รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61,6391,3501,203ทำแล้ว 31/05/2559180414317283279
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว14306229213ทำแล้ว 27/06/25591174155155155
3. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8113194160ทำแล้ว 30/06/2559281281019899
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว7836866ทำแล้ว 14/06/256038171212
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5600600600ทำแล้ว 27/06/255957333333
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5149139128ทำแล้ว 24/06/255983363634
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว4112113110ทำแล้ว 17/05/255942292927
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว102149797ทำแล้ว 08/06/2559214989897
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว724424055ทำแล้ว 03/10/255921131313
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7167135138ทำแล้ว 28/06/2559952413736
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5146209193ทำแล้ว 19/05/255964312020
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5167157123ทำแล้ว 29/06/255954444242
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5926759ทำแล้ว 30/05/25598555
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5164181152ทำแล้ว 22/06/255975323232
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว71127976ทำแล้ว 24/06/2559168333333
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6363636ทำแล้ว 09/06/255930222
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว4240240240ทำแล้ว 29/06/25591265383836
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว7159136133ทำแล้ว 31/05/255971181817
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6198211206ทำแล้ว 22/06/255978515148
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8316287295ทำแล้ว 23/12/2559992302726
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5401394394ทำแล้ว 31/05/25592297303030
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7268273273ทำแล้ว 16/06/255952323232
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5507524526ทำแล้ว 31/05/255938106302926
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว8214226195ทำแล้ว 22/06/255938444
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว6357325301ทำแล้ว 30/05/255923865
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5196198250ทำแล้ว 30/06/2559143706970
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว71071611ทำแล้ว 30/06/2559285777777
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8776969ทำแล้ว 26/12/255927888
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9369285252ทำแล้ว 30/05/2559994595353
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8405324283ทำแล้ว 1376121212
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว41377157ทำแล้ว 28/06/255950211919
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4292292292ทำแล้ว 28/04/255964323232
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6104110110ทำแล้ว 01/10/255960363635
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว6159116115ทำแล้ว 24/05/2559788514544
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว8430246227ทำแล้ว 28/02/25605132888887
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6219191181ทำแล้ว 30/05/25592112868686
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว61902819ทำแล้ว 08/06/2559984414141
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7254232225ทำแล้ว 30/06/25592157212121
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว4147226210ทำแล้ว 29/06/255950171717
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7385430246ทำแล้ว 30/06/2559384383837
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว6394394394ทำแล้ว 30/05/255918105929291
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว610742ทำแล้ว 27/06/25592107555553
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6165168167ทำแล้ว 30/06/255966535353
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7249250250ทำแล้ว 10/06/255956111111
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8907676ทำแล้ว 26/04/255936282826
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว5113132116ทำแล้ว 16/05/255970673966
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6180157156ทำแล้ว 30/05/255919103422
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว693134109ทำแล้ว 28/06/25592352292726
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4124124124ทำแล้ว 31/05/25592118911
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว7290164150ทำแล้ว 20/06/25591126393937
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 09/09/255912315137
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว48214577ทำแล้ว 27/05/255913886
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว51016255ทำแล้ว 20/06/255941161616
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 31/05/25596222
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว7345349348ทำแล้ว 27/05/255910301155
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7363636ทำแล้ว 31/10/25592561504848
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5124129114ทำแล้ว 29/04/25591480626261
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5172156156ทำแล้ว 30/05/255962404038
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว510916512ทำแล้ว 27/05/25592412999
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว6448424391ทำแล้ว 23/05/255961545454
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว51109083ทำแล้ว 24/06/2559174535349
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7260255255ทำแล้ว 31/05/25592119393939
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7999422317ทำแล้ว 29/06/25591313241241241
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6251252252ทำแล้ว 31/05/255998525251
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว6447282136ทำแล้ว 30/05/255932843
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7226243243ทำแล้ว 23/06/255941282827
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9187188187ทำแล้ว 30/05/255957555
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6167142125ทำแล้ว 27/05/255972434240
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6757878ทำแล้ว 31/05/25593335282020
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7231234233ทำแล้ว 31/05/255944141312
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4257257257ทำแล้ว 17/06/255984696969
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7191126104ทำแล้ว 31/05/25594976141414
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว4119118118ทำแล้ว 31/05/255959332928
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7397399399ทำแล้ว 25/05/2559137999
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5259252252ทำแล้ว 30/05/2559776272727
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5184337340ทำแล้ว 30/06/2559105171717
