รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5191144116ทำแล้ว 24/06/255934153676766
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6315259215ทำแล้ว 31/05/2559149494948
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว7416418418ทำแล้ว 23/05/25599897353532
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8294221191ทำแล้ว 18/05/255993155787874
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6188123101ทำแล้ว 30/05/255912130272727
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5144139152ทำแล้ว 30/05/255976183949390
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8400321316ทำแล้ว 30/05/255968323231
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6113139ทำแล้ว 29/06/255954127212119
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7193158702ทำแล้ว 23/05/25593132106105102
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8122108113ทำแล้ว 31/05/255929122979690
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว3296191153ทำแล้ว 31/05/255931164727268
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว7216291205ทำแล้ว 31/05/2559576595959
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7295312312ทำแล้ว 01/06/255966232318
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7251224222ทำแล้ว 27/06/255982414141
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6134115102ทำแล้ว 31/10/2559161181716
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว51438694ทำแล้ว 31/05/255996545454
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5324324324ทำแล้ว 20/06/255953201514
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5207235558ทำแล้ว 07/10/255945181818
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6162154138ทำแล้ว 16/05/25592694646260
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว82467353ทำแล้ว 08/06/255980444343
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6219220220ทำแล้ว 30/05/255990474644
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6417417417ทำแล้ว 31/05/25591101585858
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8205312312ทำแล้ว 30/05/2559990525252
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว914710772ทำแล้ว 25/05/25592091404039
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5141121111ทำแล้ว 31/05/25592275434341
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว812869122ทำแล้ว 25/05/25591784525248
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว1022114697ทำแล้ว 16/05/255991111111
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7185130131ทำแล้ว 25/05/2559106434241
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว41714728ทำแล้ว 26/05/255986454545
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว720510286ทำแล้ว 31/05/2559757383730
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว71287979ทำแล้ว 14/06/25592776525247
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7144217144ทำแล้ว 27/06/2559216360130123119
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว9196116130ทำแล้ว 30/05/25591777585753
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5506499499ทำแล้ว 27/05/255923171133130126
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5250126110ทำแล้ว 30/05/2559584535353
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7221216216ทำแล้ว 23/05/2559333151515
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว696224157ทำแล้ว 28/06/25597103626162
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว51319179ทำแล้ว 62414141
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4189134389ทำแล้ว 12/05/255964484848
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7410412346ทำแล้ว 13/05/255978161616
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว51697053ทำแล้ว 30/05/2559765464645
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว69710699ทำแล้ว 16/05/255914666
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8122162158ทำแล้ว 27/05/255960343434
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6158161166ทำแล้ว 28/06/25593678262623
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว58976203ทำแล้ว 31/05/2559268414139
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว85626458ทำแล้ว 13/05/2559147109109105
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว51119999ทำแล้ว 26/05/255971464646
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6245247247ทำแล้ว 30/05/2559113333333
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7257262262ทำแล้ว 28/06/2559125747472
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5128108100ทำแล้ว 08/04/255947161616
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5134133133ทำแล้ว 30/05/2559860888
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7168116114ทำแล้ว 27/05/255981212015
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8142179154ทำแล้ว 21/04/255960514251
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8858787ทำแล้ว 14/09/255920105555554
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6175144144ทำแล้ว 01/06/2559133303030
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7217340266ทำแล้ว 10/10/2559675585751
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว827216298ทำแล้ว 23/06/255987505048
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8299244202ทำแล้ว 31/05/255939131757569
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6138199482ทำแล้ว 28/06/255971464646
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7109110110ทำแล้ว 31/05/255959383532
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6238173131ทำแล้ว 06/10/255960212121
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7164108101ทำแล้ว 30/05/25593774353433
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81015940ทำแล้ว 23/09/255917069333231
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว61383124ทำแล้ว 26/05/2559257262626
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5176164191ทำแล้ว 01/06/255911138134134134
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5275114114ทำแล้ว 14/06/2559103151414
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7425329405ทำแล้ว 25/05/25592108888681
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว6143160105ทำแล้ว 24/05/255955111110
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7325325325ทำแล้ว 23/05/255964505049
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6114141112ทำแล้ว 06/06/255963494947
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6181147130ทำแล้ว 19/05/2559376121010
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว61542216ทำแล้ว 24/05/255923118353434
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว616195109ทำแล้ว 31/05/2559378636156
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5148380314ทำแล้ว 31/05/255955105877
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว697149148ทำแล้ว 23/05/25599103969594
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว9132134134ทำแล้ว 30/05/2559130474746
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7112115115ทำแล้ว 30/05/25599112333225
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว61029387ทำแล้ว 20/06/2559242171717
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6106106102ทำแล้ว 27/05/255960333326
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว8170282261ทำแล้ว 18/05/25591466393936
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว7146127125ทำแล้ว 19/05/25592556373736
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว512585110ทำแล้ว 19/05/2559758131312
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7218207211ทำแล้ว 23/05/2559150323229
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว31481611ทำแล้ว 18/05/2559768353535
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว4155153155ทำแล้ว 10/05/2559883383837
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว61859592ทำแล้ว 30/05/255942102102100102
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว5230115112ทำแล้ว 1676111
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7462359118ทำแล้ว 28/02/25601576332314
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว8836467ทำแล้ว 18/05/25591162464646
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6140103103ทำแล้ว 24/05/2559755545454
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7969085ทำแล้ว 26/05/25591876444240
รวม 91 อปท.9158118,08715,30415,627911,4538,0054,1994,1313,985
ข้อมูล ณ 06/08/2563