รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5412230202ทำแล้ว 29/07/2559187111
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6407128128ทำแล้ว 29/06/2559130176895448
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว9281204196ทำแล้ว 10/06/2559281111
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว52078378ทำแล้ว 29/09/255918281311
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6221181164ทำแล้ว 29/06/25591325181818
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6224227227ทำแล้ว 30/06/25592101494949
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7211168152ทำแล้ว 27/06/255981282826
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว81681919ทำแล้ว 30/06/2559168135135135
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว5727272ทำแล้ว 16/02/2559722322
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว5186281186ทำแล้ว 27/06/2559911781229084
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7580569569ทำแล้ว 07/02/256030111
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7258190107ทำแล้ว 23/06/25596215209209206
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว61328878ทำแล้ว 27/05/25593097857468
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว52414426ทำแล้ว 29/06/2559241333333
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6876767ทำแล้ว 12/05/255949111
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว597203203ทำแล้ว 31/05/255977111
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6172149146ทำแล้ว 17/06/255948333
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6204117118ทำแล้ว 21/06/2559117332618
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว9305243239ทำแล้ว 21/06/255923109161612
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6222202178ทำแล้ว 10/06/255946180131131131
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5232185159ทำแล้ว 18/05/255938171616
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6348351351ทำแล้ว 31/05/2559574545450
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว415915636ทำแล้ว 29/06/255981636262
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว512811140ทำแล้ว 10/05/25596129515151
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6307222199ทำแล้ว 13/06/2559589727272
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8293334ทำแล้ว 30/05/2559168158999997
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว51718243ทำแล้ว 11/05/255950142117117117
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6197172171ทำแล้ว 31/05/25594201167166166
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8111 ยังไม่อนุมัติ
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว680ทำแล้ว 30/05/255941201818
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว511722ทำแล้ว 24/06/25594062232222
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว5474848ทำแล้ว 24/05/2559840211919
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว464ทำแล้ว 15/06/255964111
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว61743015ทำแล้ว 28/06/2559381747472
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว63428989ทำแล้ว 15/06/255964116311
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5939292ทำแล้ว 03/05/2559134282726
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว6108124120ทำแล้ว 30/05/2559171166
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว61309595ทำแล้ว 31/05/255937144133132127
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5185196196ทำแล้ว 25/05/2559121112112105
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6491529349ทำแล้ว 06/07/2560785811
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6634444ทำแล้ว 10/06/255941292624
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว640113620ทำแล้ว 10/06/25591365302826
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว10111116116ทำแล้ว 19/05/255935611
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6213217217ทำแล้ว 22/06/25603092424238
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว9399399398ทำแล้ว 01/06/25592458323129
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว59710278ทำแล้ว 17/06/255951352320
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว6947777ทำแล้ว 24/05/255980646363
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว6706767ทำแล้ว 27/05/255968333332
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5180194194ทำแล้ว 17/06/2559487212121
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว10818383ทำแล้ว 30/05/2559282111
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว7138189189ทำแล้ว 20/06/2559109787872
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว595263262ทำแล้ว 25/05/255995737270
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว7214160172ทำแล้ว 31/05/2559105969696
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7317584577ทำแล้ว 04/10/2559148383736
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8695555ทำแล้ว 04/05/255952111
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51745682ทำแล้ว 28/06/255911185434237
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9161188174ทำแล้ว 15/06/2559105858585
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5140143143ทำแล้ว 30/05/25591134494947
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6133113114ทำแล้ว 14/06/255911342211
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว61278175ทำแล้ว 12/05/2559103656565
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51076557ทำแล้ว 28/06/255966515149
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5266266266ทำแล้ว 27/06/2559173111
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7752525ทำแล้ว 23/05/255975626261
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5272272272ทำแล้ว 30/06/2559147111
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5857329ทำแล้ว 30/05/255974595754
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9200112110ทำแล้ว 20/06/255919154128128121
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8318159136ทำแล้ว 30/05/255918221111
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7169176176ทำแล้ว 30/05/2559101464222
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว6168130121ทำแล้ว 30/05/25592484595958
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8225226225ทำแล้ว 30/06/255964555453
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว1139139139ทำแล้ว 21/06/25591140111
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6261262262ทำแล้ว 17/06/255964111
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6175187187ทำแล้ว 30/06/255931262624
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว9987476ทำแล้ว 19/08/255997818181
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว62279696ทำแล้ว 28/06/2559252111
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8174180180ทำแล้ว 29/02/25592182666565
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7104236236ทำแล้ว 29/06/2559459262626
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว61531711ทำแล้ว 13/05/255929252525
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว7120105152ทำแล้ว 07/06/2559883727268
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7908835ทำแล้ว 27/06/255961414141
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว7323323323ทำแล้ว 27/05/255939242421
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5143118116ทำแล้ว 12/05/25591266292929
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6696969ทำแล้ว 30/05/255969555554
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว71289889ทำแล้ว 31/05/25591663111
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว6421717ทำแล้ว 13/06/255926262625
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5177177177ทำแล้ว 31/05/255990111
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4137255255ทำแล้ว 29/06/255947151514
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว8124125125ทำแล้ว 08/06/2559248363636
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9274275275ทำแล้ว 19/11/255990881
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5522424ทำแล้ว 27/06/25591421888
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5832727ทำแล้ว 11/05/2559478252318
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว10141143143ทำแล้ว 04/05/255942151515
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว6793835ทำแล้ว 29/06/2559748252423
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว5212121 ยังไม่อนุมัติ
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7136141139ทำแล้ว 03/06/25592177505049
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว517212398ทำแล้ว 01/06/25591176111
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว6827773ทำแล้ว 06/06/2559357454542
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว61074645ทำแล้ว 23/06/2559311011
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว6998982ทำแล้ว 03/06/255946272727
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว6984443ทำแล้ว 31/05/255917111625252
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว7241ทำแล้ว 23/05/255969575752
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว5271262271ทำแล้ว 27/05/25593132403531
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6137198205ทำแล้ว 30/05/255992443732
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6360403298ทำแล้ว 14/06/255950409414141
รวม 104 อปท.10464818,28915,23114,0731021,1289,2794,4134,0853,941
ข้อมูล ณ 06/08/2563