ทำแล้ว 15/08/25594751096
89. อบต.ช้างซ้าย (พระพรหม)ทำแล้ว51377569ทำแล้ว 30/05/255973114616160
90. อบต.เชียรเขา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6937766ทำแล้ว 15/08/255932211
91. อบต.เชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว6606363ทำแล้ว 30/05/255911601163
92. อบต.ไชยมนตรี (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว66893104ทำแล้ว 24/05/2559349303030
93. อบต.ดอนตะโก (ท่าศาลา)ทำแล้ว5197180172ทำแล้ว 07/10/255940252221
94. อบต.ดุสิต (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว51038081ทำแล้ว 11/05/255954251111
95. อบต.ตลิ่งชัน (ท่าศาลา)ทำแล้ว78313170ทำแล้ว 17/05/255964545143
96. อบต.ถ้ำพรรณรา (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว4270270270ทำแล้ว 29/06/255976322827
97. อบต.ทรายขาว (หัวไทร)ทำแล้ว51606643ทำแล้ว 31/05/255934181815
98. อบต.ท้องลำเจียก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5184230165ทำแล้ว 15/06/25591657555454
99. อบต.ทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว41187769ทำแล้ว 30/05/2559261322214
100. อบต.ท่าขนาน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5116251223ทำแล้ว 30/09/2559116141413
101. อบต.ท่าขึ้น (ท่าศาลา)ทำแล้ว6334140129ทำแล้ว 12/05/255969131010
102. อบต.ท่าซอม (หัวไทร)ทำแล้ว6729781ทำแล้ว 31/05/25591955342927
103. อบต.ท่าซัก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7272211192ทำแล้ว 28/06/255963202858580
104. อบต.ท่าดี (ลานสกา)ทำแล้ว61388989ทำแล้ว 31/05/255933101696155
105. อบต.ท่าพญา (ปากพนัง)ทำแล้ว77111286ทำแล้ว 16/05/2559931664
106. อบต.ท้ายสำเภา (พระพรหม)ทำแล้ว51488374ทำแล้ว 31/05/255972766
107. อบต.ท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว51229783ทำแล้ว 16/05/25596281463128
108. อบต.ท่าเรือ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7173190197ทำแล้ว 27/05/255916122747067
109. อบต.ท่าไร่ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6192251211ทำแล้ว 14/06/2559854998
110. อบต.ท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว6280305218ทำแล้ว 27/09/25591034377
111. อบต.ท่าเสม็ด (ชะอวด)ทำแล้ว51796659ทำแล้ว 10/06/2559171464646
112. อบต.ทุ่งปรัง (สิชล)ทำแล้ว4116104124ทำแล้ว 18/05/255958191919
113. อบต.ทุ่งโพธิ์ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6249227237ทำแล้ว 23/05/255963373735
114. อบต.ทุ่งสง (นาบอน)ทำแล้ว6903536ทำแล้ว 31/05/2559267463429
115. อบต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5268269269ทำแล้ว 31/05/25592170434342
116. อบต.เทพราช (สิชล)ทำแล้ว597100147ทำแล้ว 10/05/2559174424241
117. อบต.ไทยบุรี (ท่าศาลา)ทำแล้ว5897874ทำแล้ว 28/06/2559764585555
118. อบต.นบพิตำ (นบพิตำ)ทำแล้ว5176197163ทำแล้ว 30/06/255992686767
119. อบต.นากะชะ (ฉวาง)ทำแล้ว5763939ทำแล้ว 30/05/2559852262624
120. อบต.นาเขลียง (ฉวาง)ทำแล้ว5369370370ทำแล้ว 31/05/255923332
121. อบต.นาเคียน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5362260397ทำแล้ว 30/05/255945127161515
122. อบต.นางหลง (ชะอวด)ทำแล้ว52323369ทำแล้ว 27/05/25592683707070
123. อบต.นาทราย (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว8132114103ทำแล้ว 15/06/2559581197
124. อบต.นาบอน (นาบอน)ทำแล้ว5121100152ทำแล้ว 24/05/2559179241716
125. อบต.นาพรุ (พระพรหม)ทำแล้ว5151150301ทำแล้ว 28/06/25592069343333
126. อบต.นาโพธิ์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7145124117ทำแล้ว 31/05/25593274534948
127. อบต.นาไม้ไผ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7297275329ทำแล้ว 31/05/2559132423737
128. อบต.นาเรียง (พรหมคีรี)ทำแล้ว6462487487ทำแล้ว 28/06/25595256292828
129. อบต.นาแว (ฉวาง)ทำแล้ว51717161ทำแล้ว 26/05/25592178322927
130. อบต.นาหมอบุญ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5208211211ทำแล้ว 25/05/2559274534745
131. อบต.นาหลวงเสน (ทุ่งสง)ทำแล้ว5164129119ทำแล้ว 26/05/2559610315119
132. อบต.น้ำตก (ทุ่งสง)ทำแล้ว5178136132ทำแล้ว 28/06/25591288414141
133. อบต.บางขัน (บางขัน)ทำแล้ว5707893ทำแล้ว 30/05/25593079585454
134. อบต.บางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4257258258ทำแล้ว 20/06/255965252119
135. อบต.บางนบ (หัวไทร)ทำแล้ว2117610394ทำแล้ว 03/10/25592227141414
136. อบต.บางรูป (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5119104110ทำแล้ว 30/05/255973554954
137. อบต.บางศาลา (ปากพนัง)ทำแล้ว6217137114ทำแล้ว 30/05/255949242117
