รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว3333213213ทำแล้ว 31/05/25591518882185
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6303303303ทำแล้ว 26/05/2559184132156
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7305314312ทำแล้ว 23/05/2559305975
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว8276276276ทำแล้ว 31/05/2559487555551
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7224253312ทำแล้ว 29/04/25598136837776
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7105212144ทำแล้ว 24/05/255933127103101103
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8178178178ทำแล้ว 24/05/2559127868686
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว797447614ทำแล้ว 31/05/2559144363534
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7135131131ทำแล้ว 26/05/255949141414
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8115110112ทำแล้ว 26/05/2559979565555
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8225224223ทำแล้ว 09/06/25592115482916
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8292183183ทำแล้ว 30/05/25596140898985
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว82994239ทำแล้ว 27/05/255917220127127112
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว710510394ทำแล้ว 30/05/2559569232323
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8208222187ทำแล้ว 27/05/25591389161616
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว81053333ทำแล้ว 02/06/255925130241212
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5164151145ทำแล้ว 31/05/2559294676561
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว5137129126ทำแล้ว 15/06/255994776
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว889160199ทำแล้ว 26/05/2559152333333
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7123152139ทำแล้ว 19/05/255937136104104102
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8293294294ทำแล้ว 26/05/2559120585858
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5221171171ทำแล้ว 10/05/255911202178178176
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7388442455ทำแล้ว 30/05/255978119111110110
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8204261260ทำแล้ว 30/05/25593484676767
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5134122122ทำแล้ว 30/05/25592102696969
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8162185169ทำแล้ว 30/05/2559498595853
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7263184182ทำแล้ว 17/05/255954146112112111
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7211176226ทำแล้ว 30/05/2559501371039896
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5177129127ทำแล้ว 27/05/25594133828281
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8237263157ทำแล้ว 31/05/255923149818178
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6308275243ทำแล้ว 26/05/255958164585856
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7257134135ทำแล้ว 26/05/255978444
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว9138154171ทำแล้ว 31/05/2559101838280
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8214206220ทำแล้ว 24/06/2559494424234
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 27/05/2559451655
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว61113052ทำแล้ว 30/05/2559184686666
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว810410396ทำแล้ว 26/05/25591151066
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8103125121ทำแล้ว 24/05/25591668656064
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5227192177ทำแล้ว 03/05/255980807979
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8288236194ทำแล้ว 11/07/255966222020
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7421310310ทำแล้ว 25/05/25593124520613434
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7329310307ทำแล้ว 30/05/2559521121131312
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว71968742ทำแล้ว 15/06/25591103383836
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7145110103ทำแล้ว 17/06/255984766
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7146123108ทำแล้ว 26/05/255910108737373
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว7117113126ทำแล้ว 19/09/2559696535353
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว7191182180ทำแล้ว 15/06/25592126114113109
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว715279103ทำแล้ว 10/05/255937154134134131
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว792429ทำแล้ว 27/05/2559984292928
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว8232154149ทำแล้ว 17/05/255997819139
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว3926868ทำแล้ว 11/05/255977575755
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7131132119ทำแล้ว 27/06/255921964
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว3117120120ทำแล้ว 27/05/2559384636360
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว8139102108ทำแล้ว 25/05/25593109686867
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว615911799ทำแล้ว 31/05/25592768353535
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8904949ทำแล้ว 09/09/2559753999
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว7716772ทำแล้ว 30/05/255963201915
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81538685ทำแล้ว 30/05/255979201916
รวม 58 อปท.5840110,9799,9179,840581,1846,3033,5293,1852,966
ข้อมูล ณ 07/08/2563