รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6341307296ทำแล้ว 27/05/2559173197997575
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8148165117ทำแล้ว 31/05/255975412120
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81639191ทำแล้ว 26/06/2560688404040
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5231310316ทำแล้ว 18/05/255912243282323
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว679114116ทำแล้ว 31/05/25591189626162
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว51765733ทำแล้ว 06/10/255960353334
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6297297297ทำแล้ว 07/10/2559109848176
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7177105207ทำแล้ว 26/06/25585100636363
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว4898880ทำแล้ว 30/06/255964504949
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6270270270ทำแล้ว 31/05/2559471424132
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5203130118ทำแล้ว 31/05/2559801441099579
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว7272224217ทำแล้ว 25/05/2559191111010
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6132165142ทำแล้ว 31/05/25593098424242
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว61017266ทำแล้ว 31/05/255960105868686
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว91156947ทำแล้ว 30/06/255924113313131
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6119118118ทำแล้ว 23/05/255975875
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4163163163ทำแล้ว 31/05/25592881474747
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8173176176ทำแล้ว 16/05/2559166201917
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6139151151ทำแล้ว 18/05/255922161646160
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8310343323ทำแล้ว 26/05/25591358222120
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว6112113113ทำแล้ว 30/06/2559103151515
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว6798188ทำแล้ว 25/10/255951363636
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว52279377ทำแล้ว 29/06/2559227494947
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7281259187ทำแล้ว 24/11/2559120132101101101
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว6169174171ทำแล้ว 17/02/256066165303030
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8107218218ทำแล้ว 31/05/25592616998
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7422436434ทำแล้ว 19/05/25594772399
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว7156234199ทำแล้ว 31/05/25591492676767
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5389595607ทำแล้ว 31/05/2559284404040
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7262270284ทำแล้ว 14/06/2559444777
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว7175174173ทำแล้ว 26/06/2560107928985
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7565656ทำแล้ว 31/05/255950106757259
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว61096661ทำแล้ว 31/05/2559841313131
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8194174173ทำแล้ว 29/06/25593968666
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7483496536ทำแล้ว 27/05/25593278616160
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว7314281283ทำแล้ว 17/05/25594132504540
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว6375157108ทำแล้ว 30/05/25594896161413
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7157157156ทำแล้ว 24/06/25593689383737
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5305264169ทำแล้ว 15/02/25609712333
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว7125255185ทำแล้ว 31/05/25591213988
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว9736767ทำแล้ว 29/06/255931111
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว6237184153ทำแล้ว 12/07/2560162555
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว6457459458ทำแล้ว 17/05/25598888
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว6131156125ทำแล้ว 30/05/255974616160
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว6578597591ทำแล้ว 31/05/255922146222222
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว5324326326ทำแล้ว 18/05/25592561222018
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว5979695ทำแล้ว 31/05/255937103493433
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8253222220ทำแล้ว 15/06/255918977
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6441443443ทำแล้ว 31/05/255987655
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว43628179ทำแล้ว 12/07/2560682402522
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว716513394ทำแล้ว 23/09/2559239743
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5344342342ทำแล้ว 30/05/2559293252525
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว71557933ทำแล้ว 30/05/2559195685958
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6759599ทำแล้ว 13/06/2559252333331
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6217173171ทำแล้ว 10/05/25593940777
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว41436781ทำแล้ว 01/05/25591264484746
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว6317317317ทำแล้ว 30/05/255982353330
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว7161184184ทำแล้ว 26/05/255955151111
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว62295757ทำแล้ว 15/06/25599471099
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6113105186ทำแล้ว 10/06/2559169353028
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6182141142ทำแล้ว 28/09/2559771313126
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว7240198186ทำแล้ว 31/05/255916426118
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว6249221221ทำแล้ว 20/06/2559148181818
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5119145288ทำแล้ว 30/05/255914631276
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว8186321321ทำแล้ว 29/05/255944222
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว3220233233ทำแล้ว 27/05/255914136107107105
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว5246246246ทำแล้ว 14/06/255938533
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว610511097ทำแล้ว 13/06/2559161363535
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว547150151ทำแล้ว 16/06/25592547282828
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว7180389390ทำแล้ว 23/06/255929887
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5766967ทำแล้ว 23/06/25591714146
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว7306306306ทำแล้ว 04/05/25594130717170
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว7393394394ทำแล้ว 17/06/255982515151
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8120121121ทำแล้ว 30/05/25593615638127
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว5156156156ทำแล้ว 31/05/2559890707070
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51587661ทำแล้ว 08/06/255956373735
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7161169169ทำแล้ว 16/06/255919107311
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5171154103ทำแล้ว 24/05/2559669444344
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว7228228228ทำแล้ว 30/06/255965262625
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6166173169ทำแล้ว 11/05/25593102918991
รวม 80 อปท.8049816,77616,15115,792801,3306,6042,9662,7452,640
ข้อมูล ณ 07/08/2563