รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6554120119ทำแล้ว 14/09/2559171909090
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6329260249ทำแล้ว 28/06/255920234184184183
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว62662210ทำแล้ว 25/05/2559199743
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว40342101101ทำแล้ว 31/05/2559133621
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว71627951ทำแล้ว 31/05/255978676767
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6147150150ทำแล้ว 23/05/255914710010098
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6203188188ทำแล้ว 23/06/2559474222
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9235240240ทำแล้ว 15/06/25594767515151
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 25/05/2559284565653
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว61138175ทำแล้ว 08/11/2559745261010
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6626363ทำแล้ว 27/05/2559535353534
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว631812074ทำแล้ว 31/05/2559176555555
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว822415598ทำแล้ว 08/02/2560224222222
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว61157272ทำแล้ว 08/06/255956414139
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7125128128ทำแล้ว 29/06/255910135737371
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว7163391391ทำแล้ว 22/04/25599137818181
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6363250232ทำแล้ว 31/05/255981525251
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว616911998ทำแล้ว 07/07/255982160119119116
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 30/05/2559226121212
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5241352299ทำแล้ว 27/05/2559121134112112112
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6291300300ทำแล้ว 30/05/255928118545454
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7119104116ทำแล้ว 30/05/2559647999
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6229199188ทำแล้ว 47865
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว3493321251ทำแล้ว 29/06/2559127151515
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว619513272ทำแล้ว 24/06/255945655
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว4664444ทำแล้ว 31/05/2559343141412
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว71906240ทำแล้ว 02/05/2559793455
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว81566659ทำแล้ว 14/12/2559108998
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6389191183ทำแล้ว 01/10/25598397494947
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 23/02/256088444
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7238162131ทำแล้ว 30/06/2559712310010094
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7191191191ทำแล้ว 31/05/255914621787
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7858585ทำแล้ว 24/05/2559851077
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว8252260260ทำแล้ว 20/05/25592692233
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว514712198ทำแล้ว 31/05/2559389807976
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว61404747ทำแล้ว 29/06/255974454544
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61849191ทำแล้ว 14/12/25591914129
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5172172172ทำแล้ว 24/05/25592043363632
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7356360360ทำแล้ว 31/03/2560711197
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6368371371ทำแล้ว 31/05/25595774262424
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7434444444ทำแล้ว 25/05/255992112707069
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว631121316ทำแล้ว 30/06/2559188535351
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6105185151ทำแล้ว 31/05/255953363635
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว5311290287ทำแล้ว 30/05/2559551333
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5125121121ทำแล้ว 01/06/255948333330
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5492274251ทำแล้ว 31/05/255949191817
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว61269090ทำแล้ว 30/05/255912109971912
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว6245285184ทำแล้ว 31/05/25592996777070
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6168130129ทำแล้ว 30/05/2559351333333
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5132169121ทำแล้ว 25/05/255983666665
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6161192168ทำแล้ว 30/05/2559959555
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว610410374ทำแล้ว 15/06/255949212117
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 29/05/2559368262524
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5191213213ทำแล้ว 30/05/25591070292222
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว51849088ทำแล้ว 26/05/255966136117117117
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7310275149ทำแล้ว 31/05/255983494949
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6343434ทำแล้ว 30/05/255924433
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว614096314ทำแล้ว 29/06/2559140393838
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7198147130ทำแล้ว 19/05/255912111111
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว63409967ทำแล้ว 16/06/2559353292729
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว6159159159ทำแล้ว 31/05/25591462266
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว51108282ทำแล้ว 31/05/255964413331
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6240250201ทำแล้ว 22/06/255911138252525
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว614410897ทำแล้ว 29/06/2559100847676
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7181116111ทำแล้ว 31/05/255979626257
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6213223223ทำแล้ว 31/05/2559118111111
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6161133133ทำแล้ว 30/05/255920222
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว5156142138ทำแล้ว 24/05/2559965323232
