รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5234146141ทำแล้ว 27/05/255963123583226
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18191137136ทำแล้ว 25/05/2559142816662
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6353250176ทำแล้ว 31/05/2559150192171171169
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว8342180169ทำแล้ว 31/05/255980175621816
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5501501501ทำแล้ว 30/05/255963353534
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว10303303303ทำแล้ว 27/06/2559241088
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว615246100ทำแล้ว 16/06/25597873251817
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6169172172ทำแล้ว 31/05/255916792555555
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5221210209ทำแล้ว 20/12/25596107777777
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว5787575ทำแล้ว 28/06/25594294767676
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว532115117ทำแล้ว 30/06/255928151514
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว5654241ทำแล้ว 24/06/25591569524945
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว51863134ทำแล้ว 17/06/25594388721
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว613512299ทำแล้ว 31/05/2559359363635
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8484460456ทำแล้ว 30/05/25608140646463
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว6125108107ทำแล้ว 30/09/255918108767674
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว5724949ทำแล้ว 30/06/255967313131
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว6472181105ทำแล้ว 22/06/2559101585858
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5247497462ทำแล้ว 30/05/255969125191211
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6282224206ทำแล้ว 30/05/255952124807878
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61058583ทำแล้ว 30/06/25591688474747
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว513410382ทำแล้ว 06/10/2559476131312
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว61246262ทำแล้ว 26/05/2559190252424
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว6486251ทำแล้ว 31/05/255994104787867
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว8191127122ทำแล้ว 20/06/25599131696169
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7264197196ทำแล้ว 30/06/255922791077
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว73311789ทำแล้ว 26/05/255933333333
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว6999494ทำแล้ว 14/06/255950292929
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9282192167ทำแล้ว 27/06/25591711010210196
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว5361362362ทำแล้ว 29/06/25592676403938
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว6190297338ทำแล้ว 30/05/2559154474746
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5150151151ทำแล้ว 27/05/255911210610593
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว61634540ทำแล้ว 31/05/25592260343433
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8174190164ทำแล้ว 30/05/2559785612
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5103158349ทำแล้ว 03/06/25591648323232
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว6273273273ทำแล้ว 26/12/255950292624
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว594109109ทำแล้ว 12/05/255949474747
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว5127145142ทำแล้ว 30/05/25592275656563
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว6774741ทำแล้ว 10/05/255977222
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8498499498ทำแล้ว 10/05/255929114888685
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6142127127ทำแล้ว 17/05/2559794404040
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว67220193ทำแล้ว 31/05/255968393938
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว7187307131ทำแล้ว 12/05/255923210595952
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6114109119ทำแล้ว 30/05/255937117797979
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว6139135155ทำแล้ว 23/05/2559176242424
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว517374119ทำแล้ว 30/05/25591912310910698
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6377353353ทำแล้ว 15/06/255972444
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6119128128ทำแล้ว 30/05/25593108767674
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว81077474ทำแล้ว 05/08/255976656565
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5252230314ทำแล้ว 30/05/25593113848078
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8204250129ทำแล้ว 30/05/25592222
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว72196043ทำแล้ว 22/06/255988535352
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5185159122ทำแล้ว 31/05/255957191919
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว51035459ทำแล้ว 30/05/255946282726
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6461390346ทำแล้ว 24/06/255921143696257
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว632011396ทำแล้ว 27/05/255940343434
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว61009284ทำแล้ว 27/06/255967605755
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว6291224224ทำแล้ว 19/05/25598169115115112
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว72097979ทำแล้ว 27/05/25592293434343
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6280316239ทำแล้ว 27/05/25591103595656
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว7297300300ทำแล้ว 31/05/255939323232
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6159127131ทำแล้ว 27/06/255986242422
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7194205111ทำแล้ว 27/05/25597772727271
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5161179163ทำแล้ว 24/05/25591162484843
