รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8703703703ทำแล้ว 24/06/25595003053
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7216257257ทำแล้ว 31/05/255914151746059
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว43873112ทำแล้ว 24/05/2559173230202017
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว786184351ทำแล้ว 31/05/25592280666666
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว6330434391ทำแล้ว 09/11/255961212121
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว82063637ทำแล้ว 29/06/255939103363229
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว61317870ทำแล้ว 28/06/255911105484743
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว81943929ทำแล้ว 29/06/08321100313131
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7157140131ทำแล้ว 27/05/2559183575554
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7141145120ทำแล้ว 25/05/2559169443
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว6134146173ทำแล้ว 30/05/2559871504511
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8247133131ทำแล้ว 20/06/255931183126126122
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8274323322ทำแล้ว 23/05/25591374484740
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว52072857ทำแล้ว 03/05/255946444
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81747666ทำแล้ว 25/05/2559363636361
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว818060165ทำแล้ว 30/05/25593869282521
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว58532ทำแล้ว 31/05/255954100424240
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว61298889ทำแล้ว 30/05/255928111959291
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7162135135ทำแล้ว 18/07/256072434242
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5234206206ทำแล้ว 27/05/2559198343328
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว71187648ทำแล้ว 23/05/255923101595959
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว5958376ทำแล้ว 28/06/255926777
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7156165145ทำแล้ว 30/06/255924112725972
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5191140127ทำแล้ว 30/05/2559268444442
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6994541ทำแล้ว 30/05/25591398665756
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว838810797ทำแล้ว 26/05/25595665303030
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8159181158ทำแล้ว 30/06/255998707061
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว8239143110ทำแล้ว 30/05/255925715157
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8184184184ทำแล้ว 12/05/2559236121212
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว71457264ทำแล้ว 06/10/25593375434343
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว81169443ทำแล้ว 15/06/25595840553
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7325419419ทำแล้ว 26/05/255939133343029
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7115112103ทำแล้ว 13/06/25591745353532
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8463463463ทำแล้ว 30/05/2559109777774
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว8171193166ทำแล้ว 31/05/2559100828282
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว812110396ทำแล้ว 31/05/2559249252523
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว8147101134ทำแล้ว 19/05/255929126616054
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว5215215216ทำแล้ว 31/05/2559105404039
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว85385711ทำแล้ว 30/05/2559127411109
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว6127199241ทำแล้ว 30/05/25591264313131
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6358361361ทำแล้ว 08/06/25591992525151
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7123115127ทำแล้ว 10/05/25591757433
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8179179179ทำแล้ว 26/05/255995666
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว89015798ทำแล้ว 25/05/25592195747474
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8547547547ทำแล้ว 07/06/2559109202020
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7229154148ทำแล้ว 30/06/25592478886
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว6397397397ทำแล้ว 30/05/25591160191917
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6266180149ทำแล้ว 30/06/255970146644
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8147148118ทำแล้ว 13/06/2559532232322
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8256207176ทำแล้ว 31/05/25592270363532
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว7179118109ทำแล้ว 14/06/25597478434341
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8454545ทำแล้ว 14/06/2559146888
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว8145160364ทำแล้ว 29/06/25591582111
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว6172165165ทำแล้ว 20/06/2559168474547
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว71006966ทำแล้ว 03/06/25594185565555
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว8155292ทำแล้ว 17/06/255958181151147142
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8664545ทำแล้ว 15/06/255966373737
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8463463463ทำแล้ว 25/05/255969646464
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว81715033ทำแล้ว 17/06/255932128666257
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว617911570ทำแล้ว 30/05/25593100676766
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7205147147ทำแล้ว 24/05/25591112414141
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8414268266ทำแล้ว 05/09/255913103868685
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6119124112ทำแล้ว 30/05/25595108444319
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว81153236ทำแล้ว 30/05/255942272724
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8165345221ทำแล้ว 30/05/2559764383838
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว4308356348ทำแล้ว 30/05/25591894404040
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8182155154ทำแล้ว 30/05/2559175171104104104
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8219132108ทำแล้ว 29/06/25591183666662
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว823012242ทำแล้ว 27/12/255976161412
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8173325398ทำแล้ว 30/05/25592099716660
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6133133133ทำแล้ว 13/05/255990414141
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6192193122ทำแล้ว 30/06/255944121110
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7182157159ทำแล้ว 26/05/25594246252524
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7127142153ทำแล้ว 31/05/255956232216
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6299227297ทำแล้ว 24/05/255952169442
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7104150157ทำแล้ว 18/05/25591470633046
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8149293294ทำแล้ว 30/05/2559275515151
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7174176176ทำแล้ว 30/05/25593277171715
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว81059790ทำแล้ว 26/05/2559465464642
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว889116131ทำแล้ว 31/05/255949171717
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว61096036ทำแล้ว 30/05/25593106757474
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8959292ทำแล้ว 16/06/255995222
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว8259243264ทำแล้ว 30/11/255961888
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว7294150146ทำแล้ว 16/06/25593177137137137
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6881517517ทำแล้ว 30/05/25596937104
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8172186184ทำแล้ว 30/05/2559337161615
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9226280200ทำแล้ว 16/06/2559130232222
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว61145044ทำแล้ว 16/06/255953101010
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว61288856ทำแล้ว 16/06/25591071494944
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว6744742ทำแล้ว 30/05/255923151413
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5357265260ทำแล้ว 23/05/2559684494945
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว711887202ทำแล้ว 27/05/255962322722
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว612270199ทำแล้ว 25/05/2559386797562
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7225154118ทำแล้ว 02/05/25593570464645
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8183308226ทำแล้ว 31/05/2559143232321
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8267271271ทำแล้ว 13/05/255955332517
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว8218219219ทำแล้ว 31/05/255955113555
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว820695131ทำแล้ว 27/05/255988666
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7329233186ทำแล้ว 17/06/255947292929
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6135127104ทำแล้ว 30/05/25592187705858
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว8145136147ทำแล้ว 25/05/2559109111010
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8163104104ทำแล้ว 30/05/255939666
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7158173154ทำแล้ว 25/05/25593812128
รวม 103 อปท.10372821,41817,74617,4971031,7919,2024,1273,8813,706
ข้อมูล ณ 07/08/2563