รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61958787ทำแล้ว 30/06/255917134953018
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6345233143ทำแล้ว 21/06/25592215867257
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว464117193ทำแล้ว 31/05/2559180136120120
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว81399987ทำแล้ว 09/06/255935105787571
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7147101100ทำแล้ว 30/06/25591283404038
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7414141ทำแล้ว 07/06/25599643
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว59010766ทำแล้ว 30/06/255950303026
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6237233ทำแล้ว 30/06/255929127321918
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7168172172ทำแล้ว 24/05/255988232222
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61446235ทำแล้ว 30/06/2559551741088
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว62343532ทำแล้ว 29/09/2559130253886461
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9146171115ทำแล้ว 30/06/255924122828282
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4177122165ทำแล้ว 20/06/25599149684541
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว615310789ทำแล้ว 30/06/2559994444442
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว634812784ทำแล้ว 29/07/2559701881268783
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6414141ทำแล้ว 30/05/25594521222
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6117106121ทำแล้ว 15/07/255919444
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5252291251ทำแล้ว 24/06/2559175491919
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว420112458ทำแล้ว 15/06/25594658363636
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว92736767ทำแล้ว 14/06/255951212116
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9436406393ทำแล้ว 30/06/25594107575757
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6206151106ทำแล้ว 01/06/255955311
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5200236191ทำแล้ว 27/05/2559481312824
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6878786ทำแล้ว 30/05/255925211
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61187165ทำแล้ว 26/05/255942121111
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6381298296ทำแล้ว 26/05/255978252222
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6293384390ทำแล้ว 15/06/255989732
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61463434ทำแล้ว 30/07/2559145997
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5726676ทำแล้ว 30/05/255953323229
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6286247238ทำแล้ว 26/05/2559682565550
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว819711840ทำแล้ว 24/06/2559482333
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6174148122ทำแล้ว 30/06/2559890763
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว621712798ทำแล้ว 31/05/255943149948573
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว81069586ทำแล้ว 31/05/2559292998
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว411010892ทำแล้ว 31/05/2559441088
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8177165162ทำแล้ว 27/06/255954262626
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว71496161ทำแล้ว 08/06/255948444443
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8174174174ทำแล้ว 23/06/255929744
รวม 38 อปท.382397,6185,2634,560385553,5401,4901,2281,139
ข้อมูล ณ 06/08/2563