รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6313296305ทำแล้ว 31/05/25599194172172172
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว628896104ทำแล้ว 17/06/2559101166767676
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7225160141ทำแล้ว 29/06/255935225949494
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6146157168ทำแล้ว 25/05/255910110868684
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว7156122120ทำแล้ว 30/05/2559121361107872
6. เทศบาลเมืองสามความเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6164100215ทำแล้ว 12/05/25597129717170
7. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว6677072ทำแล้ว 31/05/255957110554645
8. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว7915757ทำแล้ว 30/05/25593069141412
9. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 30/06/255974150646461
10. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว696104102ทำแล้ว 31/05/2559584414140
11. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6189193193ทำแล้ว 30/05/255955111939291
12. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5947068ทำแล้ว 19/05/25591366262523
13. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว61048379ทำแล้ว 31/05/25591292686862
14. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5317378155ทำแล้ว 28/05/255956221915
15. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6185173177ทำแล้ว 22/06/255941110797974
16. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6296218210ทำแล้ว 27/06/255921179473529
17. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6877031ทำแล้ว 17/05/255974202020
18. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6263106ทำแล้ว 31/05/255910133707069
19. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว512112392ทำแล้ว 27/06/25592102584341
20. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว6978274ทำแล้ว 31/05/25591862595959
21. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว6785250ทำแล้ว 31/05/25591049302626
22. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว61281413ทำแล้ว 31/05/25592470373737
23. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว528410829ทำแล้ว 30/05/255911117959595
24. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7213158152ทำแล้ว 30/05/255941101010
25. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว7158175ทำแล้ว 17/05/255914160404040
26. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6148150150ทำแล้ว 31/05/25591595676766
27. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6116130130ทำแล้ว 27/05/2559116313128
28. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว653107ทำแล้ว 29/06/255929666
29. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7170151152ทำแล้ว 12/04/255962464545
30. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6216193193ทำแล้ว 13/05/255917109797978
31. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว61657261ทำแล้ว 13/05/255932161616
32. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6938688ทำแล้ว 13/09/25591393585858
33. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว6183148108ทำแล้ว 29/06/25592425111111
34. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6206165114ทำแล้ว 30/05/2559371366
35. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว690115112ทำแล้ว 31/05/25592270373636
36. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว6173149126ทำแล้ว 27/06/2559256333
37. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61323923ทำแล้ว 29/06/2559944161515
38. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว61735035ทำแล้ว 30/05/25594711117
39. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว51167575ทำแล้ว 01/08/25591682202020
40. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7189284252ทำแล้ว 30/05/2559262626262
41. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61108576ทำแล้ว 10/05/255975676767
42. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว61066965ทำแล้ว 06/07/25592590612318
43. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6585662ทำแล้ว 12/05/2559825222220
44. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6103117126ทำแล้ว 31/05/2559103121212
45. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6159121117ทำแล้ว 26/05/2559870494948
46. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว4189399ทำแล้ว 29/06/255927453744
47. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6104106106ทำแล้ว 10/06/2559750252525
48. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว61048789ทำแล้ว 31/05/2559167463834
49. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 23/05/2559321131311
50. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว610890145ทำแล้ว 10/06/2559958352219
51. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6742566ทำแล้ว 21/06/25591978525249
52. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6163173110ทำแล้ว 30/05/2559163242422
53. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว611163130ทำแล้ว 14/06/2559174515149
54. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6105154102ทำแล้ว 13/05/2559376514948
55. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61156060ทำแล้ว 15/06/255949232323
56. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6206164156ทำแล้ว 30/06/255995524847
57. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว61089191ทำแล้ว 26/10/25591358282726
58. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว611110577ทำแล้ว 11/04/2559691747474
59. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6125126119ทำแล้ว 13/05/25591287535353
60. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6320329329ทำแล้ว 11/10/255935444
61. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 23/05/255959044139
62. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว665312ทำแล้ว 31/05/25592262383834
63. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6262139139ทำแล้ว 26/10/25593627111111
64. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว71484461ทำแล้ว 10/06/25591756212121
65. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว517412883ทำแล้ว 13/05/25594115271211
66. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว6232222ทำแล้ว 06/06/2559524444
67. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว7184285314ทำแล้ว 22/06/255969323125
68. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6796967ทำแล้ว 30/05/2559464383538
69. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6218221221ทำแล้ว 17/06/2559143222
70. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6141129129ทำแล้ว 26/05/25596111
71. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6706663ทำแล้ว 16/06/2559147313130
72. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6201220220ทำแล้ว 07/06/255980615252
73. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6370268215ทำแล้ว 16/05/255949272323
74. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6112186187ทำแล้ว 21/06/25591070261514
75. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6265265265ทำแล้ว 07/10/255951262623
76. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7161156156ทำแล้ว 27/05/25592367474745
77. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6335362249ทำแล้ว 23/05/255976241814
78. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6807169ทำแล้ว 10/05/255942313124
79. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6146123130ทำแล้ว 16/06/255915444
80. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61139489ทำแล้ว 07/10/255975115313131
81. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว61517772ทำแล้ว 30/05/25591152565656
82. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว5847881ทำแล้ว 29/06/2559152666
83. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว610311795ทำแล้ว 31/05/255977472625
84. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว61135254ทำแล้ว 31/05/255983626258
85. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว6989862ทำแล้ว 30/05/2559450353432
86. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6857364ทำแล้ว 28/06/2559245323230
87. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว6137145145ทำแล้ว 24/06/255969363634
88. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7133130158ทำแล้ว 31/05/2559359141414
89. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 30/05/25591072545454
90. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61644434ทำแล้ว 31/05/2559106720115
91. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว61008165ทำแล้ว 25/04/25592101666
92. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7170121118ทำแล้ว 30/05/255911777
93. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 05/04/255912221
94. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6162164164ทำแล้ว 21/06/25591052424140
95. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6144127135ทำแล้ว 27/06/2559586595946
96. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5769495ทำแล้ว 04/10/255945303026
97. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5827170ทำแล้ว 23/05/255923322
98. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7214214214ทำแล้ว 21/06/255934361081
99. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว61969474ทำแล้ว 02/06/25591168514542
100. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว63188988ทำแล้ว 13/05/2559657322018
101. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6111134123ทำแล้ว 23/05/255943262621
102. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6727171ทำแล้ว 26/05/255940171517
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว71108991ทำแล้ว 31/05/255972424242
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว517810487ทำแล้ว 30/06/255988515149
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61126564ทำแล้ว 19/05/25592578323230
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว68868259ทำแล้ว 25/05/25592372454440
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6204205205ทำแล้ว 31/05/255977424240
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว7834730ทำแล้ว 28/06/2559641272623
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6180170148ทำแล้ว 31/05/2559174404040
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว6113129137ทำแล้ว 13/05/255944221
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว619311498ทำแล้ว 24/06/25592364484645
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว61008077ทำแล้ว 30/05/255945272727
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว5220242231ทำแล้ว 30/05/255917332
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6200202202ทำแล้ว 30/05/255958323215
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6152142142ทำแล้ว 30/05/2559113131310
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6228119194ทำแล้ว 31/05/2559105767476
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6124132118ทำแล้ว 16/05/255951282828
รวม 117 อปท.11770317,55014,38913,8391171,3428,5114,4734,1463,952
ข้อมูล ณ 07/08/2563