รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว71546965ทำแล้ว 31/05/2559128277195194188
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5452204166ทำแล้ว 30/06/2559173444
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4292128128ทำแล้ว 29/06/25592108494948
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว10336249223ทำแล้ว 31/05/255947182130130128
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว6833030ทำแล้ว 01/06/25592397393939
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว611783129ทำแล้ว 30/05/25592594494949
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว71336651ทำแล้ว 30/05/2559949222222
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว5229231231ทำแล้ว 31/05/2559100152818179
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว712498100ทำแล้ว 30/05/255978232323
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว61038081ทำแล้ว 27/05/2559165555
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว7976248ทำแล้ว 31/05/25593693494948
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว6177119199ทำแล้ว 29/06/25591679494949
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว6298306306ทำแล้ว 10/02/2560114141414
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว7108128271ทำแล้ว 27/06/25591179555
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว6140113112ทำแล้ว 31/05/255980242424
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7574582585ทำแล้ว 24/06/255971414140
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว61058878ทำแล้ว 02/06/255952333333
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5469469468ทำแล้ว 30/05/25594160999
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6106108108ทำแล้ว 31/05/255994171493634
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5925058ทำแล้ว 30/05/2559982585856
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว6242242243ทำแล้ว 27/05/2559768141414
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว7254159146ทำแล้ว 31/05/255968312828
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5204206206ทำแล้ว 30/05/25591751654
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว7156210ทำแล้ว 30/05/255927102494847
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว612192101ทำแล้ว 30/05/2559165333332
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว5132120120ทำแล้ว 27/05/2559107696966
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว5257138134ทำแล้ว 31/05/2559782141313
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว6105141142ทำแล้ว 30/05/25593565414141
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9959696ทำแล้ว 27/06/25597444
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว7189189189ทำแล้ว 30/06/2559147252523
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว5681680679ทำแล้ว 27/05/255980111110
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว813311967ทำแล้ว 11/10/2559122255282827
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8431536437ทำแล้ว 25/05/2559566282525
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว72117561ทำแล้ว 12/05/25594383606060
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว646149149ทำแล้ว 30/09/255920555
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว794107106ทำแล้ว 27/05/255945454545
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว621999162ทำแล้ว 03/11/25591024242424
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว7465654ทำแล้ว 25/05/255953333
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว6129139136ทำแล้ว 03/10/255937333
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6214149126ทำแล้ว 23/05/2559979484847
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว7425135132ทำแล้ว 10/06/25594332775
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4368470404ทำแล้ว 04/05/25598177116116115
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว6784351ทำแล้ว 26/04/255947115989895
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว6483323166ทำแล้ว 31/05/255936222219
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 25/05/255953323230
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว4235243244ทำแล้ว 25/05/255939109878787
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4202130217ทำแล้ว 09/06/255961262626
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว81781877ทำแล้ว 10/10/25599112474747
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว7173135134ทำแล้ว 30/06/2559173303029
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว713611ทำแล้ว 27/06/255969101969696
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว974ทำแล้ว 30/05/25591668611109
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9161ทำแล้ว 14/07/255925186282625
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว61803343ทำแล้ว 17/05/25591571444
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5254254254ทำแล้ว 20/06/255921965
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7148141139ทำแล้ว 30/05/25593193727271
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว72752111ทำแล้ว 31/10/255952133656563
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว7300123123ทำแล้ว 21/06/255980666
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว7198163151ทำแล้ว 22/12/2559134254383433
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว6411448363ทำแล้ว 19/05/25591701111
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว7166228196ทำแล้ว 27/05/255934662
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว7280254336ทำแล้ว 08/06/255994575757
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว6311312312ทำแล้ว 26/05/25591769323232
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว798118109ทำแล้ว 30/05/2559150212121
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6159ทำแล้ว 25/05/255940142123123122
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว71356510ทำแล้ว 26/05/25591258424240
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6157149360ทำแล้ว 31/05/25591989636363
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4117117117ทำแล้ว 15/06/25598777
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว6362364364ทำแล้ว 08/10/2559767222
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว42166363ทำแล้ว 03/06/255916347222
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6252260260ทำแล้ว 31/05/255957181817
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว6369379370ทำแล้ว 30/05/255910333
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6202267304ทำแล้ว 296373737
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว539036641ทำแล้ว 12/05/25581550151515
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว7159123126ทำแล้ว 31/05/255948373737
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5753939ทำแล้ว 06/06/2559176383737
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว5181182182ทำแล้ว 11/05/25596153828279
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4176128128ทำแล้ว 21/02/256016333
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว716011ทำแล้ว 24/06/25598691885
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว61398886ทำแล้ว 25/05/255970443
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5534241ทำแล้ว 18/05/25595111
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว7272286277ทำแล้ว 31/05/2559101252525
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว7261190188ทำแล้ว 24/05/255927257148148146
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว7339342342ทำแล้ว 16/05/2559245191917
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว5264216222ทำแล้ว 13/05/2559897515150
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว51346739ทำแล้ว 14/12/25591135939286
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว71508666ทำแล้ว 31/05/25591112474745
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว6240371190ทำแล้ว 18/05/255958484848
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว5233233233ทำแล้ว 06/06/255994147818175
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว6126150265ทำแล้ว 31/05/255999181815
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว61789065ทำแล้ว 30/05/25591175373736
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6134173206ทำแล้ว 31/10/2559158525252
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว613786ทำแล้ว 27/05/25595222
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว5135135135ทำแล้ว 30/05/255933110717171
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4334395729ทำแล้ว 30/09/25598111828282
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว627014972ทำแล้ว 30/06/255913111
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว6198204204ทำแล้ว 31/05/2559114878786
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว5169169169ทำแล้ว 30/05/255973232323
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว6228117112ทำแล้ว 06/06/2559670474746
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว4248248248ทำแล้ว 03/06/255938831033
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว5154119105ทำแล้ว 23/05/255943120393835
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6291917ทำแล้ว 30/06/25597333
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว7540536562ทำแล้ว 12/05/255976555
รวม 102 อปท.10262321,49017,49717,3351022,1408,7483,8843,8113,721
ข้อมูล ณ 07/08/2563