รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7535534534ทำแล้ว 31/05/2559151505050
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6188105105ทำแล้ว 31/05/255977256163105103
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6247208167ทำแล้ว 10/05/255916138502013
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว6789542ทำแล้ว 02/05/255945262626
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6919287ทำแล้ว 25/05/255970646464
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6234233233ทำแล้ว 16/05/255985167136136132
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว52052931ทำแล้ว 26/05/25596983755857
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว71167887ทำแล้ว 10/02/2560105654
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6173125123ทำแล้ว 29/06/25594132105103103
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6167359307ทำแล้ว 25/05/25592100515048
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว5895637ทำแล้ว 30/05/255929118424242
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว5222192143ทำแล้ว 27/05/255979616153
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว7218245246ทำแล้ว 03/10/25596103696565
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว62652515ทำแล้ว 07/10/25591938141414
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว616395321ทำแล้ว 31/05/25592127434343
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว61849393ทำแล้ว 31/05/255944211
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว6994848ทำแล้ว 31/05/25592388707070
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5216178164ทำแล้ว 27/05/255941111111
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6121241243ทำแล้ว 30/05/255944242019
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว5153108119ทำแล้ว 30/05/255934102102102102
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6141148148ทำแล้ว 10/06/255960605947
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5113183280ทำแล้ว 18/05/2559469474747
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว7878846ทำแล้ว 31/05/25595412129
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6131221238ทำแล้ว 31/05/2559982222221
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6122205280ทำแล้ว 26/05/25591394706523
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว7538503504ทำแล้ว 16/06/255951353535
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6553585585ทำแล้ว 13/05/2559124111
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว7174149130ทำแล้ว 25/04/255971535150
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6122134142ทำแล้ว 23/05/255917106898885
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6296296296ทำแล้ว 31/05/255927110727268
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7238194180ทำแล้ว 16/06/255978303030
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว7135116232ทำแล้ว 26/05/255958333327
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว71123332ทำแล้ว 06/06/25594112837973
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7238223347ทำแล้ว 20/05/25594110494744
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7957162ทำแล้ว 16/05/2559242171616
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5273231210ทำแล้ว 19/05/2559287777776
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6233233230ทำแล้ว 16/05/25597345128
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5102112108ทำแล้ว 30/05/25591027322
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว6291292292ทำแล้ว 30/05/255978545047
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6160162162ทำแล้ว 30/05/255950181514
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว610110389ทำแล้ว 23/05/255974474745
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6274278210ทำแล้ว 13/05/255958353534
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6150145140ทำแล้ว 29/06/2559143966
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6788472ทำแล้ว 31/05/2559158525252
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6937364ทำแล้ว 26/05/2559146343432
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว52007968ทำแล้ว 30/05/25595120969691
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว6199231264ทำแล้ว 23/05/255951414140
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว611612996ทำแล้ว 15/06/255915322
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว5113108105ทำแล้ว 12/05/2559562282824
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว6230235235ทำแล้ว 15/06/255986383823
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว61318686ทำแล้ว 25/05/255974454242
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7168174191ทำแล้ว 11/05/2559170454343
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว7168174174ทำแล้ว 30/05/2559981626260
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6224239238ทำแล้ว 26/09/2559138272621
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6114104101ทำแล้ว 30/05/25597665
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว694102175ทำแล้ว 10/10/2559582565656
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6169380324ทำแล้ว 18/05/255962201919
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6360280279ทำแล้ว 17/05/255939166131130131
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6352290278ทำแล้ว 07/10/25591161686765
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6189185185ทำแล้ว 30/05/255962535253
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว7208120149ทำแล้ว 30/05/2559116525151
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว6137109111ทำแล้ว 25/05/2559381711
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว7261347347ทำแล้ว 31/05/255919114909090
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว416913274ทำแล้ว 27/05/255966303029
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว7145143143ทำแล้ว 19/05/2559145333
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6204155146ทำแล้ว 31/05/25593191876
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4288301301ทำแล้ว 23/09/2559180383636
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6210254193ทำแล้ว 30/05/2559194525252
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6321323322ทำแล้ว 16/05/255982652
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6123133132ทำแล้ว 17/05/25591111
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว696108101ทำแล้ว 04/05/25591493288
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6106127127ทำแล้ว 30/05/255986565656
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7105105105ทำแล้ว 24/05/255925100909090
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว7152191158ทำแล้ว 31/05/255937191919
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6204185133ทำแล้ว 30/05/2559465403837
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว71636767ทำแล้ว 31/05/2559146252525
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว73358938ทำแล้ว 17/05/2559477383635
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว61434545ทำแล้ว 27/05/255960323222
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6170163165ทำแล้ว 30/05/25591862423934
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6159159137ทำแล้ว 26/05/255981737269
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7206537566ทำแล้ว 26/05/2559499797678
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว5143117115ทำแล้ว 30/05/2559364363633
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6494500495ทำแล้ว 12/05/255972626161
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6139136121ทำแล้ว 07/06/255972212020
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7130102102ทำแล้ว 11/05/25591682333228
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5999292ทำแล้ว 11/05/255999737371
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว62051593ทำแล้ว 31/05/255962887
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว6199216198ทำแล้ว 16/05/25591127767244
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว6180109100ทำแล้ว 18/05/255995727171
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5185246229ทำแล้ว 27/05/255931313131
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7190152127ทำแล้ว 23/05/255979252522
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7370375375ทำแล้ว 30/05/255935171717
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว61075145ทำแล้ว 16/06/255956454241
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว6130169274ทำแล้ว 25/05/25591385181817
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว6201154108ทำแล้ว 12/05/2559887565449
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว415110180ทำแล้ว 31/05/2559267313130
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7201179212ทำแล้ว 30/05/2559668555548
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว6143139139ทำแล้ว 10/10/255959363631
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว7307272267ทำแล้ว 30/09/25592129211411
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว6158141154ทำแล้ว 26/05/255986595351
รวม 100 อปท.10060719,07818,00017,8191006778,1024,5984,2574,014
ข้อมูล ณ 07/08/2563