รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3457415325ทำแล้ว 24/06/2559457595959
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4470168134ทำแล้ว 30/05/255972340171112109
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว5131117116ทำแล้ว 27/05/25592080645653
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว6329335335ทำแล้ว 20/06/2559475413030
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5305223194ทำแล้ว 31/05/255910310707068
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4203208208ทำแล้ว 15/08/255952245494949
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6164172150ทำแล้ว 29/06/255993595958
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5210220220ทำแล้ว 23/05/2559106716361
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว8375284284ทำแล้ว 28/12/255929666
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7427194189ทำแล้ว 31/05/2559120797978
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว7138256115ทำแล้ว 31/05/2559104131311
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว4185116105ทำแล้ว 20/06/2559191482323
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8300419422ทำแล้ว 21/09/25593795888
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6643470453ทำแล้ว 31/05/25592138868480
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว5110110110ทำแล้ว 25/10/2559556373735
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6100112106ทำแล้ว 22/06/2559469545353
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6132ทำแล้ว 31/05/25595792844
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6118166156ทำแล้ว 30/05/255988747474
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 28/06/255911111
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว8171173172ทำแล้ว 31/05/25592295363636
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5186ทำแล้ว 24/05/2559272565555
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6137111111ทำแล้ว 21/06/25591096707065
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว5345369369ทำแล้ว 26/06/2558332488
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4584665ทำแล้ว 25/05/2559146303028
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 18/07/255946373737
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว6198142135ทำแล้ว 23/12/255938171515
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8425425425ทำแล้ว 13/06/2559105781487
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว61493613ทำแล้ว 04/04/255967765
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6297256251ทำแล้ว 13/06/2559417911118
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว71237980ทำแล้ว 23/06/255981505047
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7206202171ทำแล้ว 25/05/255956161616
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7168156149ทำแล้ว 15/06/2559282181717
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8268268268ทำแล้ว 30/05/25598150676665
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8302236206ทำแล้ว 10/06/25591142363634
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6150178178ทำแล้ว 30/05/25593146989494
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว8140147147ทำแล้ว 13/06/25593088737268
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5483878421ทำแล้ว 05/07/2559264111
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว514311ทำแล้ว 20/12/2559106454341
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7235235235ทำแล้ว 23/06/255935443
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7197199199ทำแล้ว 23/05/255927130828282
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8120121121ทำแล้ว 22/06/255915211
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6205206206ทำแล้ว 07/06/255943333
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6836855ทำแล้ว 10/06/255959161616
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6144145145ทำแล้ว 16/05/255960242424
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6174118117ทำแล้ว 04/05/25592442353531
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว6391392392ทำแล้ว 27/06/255961161616
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7153128186ทำแล้ว 21/06/2559879111
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว6369475366ทำแล้ว 27/05/255992595959
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว710512666ทำแล้ว 28/12/2559105322724
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว5110108104ทำแล้ว 20/06/2559366434343
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6939291ทำแล้ว 24/05/25592557353535
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6138158128ทำแล้ว 27/05/255925133545452
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6190172164ทำแล้ว 14/06/2559115363636
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8318280272ทำแล้ว 15/06/2559115625757
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8224176196ทำแล้ว 15/06/255974363436
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8142142142ทำแล้ว 25/12/255961272522
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6337262223ทำแล้ว 24/05/2559139575757
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว61159191ทำแล้ว 23/06/255962151515
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว41259575ทำแล้ว 16/06/255951242424
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9878787ทำแล้ว 06/06/255987999
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว620711359ทำแล้ว 13/05/255941201715
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6480473466ทำแล้ว 06/06/25594116410410499
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5323323323ทำแล้ว 14/06/255966393938
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5198236376ทำแล้ว 23/05/2559272242121
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว8182139124ทำแล้ว 27/06/2559994555452
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7166110110ทำแล้ว 28/06/2559166111
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6789595ทำแล้ว 10/05/255963222221
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว7968474ทำแล้ว 16/06/255928213139
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว8229188188ทำแล้ว 25/05/2559122252424
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6346354354ทำแล้ว 20/06/255954333333
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6868787ทำแล้ว 21/06/25591284393939
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7105138147ทำแล้ว 26/05/25591176655233
