รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5995600458ทำแล้ว 29/07/255983257161161150
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5274668ทำแล้ว 29/06/2559113129757362
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5191213246ทำแล้ว 31/05/255919106363636
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว6139139139ทำแล้ว 06/06/255935222
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว731019ทำแล้ว 27/05/25597578524843
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว62798686ทำแล้ว 486191919
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5969494ทำแล้ว 30/06/25597623765
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6194159121ทำแล้ว 30/06/2559115433
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5133143143ทำแล้ว 30/06/25591092854839
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5183183183ทำแล้ว 27/05/2559172423734
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว4295297297ทำแล้ว 31/05/255968158958180
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว10134134134ทำแล้ว 22/06/255983322
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6193172155ทำแล้ว 30/05/255988656560
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว52227269ทำแล้ว 30/05/255911232434141
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5156124128ทำแล้ว 30/05/2559117676664
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5573434ทำแล้ว 31/05/255944591254
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12147189189ทำแล้ว 29/06/2559465922
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5141153136ทำแล้ว 24/06/25591651121010
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว510595128ทำแล้ว 31/05/2559821172355
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5115103103ทำแล้ว 30/05/2559736181818
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3132128125ทำแล้ว 17/06/255911132543
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว5149140136ทำแล้ว 30/06/255911843
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4677180ทำแล้ว 13/06/255947282826
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5150151157ทำแล้ว 15/06/255934262626
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5249284286ทำแล้ว 29/06/255936323231
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4206126119ทำแล้ว 30/05/25591284666261
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว5151313ทำแล้ว 30/06/255912853733
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว5105100113ทำแล้ว 15/06/255965434339
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว42288685ทำแล้ว 26/05/2559124143512420
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4356198196ทำแล้ว 31/05/25592115787878
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว41377575ทำแล้ว 27/06/2559166484845
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว514313290ทำแล้ว 10/06/25593145272726
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว512510478ทำแล้ว 30/06/2559132444
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4283304312ทำแล้ว 30/09/25596200131312
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว419933ทำแล้ว 03/05/255941414141
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5103109109ทำแล้ว 27/06/255988757574
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว5136116117ทำแล้ว 31/05/25599111858585
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4160160160ทำแล้ว 31/05/255924413109
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4162165165ทำแล้ว 31/05/2559216410010098
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว610312493ทำแล้ว 31/05/255973171717
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว514110184ทำแล้ว 25/05/25597127222
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว51538082ทำแล้ว 01/10/255990291414
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6794949ทำแล้ว 29/06/255950343433
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5291467340ทำแล้ว 20/06/255977525251
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5828282ทำแล้ว 26/05/25594112118
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4124123113ทำแล้ว 03/06/255948302827
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว4127127127ทำแล้ว 27/06/2559181422
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว5913131ทำแล้ว 29/06/255918108777765
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4145145145ทำแล้ว 31/05/2559144454543
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5164153153ทำแล้ว 29/06/255956181817
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4245236237ทำแล้ว 09/06/255947777
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4223223223ทำแล้ว 31/05/25593587686161
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว5181180180ทำแล้ว 30/05/255957158130130129
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8212143106ทำแล้ว 21/06/255948212121
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5313313313ทำแล้ว 31/05/2559357302929
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว5125127127ทำแล้ว 22/06/2559591686866
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5224214214ทำแล้ว 12/05/255970151211
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว51069090ทำแล้ว 21/06/255977454545
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6787878ทำแล้ว 07/06/25592214874
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4170191177ทำแล้ว 30/05/2559580656362
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว51599398ทำแล้ว 13/05/255913111908686
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5167157159ทำแล้ว 10/06/255915118918977
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4212212212ทำแล้ว 27/05/255950121212
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7788080ทำแล้ว 31/05/2559849272727
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว8220224224ทำแล้ว 30/06/255963353533
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7126118122ทำแล้ว 27/05/255973565555
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว61561238ทำแล้ว 28/06/25592510410109
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว5969696ทำแล้ว 31/05/2559244242420
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4120104101ทำแล้ว 06/06/255990686762
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5127125125ทำแล้ว 13/06/25598104171010
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5282268268ทำแล้ว 13/05/2559794727169