138. อบต.บ้านเกาะ (พรหมคีรี)ทำแล้ว61308166ทำแล้ว 31/05/25591756565656
139. อบต.บ้านชะอวด (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6149137161ทำแล้ว 30/05/255974606060
140. อบต.บ้านตูล (ชะอวด)ทำแล้ว6541541541ทำแล้ว 13/05/255973221
141. อบต.บ้านนิคม (บางขัน)ทำแล้ว5936956ทำแล้ว 04/05/255968171110
142. อบต.บ้านเนิน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว525519074ทำแล้ว 30/05/25592418211
143. อบต.บ้านเพิง (ปากพนัง)ทำแล้ว61125023ทำแล้ว 31/05/2559154201917
144. อบต.บ้านราม (หัวไทร)ทำแล้ว7204163145ทำแล้ว 31/05/2559247353535
145. อบต.บ้านลำนาว (บางขัน)ทำแล้ว5937066ทำแล้ว 25/05/2559247303025
146. อบต.บ้านใหม่ (ปากพนัง)ทำแล้ว6165108103ทำแล้ว 31/05/2559752383636
147. อบต.ปริก (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5154121120ทำแล้ว 31/05/255971116824745
148. อบต.ปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว71348474ทำแล้ว 04/05/2559368554949
149. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (ปากพนัง)ทำแล้ว4949980ทำแล้ว 27/12/255939383430
150. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก (ปากพนัง)ทำแล้ว5139108181ทำแล้ว 21/06/255951303030
151. อบต.ปากแพรก (ปากพนัง)ทำแล้ว51698258ทำแล้ว 30/05/25591355373434
152. อบต.ป่าระกำ (ปากพนัง)ทำแล้ว6198299291ทำแล้ว 29/09/25591951252525
153. อบต.เปลี่ยน (สิชล)ทำแล้ว4280417228ทำแล้ว 30/06/255940251818
154. อบต.พิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5169124119ทำแล้ว 12/05/25592103747474
155. อบต.โพธิ์ทอง (ท่าศาลา)ทำแล้ว51063228ทำแล้ว 31/05/2559103787772
156. อบต.มะม่วงสองต้น (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว61308065ทำแล้ว 25/05/255966252422
157. อบต.แม่เจ้าอยู่หัว (เชียรใหญ่)ทำแล้ว8242162172ทำแล้ว 21/06/25591487404040
158. อบต.โมคลาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว6896151ทำแล้ว 23/05/255959414139
159. อบต.ไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว8199131117ทำแล้ว 31/05/2559332332
160. อบต.ยางค้อม (พิปูน)ทำแล้ว63826544ทำแล้ว 24/05/25592310109
161. อบต.ร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5956161ทำแล้ว 15/03/256095433
162. อบต.รามแก้ว (หัวไทร)ทำแล้ว6149170122ทำแล้ว 31/05/2559245252523
163. อบต.ละอาย (ฉวาง)ทำแล้ว6198239107ทำแล้ว 15/02/2560137666
164. อบต.ลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว6402364263ทำแล้ว 30/05/255925111110
165. อบต.วังหิน (บางขัน)ทำแล้ว6928182ทำแล้ว 30/05/255943413535
166. อบต.วังอ่าง (ชะอวด)ทำแล้ว5586783783ทำแล้ว 28/06/2559114717162
167. อบต.สระแก้ว (ท่าศาลา)ทำแล้ว5142149126ทำแล้ว 11/05/2559191706059
168. อบต.สวนหลวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6276196186ทำแล้ว 15/06/255977453735
169. อบต.สามตำบล (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5198202183ทำแล้ว 31/05/255982636260
170. อบต.สิชล (สิชล)ทำแล้ว72049170ทำแล้ว 30/05/25592195707069
171. อบต.สี่ขีด (สิชล)ทำแล้ว59497102ทำแล้ว 20/06/2559170626061
172. อบต.เสาธง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5888683ทำแล้ว 30/05/255952140414140
173. อบต.เสาเภา (สิชล)ทำแล้ว5201183147ทำแล้ว 06/10/2559474575757
174. อบต.เสือหึง (เชียรใหญ่)ทำแล้ว564179164ทำแล้ว 11/10/25593166141311
175. อบต.ไสหมาก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว61119373ทำแล้ว 31/05/2559578757168
176. อบต.ไสหร้า (ฉวาง)ทำแล้ว522654ทำแล้ว 30/05/2559132141414
177. อบต.หนองหงส์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว6347208124ทำแล้ว 31/05/255926432166
178. อบต.ห้วยปริก (ฉวาง)ทำแล้ว590152137ทำแล้ว 30/05/2559667414138
179. อบต.หัวตะพาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว5237187188ทำแล้ว 08/11/2559641333
180. อบต.หัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว697161137ทำแล้ว 14/06/2559883585855
181. อบต.หินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5219176157ทำแล้ว 13/06/25592369885
182. อบต.หูล่อง (ปากพนัง)ทำแล้ว512215759ทำแล้ว 24/05/255958422
183. อบต.แหลม (หัวไทร)ทำแล้ว84646108ทำแล้ว 10/01/2560247323125
184. อบต.แหลมตะลุมพุก (ปากพนัง)ทำแล้ว51307366ทำแล้ว 25/05/2559329888
185. อบต.อินคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว6180264ทำแล้ว 17/05/255947473529
รวม 185 อปท.1851,05233,81127,29925,5661851,78112,5646,3005,6065,288
ข้อมูล ณ 06/08/2563