รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7464233203ทำแล้ว 30/05/255928231202185181
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5488363358ทำแล้ว 31/05/2559143476390298265
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8351331331ทำแล้ว 30/05/25598158603227
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7224222222ทำแล้ว 30/09/25591224212121
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7271246236ทำแล้ว 28/09/25603119666649
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7336414306ทำแล้ว 26/12/255942161969976
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7438439439ทำแล้ว 30/05/25592582676765
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว42192521ทำแล้ว 31/05/255979434341
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7160145153ทำแล้ว 30/05/255966313029
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7176147106ทำแล้ว 31/05/25598290333332
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7371281275ทำแล้ว 30/05/255915111848280
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9878686ทำแล้ว 24/05/255987515148
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6206165165ทำแล้ว 26/05/255954137949494
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8437448447ทำแล้ว 26/05/2559171545451
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7217189187ทำแล้ว 26/05/255945174585755
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7288291291ทำแล้ว 26/05/255948192155136136
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7135139139ทำแล้ว 15/06/255989652210
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว7195177164ทำแล้ว 31/05/2559557664
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5168169180ทำแล้ว 10/06/25593089303029
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7368370370ทำแล้ว 30/05/2559174606059
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5243243243ทำแล้ว 30/05/255931181818
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6909090ทำแล้ว 30/05/255911151252424
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7154154163ทำแล้ว 30/05/255963404040
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7654747ทำแล้ว 31/05/255965212015
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว7232151137ทำแล้ว 25/05/2559588515151
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7268271271ทำแล้ว 26/05/255941139151412
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว6352243422ทำแล้ว 05/01/25602623176
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6327362361ทำแล้ว 31/05/255968137585643
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7239247247ทำแล้ว 30/05/255993737372
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว6171266ทำแล้ว 27/06/2559387424240
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7437134169ทำแล้ว 31/05/2559381636359
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7145147147ทำแล้ว 30/05/25593459262521
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7156144141ทำแล้ว 24/05/25592102716765
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว5231231231ทำแล้ว 23/05/2559129232318
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5159141136ทำแล้ว 30/05/2559108838180
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7172179154ทำแล้ว 30/05/255929120858583
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว5272272272ทำแล้ว 30/05/25594265999
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8301240240ทำแล้ว 31/05/25591130104103101
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว5512566568ทำแล้ว 31/05/2559148999998
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7210129129ทำแล้ว 31/05/2559195111010
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว9237198195ทำแล้ว 20/06/2559138168969675
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7924848ทำแล้ว 23/05/255946303028
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว7147268243ทำแล้ว 26/05/255919127979797
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5192166406ทำแล้ว 31/05/25591565363528
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7317328328ทำแล้ว 26/05/2559108747473
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5192222222ทำแล้ว 27/05/25595119104103104
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว64366ทำแล้ว 29/06/255938343421
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7359340339ทำแล้ว 31/05/255917118565656
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7403403403ทำแล้ว 30/05/25598652199
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7189158155ทำแล้ว 30/05/255921131988772
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว5292221222ทำแล้ว 31/05/2559775444444
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7297338319ทำแล้ว 31/05/255955363433
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7200159160ทำแล้ว 18/01/256064464646
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7223188187ทำแล้ว 27/06/25599095595654
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 31/05/2559275757575
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7517513513ทำแล้ว 31/05/255958120989895
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7150147149ทำแล้ว 31/05/25595111433843
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว51686933ทำแล้ว 10/10/2559866272621
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว77311654ทำแล้ว 17/05/25591073737362
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7209147147ทำแล้ว 30/05/255936145929191
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7165122106ทำแล้ว 24/05/25592104808079
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว5249234224ทำแล้ว 24/05/25592100272222
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว71198484ทำแล้ว 30/05/2559101855555
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว82425640ทำแล้ว 30/05/2559198747474
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7212339361ทำแล้ว 19/05/2559110252525
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7128128128ทำแล้ว 30/05/2559389706964
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7130285267ทำแล้ว 30/05/255980525252
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5185173182ทำแล้ว 30/05/255940282826
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7138103112ทำแล้ว 31/05/255958464646
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9308307300ทำแล้ว 31/10/255913240403
