รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองคาย ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.หนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว4297271258ทำแล้ว 29/08/2559185230727270
2. เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5169110101ทำแล้ว 27/05/25592164908786
3. เทศบาลเมืองหนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5703231211ทำแล้ว 31/05/2559270165155143
4. เทศบาลตำบลกวนวัน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7244244244ทำแล้ว 29/06/2559109676765
5. เทศบาลตำบลกองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6348320272ทำแล้ว 31/05/25592498585758
6. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7144227123ทำแล้ว 23/05/2559175362116
7. เทศบาลตำบลบ้านถ่อน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 24/06/25595107766
8. เทศบาลตำบลปะโค (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7140140140ทำแล้ว 30/05/255949242424
9. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (เฝ้าไร่)ทำแล้ว6136299296ทำแล้ว 31/05/255968130454544
10. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5909494ทำแล้ว 30/06/25594444
11. เทศบาลตำบลโพนพิสัย (โพนพิสัย)ทำแล้ว91659283ทำแล้ว 19/05/25591260313130
12. เทศบาลตำบลโพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6136132105ทำแล้ว 30/05/25591590343131
13. เทศบาลตำบลวัดธาตุ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6453666667ทำแล้ว 31/05/25597151818175
14. เทศบาลตำบลเวียงคุก (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6161163125ทำแล้ว 30/06/255999626261
15. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6401331331ทำแล้ว 29/06/2559722781375822
16. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว (โพนพิสัย)ทำแล้ว8227212210ทำแล้ว 24/05/25593549272724
17. เทศบาลตำบลสังคม (สังคม)ทำแล้ว72618762ทำแล้ว 29/06/2559398413737
18. เทศบาลตำบลหนองปลาปาก (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6180169148ทำแล้ว 29/06/2559540333
19. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8640638638ทำแล้ว 20/05/255950119262524
20. เทศบาลตำบลหาดคำ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5278282282ทำแล้ว 09/06/2559958444
21. อบต.กุดบง (โพนพิสัย)ทำแล้ว6136129121ทำแล้ว 30/06/2559564353431
22. อบต.แก้งไก่ (สังคม)ทำแล้ว684173145ทำแล้ว 13/05/255937101010
23. อบต.คอกช้าง (สระใคร)ทำแล้ว6295295295ทำแล้ว 01/07/2559165999
24. อบต.ค่ายบกหวาน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว9140149149ทำแล้ว 30/05/2559277555554
25. อบต.โคกคอน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5143146146ทำแล้ว 20/06/2559884414137
26. อบต.จุมพล (โพนพิสัย)ทำแล้ว7348348347ทำแล้ว 01/06/25591102877
27. อบต.ชุมช้าง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7243245245ทำแล้ว 30/05/2559597545454
28. อบต.เซิม (โพนพิสัย)ทำแล้ว7205201200ทำแล้ว 24/05/255985525252
29. อบต.ด่านศรีสุข (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว7540547547ทำแล้ว 18/06/255914121212
30. อบต.ท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6260263263ทำแล้ว 06/06/25597113128
31. อบต.ทุ่งหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว5324327327ทำแล้ว 12/05/255979444444
32. อบต.นาข่า (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6948469ทำแล้ว 30/05/255940232320
33. อบต.นางิ้ว (สังคม)ทำแล้ว7169174180ทำแล้ว 29/06/25598554
34. อบต.นาดี (เฝ้าไร่)ทำแล้ว7140143143ทำแล้ว 31/05/255977555
35. อบต.นาทับไฮ (รัตนวาปี)ทำแล้ว8261269269ทำแล้ว 31/05/2559299635860
36. อบต.นาหนัง (โพนพิสัย)ทำแล้ว51167777ทำแล้ว 19/05/2559220151515
37. อบต.น้ำโมง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว8707070ทำแล้ว 11/05/2559110174997
38. อบต.บ้านเดื่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 20/06/25592376282828
39. อบต.บ้านต้อน (รัตนวาปี)ทำแล้ว5195196196ทำแล้ว 30/05/2559771302826
40. อบต.บ้านผือ (โพนพิสัย)ทำแล้ว4159164164ทำแล้ว 25/05/255927232222
41. อบต.บ้านฝาง (สระใคร)ทำแล้ว6323250139ทำแล้ว 30/06/255913117686566
42. อบต.บ้านโพธิ์ (โพนพิสัย)ทำแล้ว6107108108ทำแล้ว 06/06/255951292929
43. อบต.บ้านม่วง (สังคม)ทำแล้ว6231231231ทำแล้ว 17/06/25591667242424
44. อบต.บ้านว่าน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว61128930ทำแล้ว 22/06/2559882565555
45. อบต.บ้านหม้อ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6263390390ทำแล้ว 30/09/255922333
46. อบต.ผาตั้ง (สังคม)ทำแล้ว7102173156ทำแล้ว 24/06/2559470373735
47. อบต.พระธาตุบังพวน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6193189185ทำแล้ว 30/10/25591457313028
48. อบต.พระบาทนาสิงห์ (รัตนวาปี)ทำแล้ว6341350343ทำแล้ว 19/05/25591199331
49. อบต.พระพุทธบาท (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7311318318ทำแล้ว 08/09/259922222
50. อบต.พานพร้าว (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7204204202ทำแล้ว 31/05/25591065121110
51. อบต.โพธิ์ตาก (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว611710789ทำแล้ว 23/06/2559642161616
52. อบต.โพนทอง (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6231243268ทำแล้ว 27/05/2559431173
53. อบต.โพนแพง (รัตนวาปี)ทำแล้ว8889090ทำแล้ว 25/05/2559694494946
54. อบต.โพนสว่าง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6158158158ทำแล้ว 27/05/255920107717171
55. อบต.โพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6656565ทำแล้ว 29/06/255964161616
56. อบต.เมืองหมี (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 11/05/255934232217
57. อบต.รัตนวาปี (รัตนวาปี)ทำแล้ว7416420420ทำแล้ว 30/05/25592591464645
58. อบต.วังหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว6151515ทำแล้ว 30/05/25592828141010
59. อบต.วัดหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7255257257ทำแล้ว 17/06/2559197953
60. อบต.สระใคร (สระใคร)ทำแล้ว6121106100ทำแล้ว 25/05/255961404030
61. อบต.สังคม (สังคม)ทำแล้ว7538686ทำแล้ว 28/06/25591153393331
62. อบต.สีกาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7959595ทำแล้ว 20/06/2559131171716
63. อบต.หนองกอมเกาะ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6319268261ทำแล้ว 15/06/255951136505050
64. อบต.หนองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5221309271ทำแล้ว 22/06/25598584111
65. อบต.หนองหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว6298306306ทำแล้ว 05/07/255916314214214209
66. อบต.หินโงม (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8141142142ทำแล้ว 27/05/255943111
67. อบต.เหล่าต่างคำ (โพนพิสัย)ทำแล้ว8185188189ทำแล้ว 21/06/25593796444233
68. อบต.อุดมพร (เฝ้าไร่)ทำแล้ว516713750ทำแล้ว 09/06/255917111111
รวม 68 อปท.6843214,59014,36513,670689565,8072,5582,3302,184
ข้อมูล ณ 06/08/2563