รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6414192184ทำแล้ว 06/09/2559128451401400396
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6382250202ทำแล้ว 28/06/255938186119112110
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว51199092ทำแล้ว 29/06/2559288282726
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว5229227200ทำแล้ว 31/05/255917181108108108
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว81137578ทำแล้ว 17/06/25591782484820
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว8767575ทำแล้ว 31/05/2559344313131
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว61279182ทำแล้ว 14/06/2559163383729
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว7207162156ทำแล้ว 01/06/255973129808080
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว7544343ทำแล้ว 16/05/255954282012
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว7933513ทำแล้ว 17/05/25591376464139
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว813011292ทำแล้ว 23/06/255947113565655
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7111110116ทำแล้ว 07/09/2559676414040
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว6206195177ทำแล้ว 30/05/255987535150
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว6291298208ทำแล้ว 31/05/25593115111110
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว899100100ทำแล้ว 30/05/255971363635
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8877676ทำแล้ว 30/05/255919101919087
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว81159382ทำแล้ว 30/05/25591095666159
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6183178178ทำแล้ว 24/05/255971565656
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว713910797ทำแล้ว 25/05/2559170464343
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8254180234ทำแล้ว 09/08/256041132838179
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5127131130ทำแล้ว 30/05/255953323228
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว72423553ทำแล้ว 31/05/2559242353534
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8846990ทำแล้ว 30/05/255940161414
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว814810395ทำแล้ว 27/05/2559148212121
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8878988ทำแล้ว 11/05/2559229232322
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว8242249243ทำแล้ว 24/05/25597991331
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7263263250ทำแล้ว 31/05/255970383837
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5717070ทำแล้ว 04/05/255970211917
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว81088787ทำแล้ว 24/05/255987454545
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว618515575ทำแล้ว 29/05/25591187393836
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7181181181ทำแล้ว 03/06/255928191716
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว64531ทำแล้ว 24/05/25591635722
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว8295295295ทำแล้ว 30/05/25591178585849
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว7140138138ทำแล้ว 27/05/255932171717
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว8248253253ทำแล้ว 24/05/255944272626
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว82598079ทำแล้ว 18/05/25591538202020
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว61047568ทำแล้ว 29/06/2559104191919
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว6140139137ทำแล้ว 19/05/255948282826
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว8168142141ทำแล้ว 30/05/255982106696765
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว717899ทำแล้ว 25/05/255977143868270
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7656971ทำแล้ว 11/05/25591065565655
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว81304444ทำแล้ว 06/06/255956282828
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6839090ทำแล้ว 30/05/255983443325
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8144144144ทำแล้ว 27/05/25592672626261
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว813012579ทำแล้ว 12/05/2559889545353
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว531180187ทำแล้ว 29/12/2559143345227227227
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6184199200ทำแล้ว 31/05/255954141414
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว8181153132ทำแล้ว 23/05/2559234111111
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว8150115116ทำแล้ว 26/05/25591158262626
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8161137180ทำแล้ว 19/05/2559172404035
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว899141138ทำแล้ว 06/06/2559475515149
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5138131130ทำแล้ว 13/05/2559262282726
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว8289246243ทำแล้ว 29/04/255918666
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว8878787ทำแล้ว 27/04/255987513532
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8155156156ทำแล้ว 18/05/2559358383838
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว61198379ทำแล้ว 30/05/25591463161414
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8303305305ทำแล้ว 31/05/25592237212120
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว8127124124ทำแล้ว 14/11/255940121110
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว8224163148ทำแล้ว 31/05/25591395818179
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7114115115ทำแล้ว 19/05/25591758333333
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว761301300ทำแล้ว 12/05/255953333
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว8221226226ทำแล้ว 05/10/25591743312725
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7171126122ทำแล้ว 30/05/2559152343333
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7153103121ทำแล้ว 31/05/255914141414
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว8216219219ทำแล้ว 02/06/25591260252523
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว81044633ทำแล้ว 186474745
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว8245245245ทำแล้ว 06/06/25597280505022
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6133110109ทำแล้ว 30/05/255958272726
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว61437474ทำแล้ว 17/05/255996128919190
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6288288288ทำแล้ว 28/06/255957271717
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6256257257ทำแล้ว 19/05/255951181815
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8437129117ทำแล้ว 31/05/25592832321512