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว51239999ทำแล้ว 14/06/255962171715
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6247187169ทำแล้ว 11/05/2559392442
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว6454452434ทำแล้ว 14/06/2559453434342
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7269183176ทำแล้ว 19/09/25591742199
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7281300300ทำแล้ว 27/06/255979585756
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7358375375ทำแล้ว 25/05/255977171313
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5178179179ทำแล้ว 14/06/255980191918
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6394141ทำแล้ว 14/06/25592261565656
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4165153153ทำแล้ว 22/12/255942222
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว51186059ทำแล้ว 21/06/255924000
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8120120120ทำแล้ว 18/05/255961383836
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6276276276ทำแล้ว 19/05/25593791843521
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว41186258ทำแล้ว 27/05/2559254414141
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว59199106ทำแล้ว 17/06/2559161181818
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8157128128ทำแล้ว 12/05/2559753301211
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6400569400ทำแล้ว 29/09/2559111444444
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7305305304ทำแล้ว 10/05/25591576232221
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว61464812ทำแล้ว 31/05/255990414141
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5137138138ทำแล้ว 17/05/2559263404040
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 03/06/255949202020
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7214140136ทำแล้ว 25/05/2559989686868
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4160160160ทำแล้ว 30/05/255980131312
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว6270271271ทำแล้ว 19/05/255986303030
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว4120116116ทำแล้ว 15/06/25591761101010
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว569ทำแล้ว 30/06/255969111
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว4141107101ทำแล้ว 28/06/2559110757474
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว81119995ทำแล้ว 14/06/255963333232
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว41625550ทำแล้ว 17/05/255927774
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4208208208ทำแล้ว 27/05/2559798555555
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6501493493ทำแล้ว 20/05/25596115423734
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6868686ทำแล้ว 14/06/255986121211
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6335337337ทำแล้ว 30/05/255930100555555
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว4834848ทำแล้ว 23/05/2559758514446
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7667275ทำแล้ว 23/05/2559557363636
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7297235206ทำแล้ว 28/06/25591118332827
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว71429394ทำแล้ว 17/06/25597815788131
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว81778080ทำแล้ว 09/06/255912187130130130
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5190215104ทำแล้ว 27/06/25592104443833
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7252249243ทำแล้ว 03/06/255910101141414
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว416915476ทำแล้ว 27/06/255977191918
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว6210212212ทำแล้ว 07/06/255954161515
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6132107102ทำแล้ว 25/05/2559457434339
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว62355651ทำแล้ว 16/05/25593875434343
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว9358358358ทำแล้ว 27/06/255932111
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว5134149187ทำแล้ว 30/05/255911101010
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว9342342342ทำแล้ว 17/05/255955666
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว630542ทำแล้ว 27/06/255917100575756
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7174178178ทำแล้ว 27/06/255960111
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4183188188ทำแล้ว 17/08/2559959241616
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4166192194ทำแล้ว 16/05/25598119606060
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6141107107ทำแล้ว 17/07/25603271191919
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6176250250ทำแล้ว 10/05/2559119413935
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6264264264ทำแล้ว 28/10/2559246141411
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6123113126ทำแล้ว 13/06/255958201817
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว5100130130ทำแล้ว 07/06/2559956464642
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว7858897ทำแล้ว 10/05/2559851333
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7281296305ทำแล้ว 13/06/25595555
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6210210210ทำแล้ว 13/05/255971494948
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6123127123ทำแล้ว 28/10/25591857404038
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6945959ทำแล้ว 20/06/2559882626161
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว719455ทำแล้ว 29/06/2559135944
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8267219214ทำแล้ว 13/05/255957101010
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 21/06/2559113525150
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว5157143144ทำแล้ว 13/06/25594471473232
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5282282282ทำแล้ว 29/06/255951752
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6176228399ทำแล้ว 29/06/255981443230
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว910315315ทำแล้ว 14/06/2559360383837
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว711110485ทำแล้ว 29/05/2559424202020
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว4164147155ทำแล้ว 25/05/255978987
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว41278785ทำแล้ว 16/06/25599112119
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7912927ทำแล้ว 30/05/255925644
รวม 143 อปท.14387329,10426,28724,8141431,10012,4605,0924,6354,466
ข้อมูล ณ 06/08/2563