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7135141125ทำแล้ว 10/01/25601058363030
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว7175198157ทำแล้ว 30/05/255935161615
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7666666ทำแล้ว 26/05/255949383738
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว71596239ทำแล้ว 31/05/2559451451819
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5271168119ทำแล้ว 11/05/2559976767676
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5205166139ทำแล้ว 12/05/255947232323
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว7207207207ทำแล้ว 10/05/255971464646
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5443429404ทำแล้ว 30/05/255922230144129128
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6443454426ทำแล้ว 31/05/255935291717
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว6144120140ทำแล้ว 27/05/255951414140
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 30/05/255969303026
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว6797473ทำแล้ว 11/04/2559651444443
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว694144128ทำแล้ว 23/05/25593790909090
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว6254216219ทำแล้ว 31/05/255947147106101101
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว611510093ทำแล้ว 31/05/25591172616056
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว614310385ทำแล้ว 31/05/255986353534
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 28/06/255916144575757
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว5145154158ทำแล้ว 27/05/255959333333
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว7164158191ทำแล้ว 30/05/2559165424242
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6166162202ทำแล้ว 17/06/255918109909090
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว52728867ทำแล้ว 13/05/2559769626262
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว6134135135ทำแล้ว 03/05/255965646363
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6355321321ทำแล้ว 30/05/255919252186186183
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว510913243ทำแล้ว 30/08/25592102808078
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว6291160100ทำแล้ว 01/04/255971323232
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7199201199ทำแล้ว 29/06/255999212121
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6149150150ทำแล้ว 30/05/255944533
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว71407783ทำแล้ว 16/06/255971775462
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7267305305ทำแล้ว 11/05/255977404037
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6115122ทำแล้ว 13/06/255916131656564
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว6143215134ทำแล้ว 02/06/25591119868683
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6263295382ทำแล้ว 31/05/2559179403736
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว6164304304ทำแล้ว 30/05/2559353363634
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61417482ทำแล้ว 13/05/255944157999595
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7403366357ทำแล้ว 31/05/255933108524741
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6349365364ทำแล้ว 23/05/25591062653
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6126122122ทำแล้ว 17/05/255940272624
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5979292ทำแล้ว 31/05/25592683666666
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8215164104ทำแล้ว 30/05/255914103585858
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว5291293293ทำแล้ว 25/05/2559474494946
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว615310488ทำแล้ว 29/04/2559126979797
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว51429170ทำแล้ว 31/05/255981241919
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว64667765ทำแล้ว 18/05/255983383029
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว5245266266ทำแล้ว 28/06/255978744
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8126121130ทำแล้ว 24/05/2559170444340
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7227236236ทำแล้ว 30/05/255910201185178174
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว5259255255ทำแล้ว 26/12/255971363634
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว51367575ทำแล้ว 17/08/25591137909087
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6337344344ทำแล้ว 30/05/255948313031
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5412312268ทำแล้ว 15/06/25593228186186186
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว5160947ทำแล้ว 31/05/255910107764741
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5194194194ทำแล้ว 12/05/255936363636
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว5138154183ทำแล้ว 17/01/256084757570
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8167140128ทำแล้ว 13/05/255911100919190
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6109110110ทำแล้ว 14/06/2559109161615
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว62801641ทำแล้ว 17/05/255929222221
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว5243220220ทำแล้ว 31/05/255957232323
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว5146100101ทำแล้ว 31/05/255968484848
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6280347485ทำแล้ว 30/05/25592491636361
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7324324324ทำแล้ว 30/05/25598859212120
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10716460ทำแล้ว 27/05/25595383787878
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7465463437ทำแล้ว 13/06/255983545454
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6228153131ทำแล้ว 16/05/255914115505050
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6469251235ทำแล้ว 30/05/25596116878787
รวม 128 อปท.12879326,73023,34022,1961281,94911,4366,9856,5726,405
ข้อมูล ณ 07/08/2563