รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.เพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว720099ทำแล้ว 30/05/2559197605252
2. เทศบาลเมืองชะอำ (ชะอำ)ทำแล้ว7243159306ทำแล้ว 30/05/255939152968582
3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว3163155149ทำแล้ว 31/05/2559120676767
4. เทศบาลตำบลเขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว6309198189ทำแล้ว 29/06/25591716711188104
5. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ท่ายาง)ทำแล้ว7201190189ทำแล้ว 31/05/255913111403130
6. เทศบาลตำบลท่ายาง (ท่ายาง)ทำแล้ว5220123116ทำแล้ว 24/05/255929120100100100
7. เทศบาลตำบลท่าแลง (ท่ายาง)ทำแล้ว71609137ทำแล้ว 30/06/255994707069
8. เทศบาลตำบลนายาง (ชะอำ)ทำแล้ว5135136136ทำแล้ว 30/05/255926101101101101
9. เทศบาลตำบลบางเก่า (ชะอำ)ทำแล้ว71061834ทำแล้ว 30/05/255916443158
10. เทศบาลตำบลบางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7219158152ทำแล้ว 31/05/25591179606058
11. เทศบาลตำบลบ้านลาด (บ้านลาด)ทำแล้ว620074ทำแล้ว 30/05/25594476474746
12. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว711912098ทำแล้ว 31/05/255918122959594
13. เทศบาลตำบลหนองขนาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7876864ทำแล้ว 31/05/25593788595854
14. เทศบาลตำบลหนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว4170129122ทำแล้ว 31/05/255929732933
15. เทศบาลตำบลหัวสะพาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว71384338ทำแล้ว 31/05/2559685484747
16. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7254139122ทำแล้ว 22/06/25595013116
17. อบต.กลัดหลวง (ท่ายาง)ทำแล้ว7200173513ทำแล้ว 27/05/255922103674440
18. อบต.แก่งกระจาน (แก่งกระจาน)ทำแล้ว583178129ทำแล้ว 20/06/25598874222
19. อบต.เขากระปุก (ท่ายาง)ทำแล้ว4142208349ทำแล้ว 08/06/255914105104103102
20. อบต.เขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว8103120134ทำแล้ว 16/06/2559254343431
21. อบต.ช่องสะแก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6907373ทำแล้ว 31/05/2559154313131
22. อบต.ดอนยาง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว890245255ทำแล้ว 22/06/255911422099
23. อบต.ต้นมะพร้าว (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8766355ทำแล้ว 30/05/2559134201313
24. อบต.ต้นมะม่วง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว71007878ทำแล้ว 19/05/25592100332
25. อบต.ตำหรุ (บ้านลาด)ทำแล้ว78585291ทำแล้ว 15/06/2559263161515
26. อบต.ถ้ำรงค์ (บ้านลาด)ทำแล้ว6139206235ทำแล้ว 17/05/2559986555453
27. อบต.ท่าคอย (ท่ายาง)ทำแล้ว5413143128ทำแล้ว 20/06/255963303030
28. อบต.ท่าช้าง (บ้านลาด)ทำแล้ว7433939ทำแล้ว 13/06/2559142303030
29. อบต.ท่าตะคร้อ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7163166166ทำแล้ว 31/05/25591035151515
30. อบต.ท่าแร้ง (บ้านแหลม)ทำแล้ว715592102ทำแล้ว 24/05/2559160262626
31. อบต.ท่าแร้งออก (บ้านแหลม)ทำแล้ว79610196ทำแล้ว 10/06/2559396723109
32. อบต.ท่าเสน (บ้านลาด)ทำแล้ว6201134117ทำแล้ว 11/05/2559469474746
33. อบต.ธงชัย (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8216137107ทำแล้ว 29/06/2559261353534
34. อบต.นาพันสาม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5817266ทำแล้ว 30/05/25591771444341
35. อบต.นาวุ้ง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7634777ทำแล้ว 23/05/255934232322
36. อบต.บางแก้ว (บ้านแหลม)ทำแล้ว71133229ทำแล้ว 23/05/2559871616060
37. อบต.บางขุนไทร (บ้านแหลม)ทำแล้ว71038074ทำแล้ว 30/05/2559150323129
38. อบต.บางครก (บ้านแหลม)ทำแล้ว6130122120ทำแล้ว 30/05/2559556313131
39. อบต.บางจาก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8504889ทำแล้ว 23/05/255923181816
40. อบต.บางจาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7133113110ทำแล้ว 04/05/2559581101010
41. อบต.บางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7785656ทำแล้ว 15/06/255969373636