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว8253253253ทำแล้ว 27/05/255922999
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6775250ทำแล้ว 23/05/2559460414139
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว827927972ทำแล้ว 08/06/25592380525241
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว81079494ทำแล้ว 18/05/255942181818
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6200200200ทำแล้ว 27/05/255923232121
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว8162161163ทำแล้ว 16/06/255913186846583
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว8544545ทำแล้ว 27/05/2559155312929
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7504951ทำแล้ว 30/05/25591747333331
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว8777777ทำแล้ว 31/05/255954464543
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8187194299ทำแล้ว 29/04/255975575753
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว81138181ทำแล้ว 17/05/25592455323232
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6291292292ทำแล้ว 25/05/2559146333333
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว7966665ทำแล้ว 30/05/25591379212121
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว8149149149ทำแล้ว 27/05/255995373430
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว8959696ทำแล้ว 10/06/25592296272727
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5178261210ทำแล้ว 31/05/25605649262623
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6165155153ทำแล้ว 16/05/255959161612
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว8376104104ทำแล้ว 30/05/255962180151151146
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว8181181181ทำแล้ว 29/09/255951252525
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5274275275ทำแล้ว 07/06/255910107191919
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8205216189ทำแล้ว 31/05/255921151514
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว7989697ทำแล้ว 12/05/255935121211
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว711911490ทำแล้ว 04/05/25592663464442
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว8177177177ทำแล้ว 30/05/25596183282827
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว7274143130ทำแล้ว 30/05/255985676764
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 23/05/255942373737
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว8228228228ทำแล้ว 31/05/255914137106106100
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 07/10/2559894646363
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว81286364ทำแล้ว 27/05/255924102888886
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว8272273273ทำแล้ว 27/05/255969545451
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว815910998ทำแล้ว 27/05/25594413410410196
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว6388396396ทำแล้ว 13/05/255930127949490
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว81758845ทำแล้ว 14/06/25591110161516
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7178182182ทำแล้ว 23/05/25591384434343
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8129104104ทำแล้ว 16/05/255938113655138
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว8334141124ทำแล้ว 15/06/255937373737
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว81076360ทำแล้ว 17/10/2559563644
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว7310310310ทำแล้ว 30/05/25593379373737
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 12/05/2559415999
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว5315222185ทำแล้ว 30/05/2559381462
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7125203161ทำแล้ว 04/05/2559449141413
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7307381377ทำแล้ว 03/05/25592111383837
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว8204208208ทำแล้ว 03/05/2559139100757170
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว8216216216ทำแล้ว 31/05/255957525251
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8333363485ทำแล้ว 25/05/255924182141141141
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6445436436ทำแล้ว 12/05/2559361651019997
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว83219999ทำแล้ว 28/10/25591000
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6454282237ทำแล้ว 19/05/25592199727171
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว8269203791ทำแล้ว 27/05/25591775525151
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6100118125ทำแล้ว 13/05/25599353181312
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว8182145208ทำแล้ว 31/05/25592731133
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว7300120114ทำแล้ว 31/05/25593180363533
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8184166163ทำแล้ว 27/05/2559392736969
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7237182165ทำแล้ว 27/05/255925125919190
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว81372915ทำแล้ว 27/05/25591464393838
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว6736752ทำแล้ว 31/05/255954414141
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว8605252ทำแล้ว 26/05/25591452434134
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว5270270270ทำแล้ว 17/05/2559266333331
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว8105106106ทำแล้ว 24/05/25594568424236
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว8194194194ทำแล้ว 31/05/255953383838
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว8530533533ทำแล้ว 30/05/255972998
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว8239243242ทำแล้ว 31/05/25591480494940
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว8137311324ทำแล้ว 31/05/2559142282828
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว8317318318ทำแล้ว 31/05/255926131312
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว8111111111ทำแล้ว 25/05/25592492343331
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว8145445445ทำแล้ว 27/05/2559881584131
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว8187ทำแล้ว 12/05/255956133110108108
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว8139ทำแล้ว 30/06/255962158525252
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว6129129128ทำแล้ว 10/03/2560169222
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว82975358ทำแล้ว 31/05/25592294616159
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8246166156ทำแล้ว 31/05/255941262626
รวม 143 อปท.1431,02826,69922,63222,6771432,41311,5436,6026,3356,052
ข้อมูล ณ 07/08/2563