รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6485272209ทำแล้ว 30/09/255936303241240240
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว62488925ทำแล้ว 31/05/255997210189172182
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6486476476ทำแล้ว 07/09/255930197150148148
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว61549190ทำแล้ว 26/05/255915107737272
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว62518399ทำแล้ว 29/07/255949153636363
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว521811386ทำแล้ว 15/12/2559389535352
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6215176180ทำแล้ว 17/05/2559179565648
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว51469185ทำแล้ว 28/12/25592695363533
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61269686ทำแล้ว 29/04/255935103747373
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว72089779ทำแล้ว 31/05/2559100414141
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5165129126ทำแล้ว 25/05/255982303030
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว4233174149ทำแล้ว 30/06/255972312622
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว62283734ทำแล้ว 31/10/255944171717
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว4484141ทำแล้ว 30/06/25592768393939
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว51159899ทำแล้ว 15/06/255961272727
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5229199196ทำแล้ว 18/03/2559131272723
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6137117117ทำแล้ว 27/05/25593190606060
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว6272223183ทำแล้ว 18/03/2559103757574
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว6715662ทำแล้ว 24/05/2559335181813
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว8171156132ทำแล้ว 07/10/255954000
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว61627179ทำแล้ว 31/05/2559283464145
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5436173172ทำแล้ว 27/05/255944106464640
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7457331307ทำแล้ว 29/03/25593788262523
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว71219271ทำแล้ว 31/05/255978494949
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว612610997ทำแล้ว 27/05/2559249272726
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5161140137ทำแล้ว 31/03/255982404039
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว69910498ทำแล้ว 27/05/2559180484141
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6967775ทำแล้ว 31/05/255955202018
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว61018889ทำแล้ว 25/05/2559249353433
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5118130120ทำแล้ว 31/05/2559454000
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว6966666ทำแล้ว 31/05/25593494514946
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5181169126ทำแล้ว 30/05/25591494151512
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6858483ทำแล้ว 21/06/25595760303030
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6151171157ทำแล้ว 23/05/25592321098
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61163013ทำแล้ว 31/05/25593442313131
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว616710078ทำแล้ว 26/02/2559100818181
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว6192144143ทำแล้ว 24/05/25592542251
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว621212397ทำแล้ว 24/05/255940252323
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว817310496ทำแล้ว 30/05/2559179514748
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว621012596ทำแล้ว 18/05/2559120919191
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6400402402ทำแล้ว 22/06/2559165120120117
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5174130127ทำแล้ว 30/06/2559185393938
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว616010261ทำแล้ว 02/06/2559673333
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6178130129ทำแล้ว 14/06/2559142424242
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว722374103ทำแล้ว 31/05/2559616310446104
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5234213204ทำแล้ว 22/04/2559157373734
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว514111498ทำแล้ว 23/06/255924108545246
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว6240245245ทำแล้ว 25/05/25596194696955
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว6264111111ทำแล้ว 16/05/2559248282727
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6133105129ทำแล้ว 12/02/2559103808077
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว6873233ทำแล้ว 15/06/2559157404040
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว620310152ทำแล้ว 16/05/255925191917
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว51097968ทำแล้ว 14/09/2559163900
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7876858ทำแล้ว 08/04/2559255251715
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6168152140ทำแล้ว 16/05/255977414141
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว7363360359ทำแล้ว 16/02/2559952222222
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61053324ทำแล้ว 29/02/25593193715757
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว61228375ทำแล้ว 13/05/255921554
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว71377771ทำแล้ว 11/05/255927222
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6135103108ทำแล้ว 23/05/2559559434343
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6194211211ทำแล้ว 13/05/255952122414140
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว5287334245ทำแล้ว 31/05/2559774545250
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5124119240ทำแล้ว 14/06/255975494949
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7107109109ทำแล้ว 16/05/255987767676
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว51026161ทำแล้ว 11/10/25597109615532
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว694116116ทำแล้ว 30/05/255968424236
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว698117102ทำแล้ว 10/06/255939343434
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว611710091ทำแล้ว 13/05/2559585826469
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว51526266ทำแล้ว 31/05/255910105555454
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว61478086ทำแล้ว 13/05/25591073515050
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5112112112ทำแล้ว 16/02/255963242423
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6185105240ทำแล้ว 29/02/25593158525245
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว7270104104ทำแล้ว 10/05/255964333333
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว6778081ทำแล้ว 14/06/25591868414140
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว9481407351ทำแล้ว 30/05/25591482464646
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว81533530ทำแล้ว 01/10/255926170727272
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว61249985ทำแล้ว 05/04/2559597514740
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว61427274ทำแล้ว 17/05/25591547443
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61268074ทำแล้ว 31/05/255928104808078
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 23/05/255975595756
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว5176175157ทำแล้ว 27/05/255973393936
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว6182017ทำแล้ว 18/02/25594333333333
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5125118101ทำแล้ว 01/06/255978363323
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6218149110ทำแล้ว 15/08/255980494949
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว62447371ทำแล้ว 26/09/2559438231918
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5460273273ทำแล้ว 30/05/255925111
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว621311ทำแล้ว 11/04/255974252524
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว6179143121ทำแล้ว 31/05/255967281010
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5303220186ทำแล้ว 15/06/255949191919
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว61441ทำแล้ว 13/05/2559390616160
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว6265272272ทำแล้ว 08/04/25591148262626
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว615093100ทำแล้ว 24/06/2559101151515
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6919069ทำแล้ว 27/06/2559664343434
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว71188580ทำแล้ว 23/05/255953282323
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว625812497ทำแล้ว 27/02/2560849161616
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5207176236ทำแล้ว 23/05/2559101818181
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6264282282ทำแล้ว 30/05/255969414141
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5103103103ทำแล้ว 14/09/255986616061
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6986666ทำแล้ว 10/05/255947251818
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6231227227ทำแล้ว 23/05/255966201515
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว511696110ทำแล้ว 12/02/25591170383838
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว613110083ทำแล้ว 12/05/2559452252418
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว51517671ทำแล้ว 27/02/2560147202018
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5377251195ทำแล้ว 5109000
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6222247144ทำแล้ว 30/04/2559242000
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว5103116119ทำแล้ว 25/04/2559869393835
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6189ทำแล้ว 30/05/25593392300
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6482486485ทำแล้ว 10/06/25596751099
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6122101109ทำแล้ว 23/03/255939202020
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว51229385ทำแล้ว 29/02/255946700
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว513586249ทำแล้ว 27/05/255949222218
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6269276276ทำแล้ว 31/05/2559242300
รวม 112 อปท.11265820,84115,11714,4601121,0679,0114,8024,4994,411
ข้อมูล ณ 06/08/2563