รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว13239142142ทำแล้ว 12/09/2559137264196196196
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9334297296ทำแล้ว 31/05/2559287616157
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6137150146ทำแล้ว 27/05/2559795717171
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว5171156654ทำแล้ว 30/06/2559256272624
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6328330330ทำแล้ว 28/06/255983222020
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว91229086ทำแล้ว 26/05/25591078565454
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว41149389ทำแล้ว 31/05/255958323027
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว5120105100ทำแล้ว 24/06/255947167106106104
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7138146253ทำแล้ว 27/05/255987343434
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว7182375ทำแล้ว 23/06/25593535212121
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว12127171148ทำแล้ว 26/05/2559865313130
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว10400391391ทำแล้ว 31/05/255918131919089
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7126128128ทำแล้ว 31/05/2559882434243
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว81696214ทำแล้ว 31/05/2559320161615
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว617110561ทำแล้ว 23/05/25591782342220
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว12166193170ทำแล้ว 30/05/255921111
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว5183687ทำแล้ว 30/06/255993232322
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว724210579ทำแล้ว 26/05/2559521151313
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว5144144144ทำแล้ว 13/12/2559536252424
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9845352ทำแล้ว 30/05/2559161434242
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7240305183ทำแล้ว 31/05/255927110353526
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว6787777ทำแล้ว 30/05/255953252523
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว7180141150ทำแล้ว 25/05/2559170117117117
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว51597873ทำแล้ว 27/05/2559371111
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7918282ทำแล้ว 30/05/2559793575457
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6207152133ทำแล้ว 10/10/2559118636261
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9239231226ทำแล้ว 10/10/25591102000
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว5975050ทำแล้ว 23/05/255975515149
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8340344344ทำแล้ว 24/05/2559154424141
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว102173644ทำแล้ว 06/06/255969515046
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว10148170172ทำแล้ว 27/05/25591149353534
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว7150176169ทำแล้ว 11/07/25592670666662
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว6193133118ทำแล้ว 24/05/255926107424240
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว7222429346ทำแล้ว 27/06/255939118757371
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว4174174174ทำแล้ว 30/05/25591679473432
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8239360360ทำแล้ว 23/05/2559160434342
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8129152152ทำแล้ว 27/05/2559294484846
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10257563300ทำแล้ว 23/05/255991641019997
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10160138240ทำแล้ว 30/05/255992848484
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว81993323ทำแล้ว 27/05/255911130109107106
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว8808080ทำแล้ว 16/05/255980131313
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว51147673ทำแล้ว 30/05/255926140101101100
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7226465468ทำแล้ว 23/05/2559259595959
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว7439439439ทำแล้ว 24/05/255922118474743
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว71249595ทำแล้ว 06/06/2559270141313
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว71979888ทำแล้ว 26/05/2559198453833
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว717110193ทำแล้ว 27/05/25592775231616
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว101013834ทำแล้ว 27/06/2559574554946
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10119119119ทำแล้ว 27/05/2559694807975
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว8797776ทำแล้ว 13/05/2559179954
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว61608864ทำแล้ว 30/05/25592151343432
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11165177129ทำแล้ว 24/05/255997332308
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว713310495ทำแล้ว 30/05/25591269545450
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว81222014ทำแล้ว 25/05/2559175413836
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว8775233ทำแล้ว 06/06/255947953
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว626710770ทำแล้ว 27/05/2559626888
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8116202200ทำแล้ว 23/05/255986222
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7131186205ทำแล้ว 03/05/25592680453429
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว10163131131ทำแล้ว 23/05/25592461154
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว793222207ทำแล้ว 30/05/2559274212121
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว71113015ทำแล้ว 09/08/255936531477
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9192175218ทำแล้ว 30/05/2559166424140
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว9427204146ทำแล้ว 30/05/255971535353
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว1012911190ทำแล้ว 23/05/25592291767676
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว1016912899ทำแล้ว 13/05/25591578454545
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7156106189ทำแล้ว 25/05/255911114777674
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว6171167167ทำแล้ว 30/05/2559171107107107
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6497473516ทำแล้ว 29/06/25594058666
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6215192197ทำแล้ว 27/05/255971383838
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6132135157ทำแล้ว 31/05/25597125666665
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6181144133ทำแล้ว 18/05/255931181816
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7227234234ทำแล้ว 25/05/2559180555548
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว72208152ทำแล้ว 24/05/255944128949476
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8164269134ทำแล้ว 03/05/25591073343431
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว6161121606ทำแล้ว 30/05/25591965161614
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6182152114ทำแล้ว 16/05/25596292514541
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6512625ทำแล้ว 02/05/25591857302726
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6312301301ทำแล้ว 25/05/2559109666664
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10270296280ทำแล้ว 13/05/25592052373636
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว996100101ทำแล้ว 06/06/255955383838
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5130130130ทำแล้ว 31/05/2559177515151
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว711927281ทำแล้ว 11/05/255913103767573
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว618911891ทำแล้ว 09/09/2559849111010
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6996260ทำแล้ว 23/05/25596711119
รวม 84 อปท.8462514,92913,43513,830849856,9383,8753,7323,581
ข้อมูล ณ 07/08/2563