รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6525188147ทำแล้ว 23/09/255935545482478457
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5221244238ทำแล้ว 30/06/2559174141123108
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว6218145123ทำแล้ว 30/05/2559119262625
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว6143159159ทำแล้ว 30/05/255926169153153151
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว6225300268ทำแล้ว 29/06/25591224213213200
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6122139139ทำแล้ว 31/05/2559193939393
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว6335261270ทำแล้ว 31/05/255989666663
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว5169164316ทำแล้ว 28/06/2559335514107
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว6226528702ทำแล้ว 30/05/25591135706156
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6178153ทำแล้ว 21/09/255916118928879
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5104137146ทำแล้ว 30/05/2559238381111
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว51334242ทำแล้ว 31/05/255917127808080
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว5161155155ทำแล้ว 24/05/255989322726
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว74127120ทำแล้ว 30/05/25595357575755
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6254149139ทำแล้ว 27/05/2559411281039393
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6346326326ทำแล้ว 26/01/25605319240186216
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว65310340ทำแล้ว 12/01/25601311112900
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5310168148ทำแล้ว 10/10/2559134333333
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6236121117ทำแล้ว 31/05/255944135353434
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6344244221ทำแล้ว 31/05/25592150252423
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6192283319ทำแล้ว 31/05/255927206148148144
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว6189402402ทำแล้ว 21/02/256015929171717
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6210227216ทำแล้ว 30/05/255927116414141
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6143129100ทำแล้ว 31/05/255956525049
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว6199199198ทำแล้ว 06/06/255939222
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7298242200ทำแล้ว 27/05/255938137777671
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว6337346345ทำแล้ว 27/05/2559112191716
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6264270271ทำแล้ว 30/06/255910114807168
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5755050ทำแล้ว 30/05/255975424241
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6130118114ทำแล้ว 2290584340
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว8144110110ทำแล้ว 31/05/25591711775105
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6167168168ทำแล้ว 31/05/25592268514746
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว417114ทำแล้ว 12/01/25602518171715
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7224147135ทำแล้ว 30/06/255914103737369
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61114848ทำแล้ว 27/05/2559111151515
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว6124103103ทำแล้ว 31/05/2559661381179391
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 12/06/255954124939292
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว7988383ทำแล้ว 30/05/25591088636362
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6414289213ทำแล้ว 08/12/2559150133133130
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว7133162174ทำแล้ว 25/05/255984626258
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว51567776ทำแล้ว 12/01/25601028151514
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว5124126127ทำแล้ว 31/05/25598109858585
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว4229129124ทำแล้ว 30/05/255957138898989
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5397312149ทำแล้ว 27/05/2559158868481
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6183185185ทำแล้ว 27/05/25596386696763
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว6297198193ทำแล้ว 30/08/2559131747474
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6187187186ทำแล้ว 31/05/2559776565656
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว6236174209ทำแล้ว 26/05/255916121717171
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว7341254125ทำแล้ว 23/02/2560110888887
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว61245555ทำแล้ว 27/05/255951855
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6265268268ทำแล้ว 25/05/25593766626161
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6184328133ทำแล้ว 13/09/25592886797979
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว51966143ทำแล้ว 27/05/255916118887876
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว6366235235ทำแล้ว 31/05/2559130130130127
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว71512ทำแล้ว 05/01/25605049191919
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6216259151ทำแล้ว 30/05/25596666
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6304240241ทำแล้ว 30/05/25593726510896106
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6168160213ทำแล้ว 30/05/25592976201716
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8277455439ทำแล้ว 31/05/255975605956
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว5137176210ทำแล้ว 30/05/2559771499
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว718214580ทำแล้ว 31/05/25591385404039
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว7196165204ทำแล้ว 27/06/255988303030
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6283172155ทำแล้ว 30/05/255939254169146145
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6182195171ทำแล้ว 31/05/25594118848484
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว6237237237ทำแล้ว 31/05/2559389623931
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว9312234113ทำแล้ว 29/06/2559122434343
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว627814934ทำแล้ว 30/11/2559114888
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว6173112111ทำแล้ว 05/09/2559112525251
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6322360224ทำแล้ว 30/05/2559786616060
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว611813479ทำแล้ว 27/05/255989545346
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว62083231ทำแล้ว 31/05/2559481444444
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6189147156ทำแล้ว 30/05/255944143114114114
