รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6236464420ทำแล้ว 04/08/25591215215215215
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว615611396ทำแล้ว 31/05/25592769363634
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว663315398ทำแล้ว 30/05/2559268197949493
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว51054439ทำแล้ว 19/05/2559285474747
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว7169190189ทำแล้ว 31/05/25597106171716
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว41215396ทำแล้ว 30/06/2559389746565
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว6134157152ทำแล้ว 29/07/255921100626259
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว665ทำแล้ว 31/05/25593773454545
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6164164174ทำแล้ว 30/05/255987343434
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6116115115ทำแล้ว 30/05/255952888
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว6775474ทำแล้ว 29/06/255933141414
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5178154155ทำแล้ว 19/05/25592147124124124
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว5786876ทำแล้ว 19/05/25592696857785
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6256179147ทำแล้ว 24/05/255959322121
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6235235235ทำแล้ว 12/05/2559130858585
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว41601ทำแล้ว 25/05/255916101747372
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7209146132ทำแล้ว 04/10/255918127808079
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6927373ทำแล้ว 22/06/255971444
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว7383241146ทำแล้ว 30/05/2559130101010
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว6149145139ทำแล้ว 03/05/255948109606057
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6144148120ทำแล้ว 30/05/2559572636256
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว5254262267ทำแล้ว 30/05/255938171716
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6175146150ทำแล้ว 25/05/255911104747474
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว6223223223ทำแล้ว 10/05/25591224382216
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว69387128ทำแล้ว 26/05/25593085343434
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว611612770ทำแล้ว 12/05/2559787414141
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6289290290ทำแล้ว 30/05/25591290666
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6109145253ทำแล้ว 17/05/2559468494745
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว6276276276ทำแล้ว 30/05/255964202020
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6664545ทำแล้ว 15/06/2559768202019
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว5272418283ทำแล้ว 26/05/2559230272726
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว7391362420ทำแล้ว 30/05/255931173303029
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6287293222ทำแล้ว 30/05/25591471333
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว7119129128ทำแล้ว 14/12/2559113181818
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6244290187ทำแล้ว 06/09/25591086141414
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว611010695ทำแล้ว 12/05/255959141414
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว668ทำแล้ว 21/06/255946999
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว6395195113ทำแล้ว 1410111
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว610310592ทำแล้ว 23/09/25592166535250
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว6174174174ทำแล้ว 30/05/25591106303030
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6136137137ทำแล้ว 10/10/25591010109
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว9243325252ทำแล้ว 20/06/2559379141414
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว61233838ทำแล้ว 13/05/2559889717171
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว8275360339ทำแล้ว 27/05/2559112828179
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6130137130ทำแล้ว 31/05/2559195545253
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว4495050ทำแล้ว 30/05/25591059595959
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว8426448448ทำแล้ว 30/05/25596142737373
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6133111111ทำแล้ว 04/05/25591134969494
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว61297273ทำแล้ว 30/05/25599119102101100
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว6148145162ทำแล้ว 30/05/255947222
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6140122235ทำแล้ว 17/06/255962141413
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว51069274ทำแล้ว 24/11/2559461464645
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว8162182414ทำแล้ว 15/06/25599161123118110
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว79111290ทำแล้ว 29/06/255944333
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6160140131ทำแล้ว 19/05/2559160373736
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6302304304ทำแล้ว 15/06/2559302161616
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7421455459ทำแล้ว 31/05/255917211
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว8674646ทำแล้ว 13/05/25591986464645
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว63621512ทำแล้ว 24/05/255979359250243240
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว513012290ทำแล้ว 20/09/255959424242
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว688122350ทำแล้ว 30/05/2559471424239
รวม 61 อปท.6137111,44510,10510,037617766,0802,9552,8772,832
ข้อมูล ณ 07/08/2563