รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7306673568ทำแล้ว 30/06/255928147868482
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61649478ทำแล้ว 30/05/255973164989594
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3109ทำแล้ว 29/06/255999383838
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว610511878ทำแล้ว 30/05/255934252522
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8888987ทำแล้ว 29/06/255953464646
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51005958ทำแล้ว 10/05/255953137105104101
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5971615ทำแล้ว 23/06/255960232320
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5100101101ทำแล้ว 24/05/25598107313130
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6131380159ทำแล้ว 31/05/2559478736363
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว510010196ทำแล้ว 16/05/255942232323
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว692123121ทำแล้ว 03/05/2559359595958
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว6672525ทำแล้ว 4273505049
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว61177595ทำแล้ว 30/05/2559656161512
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6183162172ทำแล้ว 05/09/255910656333232
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6162107117ทำแล้ว 30/05/255985686856
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7215190180ทำแล้ว 29/04/25595147474647
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว7128142142ทำแล้ว 23/06/2559159222220
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6505225224ทำแล้ว 30/05/25592977737271
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6249251251ทำแล้ว 23/05/255927202020
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7173193171ทำแล้ว 28/06/25592166999994
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6165141141ทำแล้ว 03/05/25594119959494
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10445403397ทำแล้ว 30/05/25592191922588
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2473817ทำแล้ว 22/03/255936262623
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6231231231ทำแล้ว 30/06/2559691505050
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5105105105ทำแล้ว 21/06/255962131212
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4234239239ทำแล้ว 25/05/2559260292929
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว613015575ทำแล้ว 15/06/25591672484847
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6145159149ทำแล้ว 27/06/255978545454
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5126128128ทำแล้ว 24/06/2559190555352
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว515514ทำแล้ว 07/10/255969363636
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5137ทำแล้ว 31/05/255951171717
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว611310395ทำแล้ว 24/05/255952393935
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5934865ทำแล้ว 31/05/25591956383834
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3130112115ทำแล้ว 25/05/2559696676763
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6291290290ทำแล้ว 04/01/25605555
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6164157161ทำแล้ว 27/05/255941131625755
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6738778ทำแล้ว 18/04/2559131183
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5547057ทำแล้ว 27/05/2559456171716
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7192169169ทำแล้ว 23/05/25593491303029
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว5145117107ทำแล้ว 30/05/25595104747472
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6249179190ทำแล้ว 30/05/2559156525046
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว415810178ทำแล้ว 22/08/25592112103101101
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว612712796ทำแล้ว 31/05/2559105636362
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5725048ทำแล้ว 31/05/255951302423
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5145166159ทำแล้ว 31/05/2559284444444
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว5896152ทำแล้ว 31/05/2559761333333
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว5956985ทำแล้ว 28/06/25593466404036
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5106112101ทำแล้ว 24/05/255956161616
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5716967ทำแล้ว 27/06/2559369494745
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว61408483ทำแล้ว 09/06/255921100636363
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5837479ทำแล้ว 16/06/255938432085
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว611633ทำแล้ว 30/05/2559244393934
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5404330284ทำแล้ว 13/06/2559335202014
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว52068964ทำแล้ว 26/05/25591052484848
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว7100106110ทำแล้ว 22/06/255934333
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว61466158ทำแล้ว 30/05/25593150252525
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51267271ทำแล้ว 16/12/255963544441
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว56819081ทำแล้ว 31/05/2559131262626
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3808080ทำแล้ว 30/05/25591237282523
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5676962ทำแล้ว 14/06/255938181818
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6295240239ทำแล้ว 27/09/25592252282828
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว161229782ทำแล้ว 13/06/2559122171717
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว6946921920ทำแล้ว 31/05/255914991343334
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6206206206ทำแล้ว 30/05/2559458222222
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7161131147ทำแล้ว 01/06/25594579616161
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว61019390ทำแล้ว 30/05/25592056955
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6194189187ทำแล้ว 30/05/255931171717
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6152163137ทำแล้ว 26/05/25591843621
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5331269268ทำแล้ว 23/09/255932259180180176
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6887979ทำแล้ว 02/06/255942998
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6220220220ทำแล้ว 22/08/255918641362
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5135136136ทำแล้ว 30/05/255980411311
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว638109ทำแล้ว 06/06/25599333
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7126123123ทำแล้ว 17/05/255993114636363
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว698435ทำแล้ว 08/06/2559348999
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว625710480ทำแล้ว 20/05/255970161616
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6218196168ทำแล้ว 31/05/255984484847
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว74005042ทำแล้ว 30/05/255925710991106
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7184117110ทำแล้ว 23/05/255972222221
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว52795116ทำแล้ว 06/06/2559774222222
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว51949688ทำแล้ว 26/05/255928333
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7217211174ทำแล้ว 31/05/25594276262624
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5444444ทำแล้ว 01/06/25591455484548
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6178180191ทำแล้ว 04/05/25594143822
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว69581105ทำแล้ว 14/06/2559537373737
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว51126661ทำแล้ว 26/05/255960313130
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว61488675ทำแล้ว 24/06/255925110514847
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว9778177ทำแล้ว 27/06/2559569424038
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6215132137ทำแล้ว 27/05/255912127545453
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว51084630ทำแล้ว 04/05/255912102757575
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว3512416ทำแล้ว 26/05/2559134303027
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7120120120ทำแล้ว 10/06/2559321188
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6138126126ทำแล้ว 30/05/25593964404037
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว572106185ทำแล้ว 13/06/255965107403530
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7395267103ทำแล้ว 13/06/255936122635648
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5107121120ทำแล้ว 30/05/255963373633
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว5144146135ทำแล้ว 30/06/25591391454545
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว5151130113ทำแล้ว 30/05/25591180311010
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว5807640ทำแล้ว 14/06/2559825242415
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว7181174354ทำแล้ว 01/06/2559288444443
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว6887978ทำแล้ว 2178544443
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6717715365ทำแล้ว 20/05/2559233999
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว78813577ทำแล้ว 20/06/25591789646463
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว62127676ทำแล้ว 10/06/255995295229204199
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7132270229ทำแล้ว 31/05/255961131313
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5222265147ทำแล้ว 11/05/25592199917487
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7302129115ทำแล้ว 27/05/25595597585755
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5153168122ทำแล้ว 16/06/255912121212
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว71781313ทำแล้ว 24/06/2559178222222
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5102103103ทำแล้ว 12/09/255938292929
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6229145140ทำแล้ว 07/10/25597110282828
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว511639ทำแล้ว 26/05/2559116111
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8426430428ทำแล้ว 16/05/2559365484848
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว5946869ทำแล้ว 31/05/255994414140
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5219174200ทำแล้ว 24/05/255937232323
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5204134113ทำแล้ว 03/05/255929168929188
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว61407975ทำแล้ว 10/06/25591021121212
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5717777ทำแล้ว 12/05/25592998484847
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว612018894ทำแล้ว 30/05/25595778323232
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6110234235ทำแล้ว 26/05/255952232323
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว513095110ทำแล้ว 31/05/255914116939393
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6123109103ทำแล้ว 28/06/25592966424242
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6877061ทำแล้ว 14/11/2559260511
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6769793ทำแล้ว 03/05/255964454545
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว513671183ทำแล้ว 31/05/255924103595952
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว6228238238ทำแล้ว 26/05/25591578454543
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6616463ทำแล้ว 30/05/255931887
รวม 127 อปท.12773621,15617,96216,3821272,01810,0925,2955,0384,897
ข้อมูล ณ 07/08/2563