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว6253196237ทำแล้ว 23/01/256051434039
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8446447447ทำแล้ว 27/05/2559125661522
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61289092ทำแล้ว 29/06/25592189575653
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว612432ทำแล้ว 31/05/25591489464644
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8231166153ทำแล้ว 31/05/255921751088
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว71128772ทำแล้ว 17/06/25597831133
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว6358358358ทำแล้ว 21/06/25591843141414
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7347393393ทำแล้ว 31/05/25592378373736
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6150154145ทำแล้ว 27/05/255960383838
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว10170170170ทำแล้ว 25/05/255996111010
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9226226226ทำแล้ว 07/04/255964313131
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7983636ทำแล้ว 09/12/255998575654
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7350354354ทำแล้ว 24/05/2559255474747
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว61625953ทำแล้ว 25/05/2559162222
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว6204204204ทำแล้ว 09/06/255966151514
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6246166157ทำแล้ว 29/06/255921202019
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว7796460ทำแล้ว 25/05/255941313131
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7191142113ทำแล้ว 17/05/255969434326
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว6183147ทำแล้ว 02/06/2559125104104102
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5333333ทำแล้ว 20/05/255920171714
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว7228261261ทำแล้ว 18/05/2559190757575
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว61213318ทำแล้ว 07/10/2559148121211
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว690185183ทำแล้ว 16/05/255965312626
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7243272272ทำแล้ว 27/05/255998616161
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8234203201ทำแล้ว 27/05/255950763
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7113113113ทำแล้ว 02/06/255923161616
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7189236229ทำแล้ว 24/05/25591782514948
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6399399399ทำแล้ว 10/05/255951189555
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3942726ทำแล้ว 14/06/25591629222
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5240240240ทำแล้ว 10/05/2559832121111
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6167161143ทำแล้ว 12/05/2559105635552
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7177140140ทำแล้ว 02/05/2559456191817
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6455455455ทำแล้ว 25/05/2559551492866
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว6141110108ทำแล้ว 30/06/2559112444
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว7370408408ทำแล้ว 12/05/2559111909088
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9148148148ทำแล้ว 15/06/25597686363636
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8243263255ทำแล้ว 17/08/255957303028
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6147154154ทำแล้ว 10/06/2559134161616
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5115115115ทำแล้ว 27/05/255961535351
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7201204204ทำแล้ว 14/06/255954422
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว7115278273ทำแล้ว 31/05/2559172353535
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 30/03/256040191818
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7249169184ทำแล้ว 27/06/255980137909090
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6136109100ทำแล้ว 31/05/2559172474442
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5760716539ทำแล้ว 17/05/2559107727268
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6593593593ทำแล้ว 20/06/2559141161615
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6208208208ทำแล้ว 13/05/255943231615
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6360360360ทำแล้ว 13/05/255921212121
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 25/05/2559113131111
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5236241241ทำแล้ว 29/08/255923171717
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5146147127ทำแล้ว 19/05/2559185554342
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5141106105ทำแล้ว 27/05/25598759515048
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7326326326ทำแล้ว 21/12/255962261717
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7103153161ทำแล้ว 31/05/255956373736
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7126152172ทำแล้ว 20/06/25591052282725
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว7278280280ทำแล้ว 12/05/2559146202019
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 20/06/255927999
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว630710592ทำแล้ว 08/04/255979555554
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8148178137ทำแล้ว 17/06/255967999
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว7218205204ทำแล้ว 04/10/2559461011098
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6213214214ทำแล้ว 03/02/25606533197
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6221224224ทำแล้ว 12/05/255929272723
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว6192130117ทำแล้ว 30/05/255966292019
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว52729898ทำแล้ว 24/06/2559160343434
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว7101173169ทำแล้ว 12/05/2559976424241
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว61088081ทำแล้ว 15/06/25592659302928
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6248227232ทำแล้ว 12/05/255948343433
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6191176155ทำแล้ว 15/06/25592681242420
