รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาญจนบุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.กาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6412213176ทำแล้ว 30/08/25592180138138138
2. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว7784747ทำแล้ว 31/05/25599976
3. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น (ท่ามะกา)ทำแล้ว596106116ทำแล้ว 31/05/2559485656556
4. เทศบาลเมืองปากแพรก (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว7377267155ทำแล้ว 27/06/255916149131131130
5. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6223173154ทำแล้ว 18/05/255979303026
6. เทศบาลตำบลเขาโจด (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว6989897ทำแล้ว 21/06/255926966
7. เทศบาลตำบลดอนขมิ้น (ท่ามะกา)ทำแล้ว61037573ทำแล้ว 31/05/255921031366
8. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (พนมทวน)ทำแล้ว69312070ทำแล้ว 30/06/255940282828
9. เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว61039999ทำแล้ว 31/05/2559957414037
10. เทศบาลตำบลตลาดเขต (พนมทวน)ทำแล้ว51369795ทำแล้ว 10/05/255962131313
11. เทศบาลตำบลทองผาภูมิ (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว6277260260ทำแล้ว 27/05/2559102181818
12. เทศบาลตำบลท่าขนุน (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว6177199199ทำแล้ว 30/05/255977525249
13. เทศบาลตำบลท่าม่วง (ท่าม่วง)ทำแล้ว6129124105ทำแล้ว 26/05/25591152343433
14. เทศบาลตำบลท่ามะกา (ท่ามะกา)ทำแล้ว6816767ทำแล้ว 30/05/255945242422
15. เทศบาลตำบลท่ามะขาม (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6255255255ทำแล้ว 29/09/255976999
16. เทศบาลตำบลท่าไม้ (ท่ามะกา)ทำแล้ว61578170ทำแล้ว 29/06/2559596535153
17. เทศบาลตำบลท่าล้อ (ท่าม่วง)ทำแล้ว6545353ทำแล้ว 19/05/2559850404035
18. เทศบาลตำบลไทรโยค (ไทรโยค)ทำแล้ว71677226ทำแล้ว 26/05/255837181010
19. เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย (ไทรโยค)ทำแล้ว5666158ทำแล้ว 31/05/25591473565656
20. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อพลอย)ทำแล้ว6167120116ทำแล้ว 30/06/255914921511
21. เทศบาลตำบลพนมทวน (พนมทวน)ทำแล้ว41699383ทำแล้ว 16/06/2559156833
22. เทศบาลตำบลพระแท่น (ท่ามะกา)ทำแล้ว610810999ทำแล้ว 30/05/2559777535352
23. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา (ท่ามะกา)ทำแล้ว723310497ทำแล้ว 12/05/2559191474747
24. เทศบาลตำบลม่วงชุม (ท่าม่วง)ทำแล้ว5631711ทำแล้ว 23/05/255945131312
25. เทศบาลตำบลรางหวาย (พนมทวน)ทำแล้ว8694847ทำแล้ว 30/06/2559158373737
26. เทศบาลตำบลลาดหญ้า (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 25/05/255940202018
27. เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว61074742ทำแล้ว 30/05/2559180666664
28. เทศบาลตำบลลูกแก (ท่ามะกา)ทำแล้ว6220181186ทำแล้ว 25/05/255914103343131
29. เทศบาลตำบลเลาขวัญ (เลาขวัญ)ทำแล้ว719315484ทำแล้ว 27/05/25592113595956
30. เทศบาลตำบลวังกะ (สังขละบุรี)ทำแล้ว512813555ทำแล้ว 30/06/2559104717169
31. เทศบาลตำบลวังขนาย (ท่าม่วง)ทำแล้ว57592110ทำแล้ว 26/06/25591172656565
32. เทศบาลตำบลวังโพธิ์ (ไทรโยค)ทำแล้ว516295101ทำแล้ว 31/05/255928222020
33. เทศบาลตำบลวังศาลา (ท่าม่วง)ทำแล้ว61343742ทำแล้ว 27/05/2559573535252
34. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ (หนองปรือ)ทำแล้ว71369595ทำแล้ว 15/06/2559290484847
35. เทศบาลตำบลสระลงเรือ (ห้วยกระเจา)ทำแล้ว7736763ทำแล้ว 30/05/25591352343434
36. เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว5373737ทำแล้ว 27/05/255924111
37. เทศบาลตำบลสำรอง (ท่าม่วง)ทำแล้ว5994242ทำแล้ว 29/06/2559792797968
38. เทศบาลตำบลหนองขาว (ท่าม่วง)ทำแล้ว5149149146ทำแล้ว 30/05/255954171717