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว613124786ทำแล้ว 31/05/255949106575245
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5230166ทำแล้ว 26/05/255931189102102102
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7202267306ทำแล้ว 16/05/255988695048
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว51164441ทำแล้ว 13/05/2559511210010098
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6147126131ทำแล้ว 17/05/255915110747472
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว51539390ทำแล้ว 30/05/2559391646464
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว71862424ทำแล้ว 13/05/25591757424140
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว6223224225ทำแล้ว 31/05/255941140434342
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6163148136ทำแล้ว 30/05/255937135474747
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7195109106ทำแล้ว 27/05/255924139131125131
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6217162145ทำแล้ว 10/05/255984666664
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6765555ทำแล้ว 23/05/25592382797978
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6142128128ทำแล้ว 13/05/25591273464239
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว611877168ทำแล้ว 31/10/255972726060
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว6239239238ทำแล้ว 06/06/25599156108108108
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว617180232ทำแล้ว 19/05/255922134727271
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7129278292ทำแล้ว 07/04/2559394797974
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว61449795ทำแล้ว 29/04/255913104161616
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6191117109ทำแล้ว 23/05/255913185939289
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว8121114112ทำแล้ว 23/05/2559474241919
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว6197ทำแล้ว 01/04/25592869414139
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61839485ทำแล้ว 09/09/2559271303030
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว71859963ทำแล้ว 12/01/25601525812
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6158159146ทำแล้ว 06/06/2559168403726
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว8230242247ทำแล้ว 30/05/255962174948580
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว51049289ทำแล้ว 26/05/255912116777771
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7150165143ทำแล้ว 24/05/255980118593028
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว53455831ทำแล้ว 16/06/2559106676767
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว72393131ทำแล้ว 16/06/255933225201199199
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6148132134ทำแล้ว 31/05/255981811
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว6211105105ทำแล้ว 31/05/2559189949084
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว6448448448ทำแล้ว 12/01/2560699141413
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว7383409409ทำแล้ว 10/10/2559117444
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว613787152ทำแล้ว 31/05/255921101737373
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว827124097ทำแล้ว 23/02/25602064585858
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว6158223128ทำแล้ว 27/05/255928135119118118
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 25/05/255960165161412
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8431665664ทำแล้ว 30/05/2559109585755
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6315253251ทำแล้ว 23/05/2559117204170137129
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว5169171171ทำแล้ว 30/06/2558479706570
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว611759146ทำแล้ว 13/05/2559188221313
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว770136136ทำแล้ว 30/05/25593385515149
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6213213213ทำแล้ว 23/05/255963444136
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว53003026ทำแล้ว 31/05/2559929262626
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว6169126128ทำแล้ว 21/06/2559129111
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6175146136ทำแล้ว 24/06/25593514810210199
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6115131209ทำแล้ว 30/05/255920123656161
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว6889396ทำแล้ว 12/01/25601668565656
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6323240217ทำแล้ว 31/05/2559129833930
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6169140150ทำแล้ว 14/09/255925774
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว613490430ทำแล้ว 25/05/25598128108108108
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7152225233ทำแล้ว 27/05/25594123111100105
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6112109175ทำแล้ว 08/06/255994717070
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว6194109112ทำแล้ว 13/05/2559498707070
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว5202140121ทำแล้ว 31/05/2559632311
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว6202134108ทำแล้ว 27/05/25591115727169
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61086161ทำแล้ว 12/01/2560614900
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว61867133ทำแล้ว 31/05/255928282828
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว8928278ทำแล้ว 26/05/2559282767674
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว6312ทำแล้ว 30/05/255910924111
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว8194194194ทำแล้ว 26/05/2559512710010097
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8115330283ทำแล้ว 25/05/2559633600
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว9269231228ทำแล้ว 30/06/255981195944242
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว6234141291ทำแล้ว 30/05/255993747474
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว5858393ทำแล้ว 30/05/25592281685751
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว51126159ทำแล้ว 30/05/2559564121111
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7186186186ทำแล้ว 22/06/2559113181816
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว673123102ทำแล้ว 27/05/255966494947
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6178230121ทำแล้ว 31/05/255927124102102102
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว61331ทำแล้ว 12/01/25609762404040
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6187187186ทำแล้ว 12/01/25601111383835
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว6122173156ทำแล้ว 28/06/25591122795949
รวม 144 อปท.14488227,86824,32123,2111442,64815,8129,7568,9098,688
ข้อมูล ณ 07/08/2563