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5143143143ทำแล้ว 29/06/255938555
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7270270270ทำแล้ว 31/05/25591283625451
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7233233233ทำแล้ว 31/05/255933110616159
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7338128123ทำแล้ว 30/05/2559255202020
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6260258258ทำแล้ว 30/05/25591664292216
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7159140129ทำแล้ว 12/05/2559290767676
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7346279388ทำแล้ว 27/05/25596143129126112
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว714898102ทำแล้ว 27/05/255967404040
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71732222ทำแล้ว 31/05/255990646453
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7171186186ทำแล้ว 31/05/2559177545452
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว524311063ทำแล้ว 31/05/2559121099
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5149124118ทำแล้ว 30/05/2559916366
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว5163225161ทำแล้ว 30/05/255962171616
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว712812864ทำแล้ว 25/05/255964323231
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว5152129129ทำแล้ว 25/06/2558152494846
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7469474474ทำแล้ว 30/05/25593066312828
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5289289289ทำแล้ว 31/05/2559100595959
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7187236220ทำแล้ว 24/05/255960373128
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว71445652ทำแล้ว 08/03/256097555555
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7326335335ทำแล้ว 31/05/25593333
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5515518518ทำแล้ว 27/06/25592010111117
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7293284284ทำแล้ว 37142106104105
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6121171185ทำแล้ว 23/05/2559866393929
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 27/05/2559785696762
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8288520629ทำแล้ว 27/05/2559117888885
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7191191142ทำแล้ว 30/05/25591599828181
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7174131125ทำแล้ว 31/05/2559912210110189
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7268525525ทำแล้ว 31/05/255948167116116108
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7262245238ทำแล้ว 31/05/25591105191919
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7273242268ทำแล้ว 31/05/255941111767676
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7525252ทำแล้ว 28/06/255952363636
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7204122ทำแล้ว 30/05/25599444
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7318323323ทำแล้ว 30/05/25592161135128132
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว7113107114ทำแล้ว 27/05/2559793717168
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว7698459ทำแล้ว 24/05/255962424242
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7258202146ทำแล้ว 24/05/255916124837978
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว614411297ทำแล้ว 31/05/255975149123123121
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว612410891ทำแล้ว 30/05/255920143898987
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7154154154ทำแล้ว 13/06/255959302724
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7231202198ทำแล้ว 31/05/2559120838383
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 30/05/25598149138113112
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว71058180ทำแล้ว 31/05/2559654545454
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7166155180ทำแล้ว 10/06/255986747474
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว71219381ทำแล้ว 26/05/25593598636362
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7162146134ทำแล้ว 30/06/2559454252522
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7277278278ทำแล้ว 30/06/255979113615755
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว7148152153ทำแล้ว 30/05/25594097363634
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6131135145ทำแล้ว 31/05/25591180717170
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7948787ทำแล้ว 24/06/255954122866967
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว51247561ทำแล้ว 29/06/2559179797878
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7179187187ทำแล้ว 17/05/25591261202010
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว7129123116ทำแล้ว 26/05/25592474303029
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7200246304ทำแล้ว 24/05/2559156130130129
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7141139139ทำแล้ว 24/06/255968424242
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7220163166ทำแล้ว 31/05/2559132433630
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5133165188ทำแล้ว 30/06/255954454340
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7228289225ทำแล้ว 30/05/2559252434343
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7135137137ทำแล้ว 30/05/2559268463833
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7204205205ทำแล้ว 17/05/255989211414
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7122127127ทำแล้ว 27/05/255944212021
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7143134128ทำแล้ว 31/05/25591114888886
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7165165165ทำแล้ว 30/05/2559269884
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8296298416ทำแล้ว 26/05/255918230138138137
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5322258258ทำแล้ว 31/05/255963504925
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว7469472472ทำแล้ว 13/05/255973505043
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว61017268ทำแล้ว 30/05/2559101323131
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว73649898ทำแล้ว 24/06/255974545452
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว6848837ทำแล้ว 24/05/255966373737
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7205218217ทำแล้ว 13/05/2559131133606059
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว61165260ทำแล้ว 27/05/2559278575757
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7155112111ทำแล้ว 27/05/2559115434343