39. เทศบาลตำบลหนองตากยา (ท่าม่วง)ทำแล้ว59590128ทำแล้ว 23/06/2559464272726
40. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6312277260ทำแล้ว 23/05/2559112797978
41. เทศบาลตำบลหนองปรือ (หนองปรือ)ทำแล้ว71048877ทำแล้ว 30/05/2559970535352
42. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (หนองปรือ)ทำแล้ว6404404403ทำแล้ว 26/05/25591378605957
43. เทศบาลตำบลหนองฝ้าย (เลาขวัญ)ทำแล้ว6165140134ทำแล้ว 31/05/255923132515048
44. เทศบาลตำบลหนองรี (บ่อพลอย)ทำแล้ว7194151155ทำแล้ว 31/05/255971141414
45. เทศบาลตำบลหนองลาน (ท่ามะกา)ทำแล้ว6150179124ทำแล้ว 19/05/255925444
46. เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย (พนมทวน)ทำแล้ว6259240231ทำแล้ว 24/03/25597449222222
47. เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว (ท่าม่วง)ทำแล้ว7943290ทำแล้ว 11/05/25597444
48. เทศบาลตำบลห้วยกระเจา (ห้วยกระเจา)ทำแล้ว6238167156ทำแล้ว 12/04/255991222
49. เทศบาลตำบลหวายเหนียว (ท่ามะกา)ทำแล้ว911873ทำแล้ว 31/05/25592471454545
50. เทศบาลตำบลเอราวัณ (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว510510297ทำแล้ว 30/06/2559141363636
51. อบต.กลอนโด (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว6212376181ทำแล้ว 30/05/2559768383735
52. อบต.เกาะสำโรง (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว71295856ทำแล้ว 26/05/25591378484236
53. อบต.แก่งเสี้ยน (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว7223208208ทำแล้ว 17/05/255923148104104102
54. อบต.เขาน้อย (ท่าม่วง)ทำแล้ว7651414ทำแล้ว 17/06/2559222999
55. อบต.เขาสามสิบหาบ (ท่ามะกา)ทำแล้ว61673232ทำแล้ว 13/05/255936222222
56. อบต.โคกตะบอง (ท่ามะกา)ทำแล้ว767129ทำแล้ว 24/05/25594076481110
57. อบต.จรเข้เผือก (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว6646362ทำแล้ว 25/05/25593333
58. อบต.ช่องด่าน (บ่อพลอย)ทำแล้ว871ทำแล้ว 30/05/2559171414141
59. อบต.ช่องสะเดา (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว71806639ทำแล้ว 12/05/255911111737373
60. อบต.ชะแล (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว614711098ทำแล้ว 30/09/2559477525251
61. อบต.ดอนชะเอม (ท่ามะกา)ทำแล้ว61228276ทำแล้ว 30/05/2559583706969
62. อบต.ดอนตาเพชร (พนมทวน)ทำแล้ว6377377377ทำแล้ว 14/11/255918181817
63. อบต.ดอนแสลบ (ห้วยกระเจา)ทำแล้ว4852322ทำแล้ว 26/05/255985676765
64. อบต.ด่านมะขามเตี้ย (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว7242319273ทำแล้ว 30/05/255956494039
65. อบต.ด่านแม่แฉลบ (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว51028399ทำแล้ว 15/06/2559258474640
66. อบต.ตะคร้ำเอน (ท่ามะกา)ทำแล้ว81969362ทำแล้ว 31/05/25594196272726
67. อบต.ท่ากระดาน (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว71199393ทำแล้ว 30/05/255929212120
68. อบต.ท่าตะคร้อ (ท่าม่วง)ทำแล้ว646878ทำแล้ว 28/06/255913777
69. อบต.ท่าม่วง (ท่าม่วง)ทำแล้ว6835229ทำแล้ว 13/05/255936232323
70. อบต.ท่ามะกา (ท่ามะกา)ทำแล้ว61577762ทำแล้ว 12/05/25594481822
71. อบต.ท่าเสา (ไทรโยค)ทำแล้ว6166178145ทำแล้ว 28/04/25595694767676
72. อบต.ท่าเสา (ท่ามะกา)ทำแล้ว7150150146ทำแล้ว 24/05/255936988
73. อบต.ทุ่งกระบ่ำ (เลาขวัญ)ทำแล้ว61636238ทำแล้ว 13/05/25591868171714
74. อบต.ทุ่งทอง (ท่าม่วง)ทำแล้ว6146218123ทำแล้ว 27/06/25592860343025
75. อบต.ทุ่งสมอ (พนมทวน)ทำแล้ว7129110106ทำแล้ว 19/05/25598925861
76. อบต.นาสวน (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว51417174ทำแล้ว 10/02/2560361515150
77. อบต.บ้องตี้ (ไทรโยค)ทำแล้ว7908078ทำแล้ว 11/04/2559262333333
78. อบต.บ่อพลอย (บ่อพลอย)ทำแล้ว6151204155ทำแล้ว 28/06/2559522122
