รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6151145144ทำแล้ว 30/06/255955111504845
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว71028785ทำแล้ว 30/06/25591559383837
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว61629447ทำแล้ว 23/06/255996454543
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7145118109ทำแล้ว 16/05/2559892747171
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7186155153ทำแล้ว 24/06/2559255535353
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7285286286ทำแล้ว 31/05/25591090706968
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว5305249235ทำแล้ว 27/05/2559113545453
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6163161143ทำแล้ว 31/05/25591100777776
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6121120120ทำแล้ว 23/05/255980361111
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 31/05/255986444341
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว773127101ทำแล้ว 30/05/25593242211917
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7189182177ทำแล้ว 17/06/255967463017
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6125136132ทำแล้ว 05/10/2559148111111
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว8745952ทำแล้ว 04/05/2559962443131
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว711510262ทำแล้ว 25/05/255918331
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว85943431ทำแล้ว 31/05/255917277186186168
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7969681ทำแล้ว 31/05/255916110555454
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 30/05/2559110212120
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว81127766ทำแล้ว 17/05/255944292915
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว6115210110ทำแล้ว 28/06/255994404038
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว5111111ทำแล้ว 23/06/255918855
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว71059085ทำแล้ว 05/10/2559103141414
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7123121109ทำแล้ว 29/06/255988535353
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว7154112112ทำแล้ว 16/06/255973262624
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7321323323ทำแล้ว 30/05/255981141414
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7139105118ทำแล้ว 30/05/2559376595656
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว81138285ทำแล้ว 12/05/25596111
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7298253200ทำแล้ว 06/10/255982111111
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8122117128ทำแล้ว 09/06/25591092555553
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว964193197ทำแล้ว 17/05/255964614823
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7168172148ทำแล้ว 17/05/2559132474746
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7293218216ทำแล้ว 27/05/2559547333
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7344345345ทำแล้ว 16/05/255957383838
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7329329329ทำแล้ว 31/05/2559886636363
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว71089787ทำแล้ว 25/05/2559260454543
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว877587ทำแล้ว 15/06/255945414141
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8125122121ทำแล้ว 13/06/25593375474747
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7141147147ทำแล้ว 31/05/2559983545454
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 02/06/255961034241
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6300464300ทำแล้ว 30/05/2559175373736
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6126123119ทำแล้ว 30/06/25593111575752
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7278212196ทำแล้ว 31/05/2559743511
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว6173175175ทำแล้ว 13/05/255978747468
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว714611063ทำแล้ว 30/05/25594110787876
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7807367ทำแล้ว 17/05/255963454540
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7595959ทำแล้ว 30/05/255924191917
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7786559ทำแล้ว 13/05/2559150544
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7118124124ทำแล้ว 23/05/255943323228
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7848284ทำแล้ว 30/05/25593686686855
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8106206ทำแล้ว 27/09/2559164383837
รวม 50 อปท.503468,1717,3156,629502893,8932,1672,0111,874
ข้อมูล ณ 07/08/2563