รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว52,1021,6621,134ทำแล้ว 30/06/255991260143139137
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว7231154128ทำแล้ว 29/06/255917208169168169
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว622415599ทำแล้ว 31/05/255966232117112112
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5240141165ทำแล้ว 30/05/25595146988181
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5293176154ทำแล้ว 30/06/25592614812012088
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5233233233ทำแล้ว 30/06/2559153898988
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7103111117ทำแล้ว 27/05/2559763333130
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51217980ทำแล้ว 26/05/2559672505050
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5545186175ทำแล้ว 19/05/2559114585554
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5834542ทำแล้ว 24/05/2559274464645
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว6139119110ทำแล้ว 30/05/255971717170
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว517281ทำแล้ว 01/08/255955242421
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51862626ทำแล้ว 16/05/2559667121111
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5163174156ทำแล้ว 30/05/255941131808077
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว51625340ทำแล้ว 31/05/2559360272222
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว51499968ทำแล้ว 31/05/255922113999699
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5179217217ทำแล้ว 31/05/2559176959595
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5178166133ทำแล้ว 25/05/2559999606059
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5409409409ทำแล้ว 11/05/255975565654
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5331681680ทำแล้ว 31/05/2559151868180
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5549221216ทำแล้ว 31/05/255970123494541
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว5544ทำแล้ว 30/05/2559251777
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว51057059ทำแล้ว 13/05/2559172535144
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5394394394ทำแล้ว 30/05/255988161110
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5175171152ทำแล้ว 30/06/25599115747474
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5161265241ทำแล้ว 31/05/255910102755652
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว615211393ทำแล้ว 27/05/2559173474747
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5360162160ทำแล้ว 31/05/2559187211816
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว6185143151ทำแล้ว 21/06/25598127969696
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5597591591ทำแล้ว 3126353532
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5767676ทำแล้ว 30/05/255961555155
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว51016968ทำแล้ว 23/05/255980454240
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5278377500ทำแล้ว 31/05/255963261175175174
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7335338338ทำแล้ว 31/05/255914136866767
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5186132108ทำแล้ว 31/05/255920166132132130
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5343285283ทำแล้ว 30/05/2559127545252
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว582ทำแล้ว 27/06/255974139979292
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว5131128131ทำแล้ว 20/05/2559292636363
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว522513658ทำแล้ว 30/05/255935105727271
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว5134115113ทำแล้ว 30/05/25599104757573
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5220205235ทำแล้ว 24/05/255913110555251
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5560737421ทำแล้ว 31/05/25594102595959
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5332290291ทำแล้ว 21/07/2559884444343
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5122166179ทำแล้ว 27/05/2559143242424
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5262203194ทำแล้ว 22/06/25592116211010988
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51329795ทำแล้ว 31/05/2559982545454
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5373374374ทำแล้ว 09/06/255991636363
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5225242253ทำแล้ว 27/05/255923101909089
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5194248254ทำแล้ว 30/05/255982636363
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5909090ทำแล้ว 16/05/2559178616161
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5418415415ทำแล้ว 13/05/255951212121
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว51981487ทำแล้ว 20/06/2559109767658
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว8115115115ทำแล้ว 01/06/25592093686865
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5372377377ทำแล้ว 30/06/2559265363131
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8149148148ทำแล้ว 31/05/255974494947
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5160160160ทำแล้ว 30/05/255942303030
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51728849ทำแล้ว 13/05/255955242424
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5414533589ทำแล้ว 30/06/255934106282321
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5220219130ทำแล้ว 30/05/255981691459077
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5371288340ทำแล้ว 13/05/255929123989696
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว51027951ทำแล้ว 25/05/2559634191817
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5183173169ทำแล้ว 29/06/255935104511514
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5210147132ทำแล้ว 25/05/255961282523
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว5162152141ทำแล้ว 13/06/255957444442
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว51228886ทำแล้ว 10/06/2559596757372
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5160160160ทำแล้ว 24/06/25591869373534
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5391288372ทำแล้ว 23/05/25592581413737
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว51304343ทำแล้ว 09/06/255960323231
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว5140123109ทำแล้ว 29/06/25594105656561
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว52258779ทำแล้ว 27/05/2559452373732
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5242120101ทำแล้ว 16/05/255991757474
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5137122110ทำแล้ว 30/05/255912104555555
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5234234234ทำแล้ว 31/05/255983706765
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5170161160ทำแล้ว 30/05/25594102626262
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว511812798ทำแล้ว 25/05/25591291656464
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5350265219ทำแล้ว 19/05/255958353534
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว51157542ทำแล้ว 24/05/255994474744
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5224108105ทำแล้ว 31/05/255910333
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว513282119ทำแล้ว 21/06/25591105878687
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5126128127ทำแล้ว 27/06/2559101595957
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว8305275323ทำแล้ว 03/06/255949141908790
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว5954818ทำแล้ว 31/05/25591149282322
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว51767269ทำแล้ว 30/05/2559297636363
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5132121126ทำแล้ว 26/05/255975565656
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5144102102ทำแล้ว 30/05/2559122737371
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5134152126ทำแล้ว 30/05/2559785655559
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5112116113ทำแล้ว 25/05/255917129565355
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5998483ทำแล้ว 29/06/2559253111111
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว57210294ทำแล้ว 03/05/2559372575756
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5896359ทำแล้ว 18/05/2559764404039
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5180185185ทำแล้ว 30/05/25596186145144145
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5442456456ทำแล้ว 30/05/25594651181818
93. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51982319ทำแล้ว 30/05/25592299363634
94. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5190141113ทำแล้ว 30/05/2559127959595
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว6109125117ทำแล้ว 19/05/255955404040
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว5184123118ทำแล้ว 28/06/2559951822
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7137279186ทำแล้ว 25/05/255965444444
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5217223223ทำแล้ว 30/05/2559441303030
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5249250247ทำแล้ว 31/05/2559579535247
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5151151151ทำแล้ว 27/05/255958484847
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5917474ทำแล้ว 30/05/2559148211
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5174174174ทำแล้ว 27/05/25595702155
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว52167354ทำแล้ว 31/05/25597120676765
รวม 103 อปท.10353724,02420,07018,5011031,12510,0206,1915,9075,746
ข้อมูล ณ 07/08/2563