79. อบต.บ้านเก่า (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว5182102102ทำแล้ว 24/06/2559105105105104
80. อบต.บ้านใหม่ (ท่าม่วง)ทำแล้ว6676767ทำแล้ว 24/05/2559117664
81. อบต.ปรังเผล (สังขละบุรี)ทำแล้ว61018988ทำแล้ว 11/05/25594488434139
82. อบต.ปิล๊อก (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว713999ทำแล้ว 17/06/2559236101010
83. อบต.พงตึก (ท่ามะกา)ทำแล้ว6959393ทำแล้ว 13/05/255961292826
84. อบต.พนมทวน (พนมทวน)ทำแล้ว7174174174ทำแล้ว 26/05/255935333333
85. อบต.พังตรุ (ท่าม่วง)ทำแล้ว5163138159ทำแล้ว 22/04/2559659434341
86. อบต.พังตรุ (พนมทวน)ทำแล้ว6105175184ทำแล้ว 30/05/2559467454545
87. อบต.แม่กระบุง (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว71062938ทำแล้ว 31/05/2559246343229
88. อบต.ยางม่วง (ท่ามะกา)ทำแล้ว6913229ทำแล้ว 31/05/2559863222
89. อบต.รางสาลี่ (ท่าม่วง)ทำแล้ว611212195ทำแล้ว 27/05/25596666
90. อบต.ลาดหญ้า (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว720511489ทำแล้ว 30/05/255911499727269
91. อบต.ลุ่มสุ่ม (ไทรโยค)ทำแล้ว6737373ทำแล้ว 30/05/25591860373631
92. อบต.เลาขวัญ (เลาขวัญ)ทำแล้ว7478478478ทำแล้ว 16/05/255972454544
93. อบต.ไล่โว่ (สังขละบุรี)ทำแล้ว7502611ทำแล้ว 10/06/25597666
94. อบต.วังกระแจะ (ไทรโยค)ทำแล้ว6303304304ทำแล้ว 09/12/255972373735
95. อบต.วังด้ง (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว5128427423ทำแล้ว 26/05/255918104988264
96. อบต.วังไผ่ (ห้วยกระเจา)ทำแล้ว6152153153ทำแล้ว 15/06/255982535250
97. อบต.วังเย็น (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว5119113110ทำแล้ว 12/05/2559991099
98. อบต.ศรีมงคล (ไทรโยค)ทำแล้ว7646158ทำแล้ว 22/06/255964111
99. อบต.สนามแย้ (ท่ามะกา)ทำแล้ว6193191188ทำแล้ว 11/03/2559516131313
100. อบต.สิงห์ (ไทรโยค)ทำแล้ว417412397ทำแล้ว 28/06/255962593015
101. อบต.แสนตอ (ท่ามะกา)ทำแล้ว63088257ทำแล้ว 19/05/25591113717069
102. อบต.หนองกร่าง (บ่อพลอย)ทำแล้ว7180135118ทำแล้ว 04/05/2559156333333
103. อบต.หนองกุ่ม (บ่อพลอย)ทำแล้ว511410082ทำแล้ว 13/06/25592180584036
104. อบต.หนองตากยา (ท่าม่วง)ทำแล้ว6106127115ทำแล้ว 10/10/25591239822
105. อบต.หนองนกแก้ว (เลาขวัญ)ทำแล้ว6204160138ทำแล้ว 13/06/25592221433
106. อบต.หนองบัว (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว8209217217ทำแล้ว 29/06/255964888
107. อบต.หนองประดู่ (เลาขวัญ)ทำแล้ว8161336303ทำแล้ว 01/06/255912101010
108. อบต.หนองปรือ (หนองปรือ)ทำแล้ว6135188147ทำแล้ว 10/06/25592399777775
109. อบต.หนองปลิง (เลาขวัญ)ทำแล้ว820712663ทำแล้ว 17/05/25596687484646
110. อบต.หนองเป็ด (ศรีสวัสดิ์)ทำแล้ว64210093ทำแล้ว 24/05/25595267646261
111. อบต.หนองไผ่ (ด่านมะขามเตี้ย)ทำแล้ว6106116ทำแล้ว 06/06/25591837131310
112. อบต.หนองฝ้าย (เลาขวัญ)ทำแล้ว51099395ทำแล้ว 28/06/255978606060
113. อบต.หนองรี (บ่อพลอย)ทำแล้ว7256256257ทำแล้ว 26/05/25599120111111
114. อบต.หนองโรง (พนมทวน)ทำแล้ว6177177177ทำแล้ว 11/05/255921111111
115. อบต.หนองลู (สังขละบุรี)ทำแล้ว6145146144ทำแล้ว 04/05/2559365585751
116. อบต.หนองโสน (เลาขวัญ)ทำแล้ว5231231231ทำแล้ว 27/06/2559183383838
117. อบต.หนองหญ้า (เมืองกาญจนบุรี)ทำแล้ว6209208152ทำแล้ว 24/05/2559273303029
118. อบต.หลุมรัง (บ่อพลอย)ทำแล้ว8411212ทำแล้ว 09/08/25591651474747
119. อบต.ห้วยเขย่ง (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว6159169163ทำแล้ว 14/06/2559674595943
120. อบต.หวายเหนียว (ท่ามะกา)ทำแล้ว6666866ทำแล้ว 24/06/2559543363635
121. อบต.หินดาด (ทองผาภูมิ)ทำแล้ว5301272272ทำแล้ว 23/05/255940181818
122. อบต.อุโลกสี่หมื่น (ท่ามะกา)ทำแล้ว710733885ทำแล้ว 18/05/255971353535
รวม 122 อปท.12275118,60616,03514,2961221,0937,9844,5884,3074,119
ข้อมูล ณ 07/08/2563