รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5212109102ทำแล้ว 31/05/255968199181179172
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว52689387ทำแล้ว 31/05/255972205643729
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5184171143ทำแล้ว 25/11/255985222
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5215205208ทำแล้ว 06/10/255930136636362
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5179112110ทำแล้ว 23/05/255972118878783
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5160114113ทำแล้ว 30/11/2559192444443
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51269093ทำแล้ว 27/05/255963404039
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว51224649ทำแล้ว 18/11/25591583525251
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว51312323ทำแล้ว 28/06/255983434339
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5776261ทำแล้ว 30/05/25592165383838
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5107101100ทำแล้ว 11/05/255972454545
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5705428ทำแล้ว 30/05/255931292928
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5118109161ทำแล้ว 30/05/255936128838382
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว5208180178ทำแล้ว 30/05/25591176636359
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5878786ทำแล้ว 27/05/2559145888
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5857081ทำแล้ว 03/06/255935262615
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว511312894ทำแล้ว 31/05/255970292222
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว5615798ทำแล้ว 13/05/255916151515
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5354162162ทำแล้ว 30/05/255922191919
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว522ทำแล้ว 20/06/255922222222
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5576060ทำแล้ว 14/06/255946232322
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5807977ทำแล้ว 13/05/25591052333227
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5191131130ทำแล้ว 31/05/255917133949491
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว5697070ทำแล้ว 19/05/255969393530
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5676666ทำแล้ว 24/05/2559350343229
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51703426ทำแล้ว 30/06/2559431031
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว58910886ทำแล้ว 07/03/2559174646463
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว51328189ทำแล้ว 30/05/255956291313
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว512343114ทำแล้ว 31/05/2559173966
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5363378378ทำแล้ว 13/09/2559355393734
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5159158158ทำแล้ว 30/06/2559159696968
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5441717ทำแล้ว 10/05/2559640393636
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5115118108ทำแล้ว 30/05/255911101010
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว5674232ทำแล้ว 31/05/2559156494848
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5109117111ทำแล้ว 09/06/25592861353031
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5432436437ทำแล้ว 19/05/25591212202018
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว51079592ทำแล้ว 01/06/2559933622
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว5102159111ทำแล้ว 10/10/25591845121010
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5114146131ทำแล้ว 08/12/25598219665
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5613027ทำแล้ว 30/05/2559145454545
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5158179147ทำแล้ว 27/06/255960242422
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5178142135ทำแล้ว 30/05/255912132887469
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว5211919ทำแล้ว 24/08/25592142222
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5173168169ทำแล้ว 27/05/25591929181818
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว51028890ทำแล้ว 20/06/25591049242420
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5204199213ทำแล้ว 30/05/2559113666664
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5184200179ทำแล้ว 16/10/2559880505050
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5205206206ทำแล้ว 24/05/2559347272725
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51839797ทำแล้ว 17/05/255911443155
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว596746ทำแล้ว 18/05/255964616159
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว51239188ทำแล้ว 03/05/255977777
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว5362121ทำแล้ว 03/05/255913032121212
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว51441712ทำแล้ว 12/05/255949323032
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5125115118ทำแล้ว 23/05/25591377494646
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5818480ทำแล้ว 11/05/2559653434341
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว51018278ทำแล้ว 17/06/255938131313
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว51516652ทำแล้ว 10/06/255912812842123
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว51458976ทำแล้ว 27/05/255948484847
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5878686ทำแล้ว 08/06/25591373433
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51098581ทำแล้ว 30/05/255967232323
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5145145146ทำแล้ว 25/05/2559648363632
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว56394146ทำแล้ว 21/12/25593295626159
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5128126122ทำแล้ว 12/05/255936313131
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว5169254111ทำแล้ว 21/12/255923443
รวม 64 อปท.643208,6617,0686,775647834,5422,5312,2822,268
ข้อมูล ณ 06/08/2563