รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7791176147ทำแล้ว 30/06/255985713435427418
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8495413387ทำแล้ว 30/06/2559245121010
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7218190400ทำแล้ว 30/05/255914145767165
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7471258205ทำแล้ว 31/05/25597593746361
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71554266ทำแล้ว 28/04/2559321391059997
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว722110698ทำแล้ว 03/10/25595198707068
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว71129896ทำแล้ว 27/06/2559161001004139
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว71609592ทำแล้ว 29/06/255995403938
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว72149494ทำแล้ว 30/05/255947140948793
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว7225135128ทำแล้ว 30/05/255935210154153149
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว7325334356ทำแล้ว 31/05/2559377595959
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว7173160160ทำแล้ว 31/05/2559569373534
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7128113113ทำแล้ว 23/05/255951292828
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว71106052ทำแล้ว 30/06/255975181714
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7480196180ทำแล้ว 31/05/255933188147147142
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว823513136ทำแล้ว 27/05/25592563333329
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8171161157ทำแล้ว 30/06/2559174565653
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7267244240ทำแล้ว 27/05/25595122828282
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7193254254ทำแล้ว 30/06/255960221411
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7221162300ทำแล้ว 04/10/25599124838382
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7149149149ทำแล้ว 24/05/25596123858480
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว799107103ทำแล้ว 24/05/2559492696767
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว723218188ทำแล้ว 31/05/255971484439
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว71338081ทำแล้ว 30/06/255954132101100100
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว7171151129ทำแล้ว 31/05/255920125838077
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7926456ทำแล้ว 31/05/25591861481298
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71285552ทำแล้ว 16/05/2559770464444
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9327462276ทำแล้ว 17/05/2559158225683534
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7322257255ทำแล้ว 23/06/2559151663
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7198210208ทำแล้ว 19/05/2559164343433
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว7201171166ทำแล้ว 30/05/25591129129129128
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7238199185ทำแล้ว 10/06/255918111414140
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว715898206ทำแล้ว 19/05/255926666
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7148140140ทำแล้ว 20/06/25592157362726
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7146120109ทำแล้ว 12/05/2559462474747
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว9192308180ทำแล้ว 28/04/2559548181817
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7164176175ทำแล้ว 13/05/2559754383838
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7184193180ทำแล้ว 31/05/255922182156151147
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7148174148ทำแล้ว 27/05/25591046242424
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7143158194ทำแล้ว 27/05/2559140222219
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7240194171ทำแล้ว 09/06/25598127464625
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7245240270ทำแล้ว 29/09/255962204151151151
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว71439577ทำแล้ว 31/05/25592072111111
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7137114111ทำแล้ว 31/05/2559666656564
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7281191384ทำแล้ว 03/06/2559291353535
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว9230176187ทำแล้ว 16/06/255944123503426
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว715712593ทำแล้ว 28/06/25592192212121
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว7120114114ทำแล้ว 28/06/2559251191918
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7200248272ทำแล้ว 18/05/25591214910310283
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7164216126ทำแล้ว 30/05/2559601611168180
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7364273223ทำแล้ว 12/05/255916161105105105
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว71618178ทำแล้ว 18/05/255993116848484
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7267289196ทำแล้ว 28/06/255942272726
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว718411ทำแล้ว 10/05/255913172848380
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว71617979ทำแล้ว 25/05/25598108282422
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7150150150ทำแล้ว 14/06/255929126948888
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7851019ทำแล้ว 18/05/2559574464643
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว7192172170ทำแล้ว 23/05/2559553711
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7136140122ทำแล้ว 14/06/255948141412
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว7146113115ทำแล้ว 30/05/255963108858281
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7282256128ทำแล้ว 30/05/255987625952
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว7619621622ทำแล้ว 20/10/2559831488
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว7129204201ทำแล้ว 30/05/255981165130128124
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว710680249ทำแล้ว 13/05/25592997464640
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9406409409ทำแล้ว 06/06/255916112393939
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว717517130ทำแล้ว 27/05/2559843888
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว71776033ทำแล้ว 30/05/255959161512
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว7312313313ทำแล้ว 30/05/25591132124110103
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7142109101ทำแล้ว 10/10/255925108747471
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7272426268ทำแล้ว 30/05/2559401099
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7289226217ทำแล้ว 23/05/25598147747469
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว727310946ทำแล้ว 24/05/255937117404036
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7274237570ทำแล้ว 31/05/255914310210296
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว77199149ทำแล้ว 31/05/25592151252525
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว7228232232ทำแล้ว 30/05/25592499656561
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7113419419ทำแล้ว 11/05/255916111105105105
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7285134393ทำแล้ว 27/05/255986492215
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว715513789ทำแล้ว 31/05/2559473822
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว7182163177ทำแล้ว 10/05/255968535352
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71446186ทำแล้ว 24/05/2559439262625
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว7178172172ทำแล้ว 31/05/2559178555
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 04/05/255925102878680
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว7178163163ทำแล้ว 30/05/255921116313131
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7294257254ทำแล้ว 03/06/2559921365
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7309191166ทำแล้ว 16/05/25596207146146145
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7144162137ทำแล้ว 30/05/2560247665
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7161115227ทำแล้ว 03/10/2559390717169
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว7377366366ทำแล้ว 30/05/2559103726767
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7293293293ทำแล้ว 03/06/255980535352
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7291136188ทำแล้ว 30/05/2559105275236170161
รวม 90 อปท.9064119,67916,33616,416901,86610,1315,7765,3905,177
ข้อมูล ณ 07/08/2563