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6155166189ทำแล้ว 26/05/2559450424142
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว51109699ทำแล้ว 23/05/255959515151
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7135145145ทำแล้ว 19/05/2559113909089
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว6446403387ทำแล้ว 01/06/255997575655
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว6866868ทำแล้ว 31/05/2559411388
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว51442217ทำแล้ว 30/05/256070393329
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว78832ทำแล้ว 31/05/255917105585657
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว5177166166ทำแล้ว 23/05/25591064333130
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7221208200ทำแล้ว 03/06/255912910110096
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7338343343ทำแล้ว 23/05/25591076484746
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7126111111ทำแล้ว 27/05/255954333
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7156156156ทำแล้ว 25/05/2559759888
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7133133133ทำแล้ว 17/05/25597111979796
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6395396396ทำแล้ว 27/05/2559289737372
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7196209209ทำแล้ว 30/05/255990626261
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว71256976ทำแล้ว 27/05/2559261363636
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว83892222ทำแล้ว 12/05/25591851161212
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7707365ทำแล้ว 31/05/255941109804645
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7126165162ทำแล้ว 04/05/2559382737373
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว9305653653ทำแล้ว 30/05/25597821510210281
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7231311285ทำแล้ว 24/05/2559478272723
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7149149149ทำแล้ว 23/05/25599121818181
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7219193242ทำแล้ว 24/05/25593114636363
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7262267267ทำแล้ว 10/10/25594262191916
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7193201201ทำแล้ว 13/05/2559103353535
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7168121115ทำแล้ว 30/05/255919106848484
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว711811491ทำแล้ว 17/05/255917114737373
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6116154154ทำแล้ว 30/09/25591786302626
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว7788282ทำแล้ว 11/01/2559341300
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6126128128ทำแล้ว 30/05/2559883646463
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5137169182ทำแล้ว 25/05/255913112403333
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7221214214ทำแล้ว 23/06/255989646458
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8208425584ทำแล้ว 11/05/25593109535353
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7165177141ทำแล้ว 26/05/255953222
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7226221221ทำแล้ว 30/05/255982424136
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7555579567ทำแล้ว 27/05/255811111848484
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8175172172ทำแล้ว 11/05/255980757575
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7182162160ทำแล้ว 04/05/2559139898884
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7186150150ทำแล้ว 18/05/25591958474745
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7332327327ทำแล้ว 19/05/25592138382518
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว712489101ทำแล้ว 20/06/25595097726565
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว75807070ทำแล้ว 08/04/25592119828275
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7119157135ทำแล้ว 18/05/2559116424037
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว7121123123ทำแล้ว 06/06/255981686866
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7203105105ทำแล้ว 23/05/255998373737
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7120120120ทำแล้ว 13/06/2559184626159
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว614810794ทำแล้ว 26/05/25591349272723
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5216164153ทำแล้ว 25/05/255917110828282
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5256264209ทำแล้ว 31/05/255844550
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7194167167ทำแล้ว 01/06/2559122858585
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว4166166166ทำแล้ว 31/05/255917114909090
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว8350304269ทำแล้ว 13/05/2559180383837
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว71057782ทำแล้ว 13/05/25592997696867
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว7146110109ทำแล้ว 10/05/25593895616161
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว693141112ทำแล้ว 31/05/25591569404040
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว520320221ทำแล้ว 30/05/2559263222220
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7284284284ทำแล้ว 26/04/255948363635
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว781115102ทำแล้ว 19/05/25591989383838
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7145145145ทำแล้ว 30/05/2559170988
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7151185116ทำแล้ว 24/05/255975585652
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6689683673ทำแล้ว 23/05/25592106727259
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5219170170ทำแล้ว 19/05/25592161484848
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7191191191ทำแล้ว 16/05/25592121986593
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว71126175ทำแล้ว 24/05/2559106878782
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6239239239ทำแล้ว 17/05/255956342826
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8666161ทำแล้ว 17/06/25591131199
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7220218210ทำแล้ว 12/05/2559144969594
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7494949ทำแล้ว 04/01/2560745383831
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7227228228ทำแล้ว 30/05/255961302929
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว5147148149ทำแล้ว 28/06/255911683666563
รวม 211 อปท.2111,39944,88041,28040,9322112,80420,22112,23211,48710,937
ข้อมูล ณ 07/08/2563