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 13/06/255973575756
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4145150141ทำแล้ว 19/05/255966755
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว41121212ทำแล้ว 25/05/2559253393531
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว7684828ทำแล้ว 17/06/255913321
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว485154154ทำแล้ว 31/05/2560570636363
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว51096545ทำแล้ว 31/05/25591068181612
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4246249249ทำแล้ว 31/05/2559491522
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว12312312312ทำแล้ว 13/06/25591346313030
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4354363363ทำแล้ว 23/05/255956414141
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว81517272ทำแล้ว 29/09/25591516113211457
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4109105105ทำแล้ว 20/06/255956525150
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4192192192ทำแล้ว 20/06/255944271917
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5194196196ทำแล้ว 06/06/255961041822
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4836666ทำแล้ว 31/05/25591278301515
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว583251194ทำแล้ว 01/06/255918181818
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว5655152ทำแล้ว 02/05/255951444342
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 12/05/255911910310397
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4302302302ทำแล้ว 30/05/25593024955
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว3143143143ทำแล้ว 28/09/255998457127
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว43203169ทำแล้ว 06/06/255914131212
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5238255255ทำแล้ว 06/06/255993717067
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว5131222222ทำแล้ว 13/06/255989592522
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4684039ทำแล้ว 10/06/2559251424242
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว61677280ทำแล้ว 13/05/25591157464645
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว61728584ทำแล้ว 16/05/255927112929292
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4696865ทำแล้ว 24/06/255943222
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว41613516ทำแล้ว 14/06/25594111272723
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว51396847ทำแล้ว 01/09/2559358383836
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว4656662ทำแล้ว 27/06/2559147303029
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 24/06/2559663313129
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5106108110ทำแล้ว 14/06/25591694554438
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว61112722ทำแล้ว 15/06/255977545451
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4908565ทำแล้ว 14/06/2559158371513
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5494949ทำแล้ว 30/05/25592058515150
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5303295295ทำแล้ว 30/05/2559116422
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4116116116ทำแล้ว 15/06/255933202020
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว598103103ทำแล้ว 17/08/2559137161511
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว5178302208ทำแล้ว 10/06/255935444
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว41046964ทำแล้ว 20/06/255937282827
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6257262262ทำแล้ว 31/05/25591101233
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5176180134ทำแล้ว 18/05/255963999
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5291233220ทำแล้ว 31/05/2559169666
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว5109109109ทำแล้ว 30/05/25592199606058
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4201227158ทำแล้ว 08/06/2559316810010099
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5174178178ทำแล้ว 30/06/2559965544
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4182101101ทำแล้ว 25/01/2560745373737
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5125118113ทำแล้ว 21/06/255951171313
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7443336332ทำแล้ว 08/10/2559566373735
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4276295300ทำแล้ว 29/06/2559244776
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5145145145ทำแล้ว 23/05/255943272325
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว487127129ทำแล้ว 13/05/25591384605954
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว7918699ทำแล้ว 10/10/25593854333328
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5164164164ทำแล้ว 30/05/25591165656556
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5158139139ทำแล้ว 08/06/2559108565655
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว41317374ทำแล้ว 29/04/255930101726059
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5369370370ทำแล้ว 31/05/255958282725
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว51258383ทำแล้ว 30/05/255963138866
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 26/05/2559963545454
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว71649898ทำแล้ว 18/05/255917833999
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว514010369ทำแล้ว 24/06/255967242121
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว7213213213ทำแล้ว 10/05/25594057202020
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5103104104ทำแล้ว 31/05/2559468575454
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6209214214ทำแล้ว 27/05/25593627191310
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว412331106ทำแล้ว 12/05/2559201132522
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5102104104ทำแล้ว 25/05/25592452272624
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4460303322ทำแล้ว 24/06/255961535351
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4546168ทำแล้ว 13/06/25593422194
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5204206208ทำแล้ว 27/05/255963484540
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว5168138136ทำแล้ว 10/02/2559250454545
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว51661111ทำแล้ว 30/06/2559533921
รวม 141 อปท.14171823,66020,89419,7681411,83811,0545,4694,8804,596
ข้อมูล ณ 07/08/2563