รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว73134724ทำแล้ว 28/06/255946452900
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว6262173152ทำแล้ว 31/05/25591085711
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5170132118ทำแล้ว 31/05/255937135797979
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7220128142ทำแล้ว 30/05/255929180141138136
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว7148171171ทำแล้ว 08/04/25591169171313
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว71245051ทำแล้ว 25/05/25591453996
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว7304307307ทำแล้ว 25/05/255954191919
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11157126147ทำแล้ว 30/06/2559787848484
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 30/10/25592829191916
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7122119121ทำแล้ว 27/05/2559373221
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7462344484ทำแล้ว 17/10/255987878787
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว81006263ทำแล้ว 28/06/255926121110
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7640649649ทำแล้ว 31/05/2559120929178
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7757575ทำแล้ว 30/05/25591255252525
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว7506506506ทำแล้ว 29/06/255951343434
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7286532349ทำแล้ว 27/05/25592342644
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว5396396396ทำแล้ว 30/05/255989302222
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7405400387ทำแล้ว 27/05/2559132206147147140
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว7444ทำแล้ว 23/05/25591923232323
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7241236231ทำแล้ว 31/05/25591275766
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว41616565ทำแล้ว 20/06/2559980424032
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7877070ทำแล้ว 31/03/256087511
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว71009392ทำแล้ว 24/05/255974383832
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7313312308ทำแล้ว 28/09/255927145787878
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7326300305ทำแล้ว 26/05/2559124727267
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว7182164231ทำแล้ว 28/06/255973655
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว5293303303ทำแล้ว 30/05/255922131211
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว599111111ทำแล้ว 30/05/25592393585858
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7164161153ทำแล้ว 25/05/2559164111
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว8318260260ทำแล้ว 30/05/255974157118114114
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว7341343340ทำแล้ว 16/05/255978373333
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7301818ทำแล้ว 30/06/25594864955
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7117107107ทำแล้ว 30/05/25592545311312
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว7324326326ทำแล้ว 26/06/2559324292928
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว7178186186ทำแล้ว 13/05/255971373735
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว7426368409ทำแล้ว 02/11/2559867888
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว7411411411ทำแล้ว 18/05/25591120161614
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6849630ทำแล้ว 12/05/25591186141313
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7630640640ทำแล้ว 19/05/25595100675352
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว7133146111ทำแล้ว 30/05/255917101010
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว7179185181ทำแล้ว 12/05/255989545454
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว71946665ทำแล้ว 30/05/2559361256
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว6180152150ทำแล้ว 30/05/2559120616160
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว1313131ทำแล้ว 28/10/255931444
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว51008081ทำแล้ว 07/02/2560225121212
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว5294294294ทำแล้ว 09/08/2559100776962
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7184191204ทำแล้ว 13/05/25599149137130134
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว71302832ทำแล้ว 30/10/2559944444
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว6134321253ทำแล้ว 28/11/2559467191010
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7150154154ทำแล้ว 19/05/25592276272222
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว7143127378ทำแล้ว 04/05/255968434242
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว7197199199ทำแล้ว 23/05/25591374383836
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8468476476ทำแล้ว 31/05/2559551611347969
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7228233233ทำแล้ว 31/05/25592334252422
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว7110111111ทำแล้ว 30/05/2559243302522
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว580119ทำแล้ว 18/05/25594774241313
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6134198139ทำแล้ว 23/05/255980272727
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว6149172172ทำแล้ว 24/06/255998523333
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว877278185ทำแล้ว 12/05/255963323232
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7318344177ทำแล้ว 27/12/25591121099
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8131201157ทำแล้ว 25/05/255993727270
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว7899191ทำแล้ว 25/05/25591283373737
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว722813776ทำแล้ว 30/05/255968616161
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7305307307ทำแล้ว 25/05/255913210109
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว7190188192ทำแล้ว 31/05/255963202017
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว7214215215ทำแล้ว 30/05/2558375332
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7718872ทำแล้ว 17/05/255952353535
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6848683ทำแล้ว 28/06/255936282727
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7909090ทำแล้ว 30/06/255918888
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว5143145145ทำแล้ว 31/03/256032171717
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว62162218ทำแล้ว 31/05/25593781373131
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 27/04/25595148141414
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว72719811ทำแล้ว 12/05/2559104191919
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว71134337ทำแล้ว 16/05/2559578323232
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว5157144129ทำแล้ว 30/05/25591105242117
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว7400401400ทำแล้ว 13/06/255949292929
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว7268221231ทำแล้ว 30/05/25592593343333
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7252193168ทำแล้ว 31/05/25591683383837
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว7342342342ทำแล้ว 09/06/25597433
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว72966ทำแล้ว 27/05/25592554313130
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5282254ทำแล้ว 30/05/2559157474745
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6264152152ทำแล้ว 30/05/255950222222
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว72144424ทำแล้ว 23/05/25594218898887
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว7198199197ทำแล้ว 24/05/255955363635
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7208189188ทำแล้ว 23/05/2559273333333
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว5203216216ทำแล้ว 30/05/255961444444
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4244244244ทำแล้ว 25/05/25596692403929
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8218156168ทำแล้ว 26/05/25593495535353
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7165160166ทำแล้ว 12/05/25591160363634
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7154154154ทำแล้ว 31/05/25593049171717
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว9168168168ทำแล้ว 30/05/2559171351009898
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7115112ทำแล้ว 10/06/255940161616
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว7132121113ทำแล้ว 30/05/25591440212117
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7141141141ทำแล้ว 29/11/255942181715
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว7127115139ทำแล้ว 13/05/2559953424242
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7189174152ทำแล้ว 30/05/255984433831
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว6137141141ทำแล้ว 29/01/2560173221
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว7107112112ทำแล้ว 31/05/2559155333332
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว790100100ทำแล้ว 31/05/2559201474
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7252251262ทำแล้ว 31/05/255931111655
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6605656ทำแล้ว 31/05/25592111
รวม 101 อปท.10167320,64619,11818,2931011,1607,7613,7063,3793,255
ข้อมูล ณ 07/08/2563