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6192164154ทำแล้ว 19/05/255964535353
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8361363361ทำแล้ว 20/06/2559491355
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว5420263259ทำแล้ว 01/06/255913322
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6125189189ทำแล้ว 31/05/255917997
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว58383104ทำแล้ว 10/05/255950302929
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8106106106ทำแล้ว 30/05/2559736181111
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6346346346ทำแล้ว 20/02/256077111989895
84. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6182184184ทำแล้ว 30/05/255973222222
85. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว7139135135ทำแล้ว 28/06/2559138434342
86. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว516710585ทำแล้ว 26/05/25591066555554
87. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7185185185ทำแล้ว 04/05/25594291644332
88. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8214214214ทำแล้ว 11/05/25596491381
89. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6237192180ทำแล้ว 24/05/255943191918
90. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5170170170ทำแล้ว 27/09/255942422
91. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7157131109ทำแล้ว 30/05/255960383533
92. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6396242153ทำแล้ว 21/04/25591101181818
93. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว41179291ทำแล้ว 30/05/255959383834
94. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว7807829ทำแล้ว 10/06/255964505050
95. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7568529550ทำแล้ว 26/05/255947332
96. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว5151147147ทำแล้ว 22/03/2560968332932
97. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 17/05/255998818180
98. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว61138786ทำแล้ว 28/06/255935252525
99. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7213244212ทำแล้ว 26/05/255960454441
100. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6174374291ทำแล้ว 25/05/2559290747470
101. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว4167171171ทำแล้ว 04/07/255911444
102. อบต.นาไคร้ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7813130ทำแล้ว 04/04/256081544
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6180184182ทำแล้ว 20/06/25592911109
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว7182185184ทำแล้ว 20/06/25591831622
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว621021170ทำแล้ว 27/05/255927216136136131
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว8112117117ทำแล้ว 13/05/255952108888888
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว7112113113ทำแล้ว 10/05/25594116444
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว51963535ทำแล้ว 25/07/255949242424
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว5169134132ทำแล้ว 27/05/25593291999
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว6223209136ทำแล้ว 10/06/255940303028
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7372376376ทำแล้ว 15/06/25599888
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5161161161ทำแล้ว 21/05/25581512377
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6614239ทำแล้ว 02/06/25593145393937
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว5247180145ทำแล้ว 28/06/255999615858
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6185193185ทำแล้ว 10/10/2559357444343
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว7158159159ทำแล้ว 10/05/25594333
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8236232232ทำแล้ว 23/06/255944171717
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว6955247ทำแล้ว 09/06/25591127161615
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5248155156ทำแล้ว 27/05/255987745923
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว62027571ทำแล้ว 27/05/255956161616
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว828411498ทำแล้ว 11/07/25601689292416
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7188188188ทำแล้ว 17/06/25595123424
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6185142153ทำแล้ว 27/06/25592510109
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว12151115114ทำแล้ว 14/06/25591782303030
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6258258258ทำแล้ว 01/07/255948333329
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6112114114ทำแล้ว 23/05/255943777
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5213211211ทำแล้ว 11/05/255929665
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว610910895ทำแล้ว 20/06/255924201313
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 18/05/255938111
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5307273273ทำแล้ว 26/05/255950161616
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว4797270ทำแล้ว 24/05/255954323232
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7507508508ทำแล้ว 31/05/2559262514947
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว631519363ทำแล้ว 29/04/2559133282828
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว7988ทำแล้ว 30/09/25594631101010
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4487490489ทำแล้ว 30/09/255922777
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9984732ทำแล้ว 22/06/255963484848
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว6125117116ทำแล้ว 02/05/255960333333
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว7196196196ทำแล้ว 09/06/255923108636363
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6206176176ทำแล้ว 30/05/255962464646
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8394398398ทำแล้ว 13/05/255963221818
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว3727272ทำแล้ว 25/06/255972525252
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5423422421ทำแล้ว 13/06/25594108959595
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7617272ทำแล้ว 13/06/255932262622
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว7184374ทำแล้ว 30/06/25592916444
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว6978484ทำแล้ว 26/05/2559757525249
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6463463463ทำแล้ว 11/05/2559835121212
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6378306306ทำแล้ว 27/05/25596666
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 30/05/255945262626
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6136143144ทำแล้ว 13/05/255941212121
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7136138137ทำแล้ว 31/05/2559447272727
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7171137102ทำแล้ว 28/06/255965414140
รวม 151 อปท.15193933,80630,24027,9891511,09310,7985,5645,2825,149
ข้อมูล ณ 07/08/2563