รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว7309151148ทำแล้ว 08/10/2559106341201197196
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว71422321ทำแล้ว 09/06/2559142564341
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว6292143131ทำแล้ว 29/06/255981247119119116
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว71501819ทำแล้ว 24/05/25591588191918
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว8189166177ทำแล้ว 31/05/2559163545453
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว51197255ทำแล้ว 30/06/2559460181816
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว715912098ทำแล้ว 30/06/255956333126
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7128126125ทำแล้ว 30/06/2559464393939
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7127ทำแล้ว 30/05/2559739111
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว6185270148ทำแล้ว 31/05/255956393939
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว6394329290ทำแล้ว 31/05/25593377313028
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว7187187187ทำแล้ว 14/10/25591156303030
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8127244184ทำแล้ว 30/05/255940101010
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว6198253255ทำแล้ว 30/09/2559868452923
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7120109105ทำแล้ว 01/10/2559367151515
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว71384355ทำแล้ว 31/05/255911114888785
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว7906063ทำแล้ว 30/06/255943444
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6918592ทำแล้ว 31/05/255984353535
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7147114259ทำแล้ว 30/06/25593885656565
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7105105105ทำแล้ว 25/05/2559261333
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว7233130118ทำแล้ว 27/05/255941105707069
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8427427427ทำแล้ว 18/05/255980646464
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว7134134134ทำแล้ว 12/05/25593085161616
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว71753223ทำแล้ว 27/05/25593472363332
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7213148142ทำแล้ว 31/05/2559976965
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว593317289ทำแล้ว 30/05/2559363302824
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7228228228ทำแล้ว 16/05/2559670707069
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว7283104102ทำแล้ว 19/05/2559283333332
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว7321121165ทำแล้ว 27/06/2559145222222
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว7311229383ทำแล้ว 05/10/25598792343
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว61822113ทำแล้ว 31/05/255925555
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7439440440ทำแล้ว 13/05/255919114313028
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว821111895ทำแล้ว 10/05/2559115414141
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว7195119113ทำแล้ว 18/05/255923140107104102
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว6918294ทำแล้ว 19/05/2559460363636
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว7129151153ทำแล้ว 17/05/255963117303030
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7635252ทำแล้ว 30/05/2559164373634
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7267248263ทำแล้ว 27/05/2559116959594
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 14/03/2559222998
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว6949089ทำแล้ว 17/06/2559347373737
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว8478254254ทำแล้ว 19/05/255917121979797
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว6113100243ทำแล้ว 13/05/2559678504343
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว52773649ทำแล้ว 30/06/2560597291818
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7186322348ทำแล้ว 15108949493
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว897105105ทำแล้ว 24/06/255997181717
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7101149177ทำแล้ว 24/05/255977272713
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8224225225ทำแล้ว 31/05/2559127887
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว7264352452ทำแล้ว 31/05/255966424239
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว7395317278ทำแล้ว 27/06/255989133108
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7188140154ทำแล้ว 30/05/2559386575657
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7496495495ทำแล้ว 17/05/25595460593651
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว7188108101ทำแล้ว 31/05/255965282827
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8120120120ทำแล้ว 30/05/25596374392323
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว716310188ทำแล้ว 25/05/25591799525150
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7291288286ทำแล้ว 31/05/255948135969696
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว7112113113ทำแล้ว 09/05/25593770131212
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว7153146340ทำแล้ว 31/05/25591674414038
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว5274228190ทำแล้ว 21/05/2559840323232
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว6177176176ทำแล้ว 14/06/2559798424242
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว714099106ทำแล้ว 30/05/255972444343
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8261201356ทำแล้ว 30/05/255997164107107107
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว6212152637ทำแล้ว 27/05/255985666563
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว617165118ทำแล้ว 27/05/255982393635
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7929292ทำแล้ว 23/05/255953454335
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว82909578ทำแล้ว 27/05/25592057272727
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6222238218ทำแล้ว 24/05/2559167484847
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว7382383383ทำแล้ว 07/10/255915010649106
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว68617122ทำแล้ว 27/05/25592187736963
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว8191191191ทำแล้ว 27/05/2559188171714
รวม 69 อปท.6947213,89911,18612,404691,0066,2183,1952,9132,897
ข้อมูล ณ 07/08/2563