รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5304120102ทำแล้ว 31/05/2559201207150150150
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51497681ทำแล้ว 31/05/2559679666666
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5292142128ทำแล้ว 01/06/2559128123929291
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5184171171ทำแล้ว 26/05/25591167137137137
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว5233422423ทำแล้ว 30/05/255911872505048
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว6582231ทำแล้ว 09/06/25591242766
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว58491110ทำแล้ว 31/05/25593376666666
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว51393368ทำแล้ว 31/05/25594975272414
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว51513929ทำแล้ว 27/05/2559177575757
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51245857ทำแล้ว 27/05/255970535250
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5154132132ทำแล้ว 27/05/2559109808077
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 24/05/255974434343
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51184545ทำแล้ว 30/05/25599110999996
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5181149177ทำแล้ว 30/05/2559781242424
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5410333331ทำแล้ว 31/05/25591171124124124
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5135130120ทำแล้ว 10/05/2559556393936
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5240373162ทำแล้ว 30/05/255918130101101101
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5836866ทำแล้ว 27/05/255938151513
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5104257256ทำแล้ว 31/03/255969414141
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5201194194ทำแล้ว 31/05/255996555555
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว52145959ทำแล้ว 30/05/255939252189188185
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5174285285ทำแล้ว 29/06/255931136342724
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว51094948ทำแล้ว 25/05/255976636256
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51779375ทำแล้ว 30/05/25591398808078
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว51136073ทำแล้ว 30/05/25591690646360
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5196176160ทำแล้ว 26/05/25592869575757
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว51139480ทำแล้ว 30/05/2559592767171
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5938887ทำแล้ว 30/05/255937101010
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5121100100ทำแล้ว 25/05/255954111010
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5416254191ทำแล้ว 24/06/2559164383833
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว593131117ทำแล้ว 26/05/255976545454
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 31/05/255959232222
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5277220215ทำแล้ว 26/09/2559389474746
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว5179173171ทำแล้ว 31/05/255936171715
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว513910697ทำแล้ว 24/05/25592290838383
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5160122133ทำแล้ว 30/05/25592191373731
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว6200145125ทำแล้ว 19/05/25592885565656
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว5160154135ทำแล้ว 30/05/255911135645755
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5131119118ทำแล้ว 31/05/2559385343432
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว5909595ทำแล้ว 16/05/2559167434342
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51029597ทำแล้ว 17/06/255948222119
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5934640ทำแล้ว 30/05/255974494945
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว518311799ทำแล้ว 30/05/255992585652
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว5158109104ทำแล้ว 15/09/2559104737373
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5134106100ทำแล้ว 10/06/255961282828
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5120118118ทำแล้ว 30/05/2559173413940
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51082724ทำแล้ว 23/05/255988282824
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5765453ทำแล้ว 23/05/2559164424242
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5131114114ทำแล้ว 02/05/255993808080
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5230159160ทำแล้ว 30/05/255958454440
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5170137168ทำแล้ว 27/05/255979434342
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5926663ทำแล้ว 23/05/2559173626262
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51046563ทำแล้ว 17/06/2559163424242
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5113114102ทำแล้ว 13/05/2559105727160
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว57264166ทำแล้ว 15/06/255965424140
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว516994101ทำแล้ว 27/05/255916211118
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5165165165ทำแล้ว 06/06/255911810210299
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว5255215225ทำแล้ว 30/05/255913100474747
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว5596060ทำแล้ว 16/05/255937272724
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว5111128127ทำแล้ว 15/06/2559777656565
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว512010371ทำแล้ว 14/06/2559385544948
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว51138478ทำแล้ว 27/06/255974606059
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5273261249ทำแล้ว 27/06/25591279525251
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว513866125ทำแล้ว 24/06/2559268363636
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5229229229ทำแล้ว 14/06/2559972191918
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5151149124ทำแล้ว 11/05/255964535250
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5143167167ทำแล้ว 17/06/2559125969692
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5836262ทำแล้ว 24/05/255950353535
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5122132134ทำแล้ว 24/05/255964242420
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว51508080ทำแล้ว 17/05/2559282646463
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว698114153ทำแล้ว 30/05/2559378494949
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5921110ทำแล้ว 23/05/25592199777566
รวม 72 อปท.7236311,1329,1658,954728886,1774,0043,9593,834
ข้อมูล ณ 06/08/2563