รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6605398362ทำแล้ว 30/06/2559206343295282292
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5411204202ทำแล้ว 07/10/255946111
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว61077373ทำแล้ว 05/10/255936141747467
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว6289289289ทำแล้ว 31/05/255970177736765
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว62074425ทำแล้ว 31/05/255947383838
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5948778ทำแล้ว 10/05/2559351131049897
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว6193113104ทำแล้ว 20/09/2559168401715
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6152144142ทำแล้ว 29/06/255929333
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5454457455ทำแล้ว 31/10/2559184555
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว9262262262ทำแล้ว 26/05/2559262333
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว9777266ทำแล้ว 20/06/255957373535
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว6535353ทำแล้ว 27/05/2559129111
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8774646ทำแล้ว 29/07/2559163111
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6303337337ทำแล้ว 31/05/25592991605959
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5604747ทำแล้ว 30/06/255941141414
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว61027967ทำแล้ว 30/05/2559121121212
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว7859292ทำแล้ว 31/05/2559224999
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว6337340342ทำแล้ว 24/06/2559680444443
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7451452451ทำแล้ว 31/05/255928111
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว61506951ทำแล้ว 26/05/2559192584441
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว6224141136ทำแล้ว 29/06/2559103393939
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5188161161ทำแล้ว 01/06/255928773
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6191295249ทำแล้ว 31/05/2559231063444
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว7203193193ทำแล้ว 16/05/255928101111
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว6135121119ทำแล้ว 31/05/2559113110110197
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7120120120ทำแล้ว 30/06/255950212121
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7148228200ทำแล้ว 30/05/2559368353535
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6565656ทำแล้ว 30/09/2559141333
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8551239553ทำแล้ว 31/05/25599161130130129
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว7226226226ทำแล้ว 30/09/25593151363636
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว711510261ทำแล้ว 30/05/255933222222
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว711810897ทำแล้ว 31/05/255949191915
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7927234ทำแล้ว 26/05/255942141412
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว6905446ทำแล้ว 13/05/255947343430
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6176179179ทำแล้ว 29/09/255923221
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว812212646ทำแล้ว 16/06/25598222
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7186181152ทำแล้ว 13/05/255973181816
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว71315252ทำแล้ว 09/09/2559131333
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9190212212ทำแล้ว 31/05/2559233242424
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9382400400ทำแล้ว 30/05/25603046414141
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6347312134ทำแล้ว 31/05/2559133777
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8283284284ทำแล้ว 01/06/255966222221
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว6293233207ทำแล้ว 14/06/25591113111
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว7230230230ทำแล้ว 24/06/255956665
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8243227193ทำแล้ว 31/05/25591111
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว7727272ทำแล้ว 23/05/255950292929
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว7326329329ทำแล้ว 23/05/255956776
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว7989898ทำแล้ว 24/06/255929124515151
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6521523523ทำแล้ว 11/10/2559119443
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว926517961ทำแล้ว 05/04/25595117474743
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7236230214ทำแล้ว 23/05/2559472717170
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว8137307ทำแล้ว 31/05/2559182474741
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว7275275275ทำแล้ว 07/10/255962444
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว2626565ทำแล้ว 24/06/25591772575754
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว6715758ทำแล้ว 29/06/2559171996
รวม 55 อปท.5536511,57210,0689,586555804,3151,8221,7271,678
ข้อมูล ณ 07/08/2563