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6644439ทำแล้ว 12/05/25592686403938
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7263200263ทำแล้ว 16/05/255921444
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว5148153153ทำแล้ว 30/05/255965191918
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8116116116ทำแล้ว 03/06/255998666658
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5949494ทำแล้ว 24/05/255911610109
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61246766ทำแล้ว 10/06/255941171616
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว715021163ทำแล้ว 10/10/255935102736969
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6132120101ทำแล้ว 20/06/25599122464639
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7223244244ทำแล้ว 27/05/255922131310
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว8382384384ทำแล้ว 23/05/25594879484328
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว614712697ทำแล้ว 17/06/2559466434343
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6193230167ทำแล้ว 14/06/255949151515
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6169126133ทำแล้ว 04/05/255911781555
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6119156154ทำแล้ว 29/06/25592469464646
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว61093835ทำแล้ว 30/05/2559464484847
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว7137107105ทำแล้ว 24/06/255924131211
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6378386386ทำแล้ว 30/05/255916154989898
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6276448448ทำแล้ว 17/06/255975454544
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว41485179ทำแล้ว 25/05/255986626262
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6215217217ทำแล้ว 02/05/2559195282824
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5156119119ทำแล้ว 20/06/255960323220
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว8172283287ทำแล้ว 11/05/2559571717171
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6217175151ทำแล้ว 27/05/25591288605960
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว696154125ทำแล้ว 16/06/255944131310
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 02/05/25591832321
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว7256261261ทำแล้ว 13/05/255986731513
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว7216206204ทำแล้ว 17/05/25595100707070
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6434343ทำแล้ว 03/04/25586549474646
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว72249696ทำแล้ว 30/05/2559210333
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว611414683ทำแล้ว 30/05/255974585858
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5237252252ทำแล้ว 21/12/2559158252525
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว6185184182ทำแล้ว 19/05/255924136777568
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6244215184ทำแล้ว 06/06/255964732932
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7133138138ทำแล้ว 26/05/255976292323
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว7958880ทำแล้ว 25/05/25591098737373
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7118106106ทำแล้ว 12/05/25592245272726
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5143141135ทำแล้ว 12/05/2559139333333
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว6428428428ทำแล้ว 27/06/25592112896748
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7233318318ทำแล้ว 26/05/255995575757
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว72756559ทำแล้ว 15/09/25591130962925
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว61415748ทำแล้ว 30/06/25592282686856
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5164146104ทำแล้ว 30/05/25591622422
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6247171191ทำแล้ว 13/05/2559398575756
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว516996157ทำแล้ว 15/06/255917160168
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว6626161ทำแล้ว 30/05/2559161133
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6320320320ทำแล้ว 28/12/2559319444
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว520113466ทำแล้ว 12/05/2559569616161
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 15/06/2559386606060
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว61179587ทำแล้ว 30/05/2559192565553
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว52908887ทำแล้ว 18/05/2559884665
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6368284247ทำแล้ว 15/06/25592682373733
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6264264264ทำแล้ว 18/05/25591289666660
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว6287190408ทำแล้ว 13/05/255954119332624
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว29104104104ทำแล้ว 17/08/2559135252524
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว8322143121ทำแล้ว 72125474646
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6114118118ทำแล้ว 16/05/25591327611
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5838181ทำแล้ว 28/06/25599865141414
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6276136116ทำแล้ว 13/05/255979606060
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 22/06/2559139162112110109
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6610605605ทำแล้ว 30/05/255987131111
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว51635237ทำแล้ว 13/05/255979212120
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5131190324ทำแล้ว 09/06/25592487686768
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว81969532ทำแล้ว 28/04/255996828182
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6173135129ทำแล้ว 27/06/2559892373736
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6182181181ทำแล้ว 30/06/255959222
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6225225225ทำแล้ว 10/05/255949171717
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว51235353ทำแล้ว 26/05/2559255515150
รวม 203 อปท.2031,31941,91836,27534,7542032,33716,2507,9027,1776,888
ข้อมูล ณ 07/08/2563