รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว61354125ทำแล้ว 21/06/255992464140
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว62169796ทำแล้ว 21/06/255985242422
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5855755ทำแล้ว 29/06/2559244282423
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6795244ทำแล้ว 20/06/2559461884
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 30/05/255988595959
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว6696966ทำแล้ว 27/06/2559140404040
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 30/05/25591162535352
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว51493030ทำแล้ว 31/05/255956222120
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว81068389ทำแล้ว 31/05/255978383838
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5346196191ทำแล้ว 20/06/25598166969389
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว6774645ทำแล้ว 18/05/255959434343
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7744949ทำแล้ว 31/05/255955131313
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6757676ทำแล้ว 16/06/255914533
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว910077ทำแล้ว 18/05/2559147996
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว6814445ทำแล้ว 17/06/25591468565655
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6806771ทำแล้ว 27/06/2559348393939
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8116112108ทำแล้ว 19/06/25591871565653
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว612078ทำแล้ว 28/06/255988313131
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6404241ทำแล้ว 14/06/255932272725
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5183209262ทำแล้ว 30/06/255986131010
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6136135135ทำแล้ว 23/05/2559171171713
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว6908466ทำแล้ว 21/06/25592251352
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว6332522ทำแล้ว 02/05/255929202019
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว6667063ทำแล้ว 17/05/25591152313127
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว8865337ทำแล้ว 20/06/2559940303025
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว9858686ทำแล้ว 19/05/255947303025
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว6908487ทำแล้ว 19/05/255940202018
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6595959ทำแล้ว 10/06/255932843
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว8131122122ทำแล้ว 16/06/255943161614
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว6996763ทำแล้ว 31/05/255931282725
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8126126126ทำแล้ว 13/06/2559126735469
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว61509481ทำแล้ว 21/06/255979373636
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6139139139ทำแล้ว 17/05/2559148737105
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว61734921ทำแล้ว 27/06/255954866
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว7698583ทำแล้ว 15/06/2559163262626
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6118108105ทำแล้ว 23/05/255934222120
รวม 36 อปท.362303,9982,8872,82036962,1781,1321,041998
ข้อมูล ณ 06/08/2563