42. อบต.บ้านกุ่ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8684858ทำแล้ว 31/05/255928542
43. อบต.บ้านทาน (บ้านลาด)ทำแล้ว8260266266ทำแล้ว 07/06/255992403934
44. อบต.บ้านในดง (ท่ายาง)ทำแล้ว62013926ทำแล้ว 15/08/2559448454241
45. อบต.บ้านหม้อ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว61219166ทำแล้ว 30/05/2559397848483
46. อบต.บ้านหาด (บ้านลาด)ทำแล้ว516298101ทำแล้ว 30/06/25593118878783
47. อบต.บ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว51276347ทำแล้ว 25/05/25591064232220
48. อบต.ปากทะเล (บ้านแหลม)ทำแล้ว7103118200ทำแล้ว 10/05/2559564403738
49. อบต.ป่าเด็ง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5351111ทำแล้ว 07/12/255935888
50. อบต.ปึกเตียน (ท่ายาง)ทำแล้ว7241283273ทำแล้ว 24/06/2559511174
51. อบต.พุสวรรค์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว517510282ทำแล้ว 31/05/255952494848
52. อบต.โพพระ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว511512292ทำแล้ว 05/02/25598555
53. อบต.โพไร่หวาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว71038882ทำแล้ว 27/06/2559285676662
54. อบต.มาบปลาเค้า (ท่ายาง)ทำแล้ว71115961ทำแล้ว 17/06/25591657414141
55. อบต.ยางน้ำกลัดใต้ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว6208167167ทำแล้ว 29/06/2559962199
56. อบต.ยางหย่อง (ท่ายาง)ทำแล้ว71188977ทำแล้ว 31/05/25592299676764
57. อบต.โรงเข้ (บ้านลาด)ทำแล้ว596182119ทำแล้ว 25/05/25598551411
58. อบต.ไร่โคก (บ้านลาด)ทำแล้ว31827753ทำแล้ว 22/07/2559119393939
59. อบต.ไร่มะขาม (บ้านลาด)ทำแล้ว7168172136ทำแล้ว 03/06/255928555
60. อบต.ไร่ส้ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7255221209ทำแล้ว 16/05/255995454543
61. อบต.ไร่สะท้อน (บ้านลาด)ทำแล้ว7134235289ทำแล้ว 06/06/25591066953
62. อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (ชะอำ)ทำแล้ว5635664ทำแล้ว 11/05/255947131111
63. อบต.วังไคร้ (ท่ายาง)ทำแล้ว7196200173ทำแล้ว 10/05/255914130888782
64. อบต.วังจันทร์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว41426568ทำแล้ว 30/05/25591572323029
65. อบต.สมอพลือ (บ้านลาด)ทำแล้ว61298076ทำแล้ว 26/08/2559182424242
66. อบต.สองพี่น้อง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5213243157ทำแล้ว 17/01/25603651411
67. อบต.สามพระยา (ชะอำ)ทำแล้ว72025038ทำแล้ว 17/06/2559959521
68. อบต.สำมะโรง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว48694207ทำแล้ว 12/05/255963844
69. อบต.หนองกระเจ็ด (บ้านลาด)ทำแล้ว61209794ทำแล้ว 25/05/255940383838
70. อบต.หนองกะปุ (บ้านลาด)ทำแล้ว81229496ทำแล้ว 10/06/25591155464342
71. อบต.หนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว7945394ทำแล้ว 13/06/255941222
72. อบต.หนองชุมพล (เขาย้อย)ทำแล้ว7123112111ทำแล้ว 31/10/255983474545
73. อบต.หนองชุมพลเหนือ (เขาย้อย)ทำแล้ว7106106106ทำแล้ว 29/06/25594333
74. อบต.หนองปรง (เขาย้อย)ทำแล้ว722614367ทำแล้ว 30/06/255918222
75. อบต.หนองปลาไหล (เขาย้อย)ทำแล้ว72028712ทำแล้ว 29/06/255990363636
76. อบต.หนองพลับ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5119101103ทำแล้ว 10/05/255939762875
77. อบต.หนองศาลา (ชะอำ)ทำแล้ว71324115ทำแล้ว 04/05/25591455272727
78. อบต.หนองโสน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5172142158ทำแล้ว 18/05/255914653199
79. อบต.หนองหญ้าปล้อง (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7405407407ทำแล้ว 15/02/255948333231
80. อบต.ห้วยทรายเหนือ (ชะอำ)ทำแล้ว8205203202ทำแล้ว 05/09/25593208221817
81. อบต.ห้วยท่าช้าง (เขาย้อย)ทำแล้ว3368368368ทำแล้ว 28/06/255914433
82. อบต.ห้วยแม่เพรียง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว694129301ทำแล้ว 16/05/255956343434
83. อบต.ห้วยโรง (เขาย้อย)ทำแล้ว711212587ทำแล้ว 14/06/2559963313128
84. อบต.ห้วยลึก (บ้านลาด)ทำแล้ว6866880ทำแล้ว 13/06/255954555
85. อบต.แหลมผักเบี้ย (บ้านแหลม)ทำแล้ว7868387ทำแล้ว 27/05/2559363565656
รวม 85 อปท.8553712,85610,23210,839857236,2143,2652,9122,840
ข้อมูล ณ 07/08/2563