รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6834389476ทำแล้ว 06/12/2559297682682613611
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว10444207186ทำแล้ว 27/06/255982359343339339
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว8321251251ทำแล้ว 22/09/2559743011
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว62701614ทำแล้ว 18/05/255966139423030
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6606060ทำแล้ว 27/05/2559762545344
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว1133344ทำแล้ว 25/05/255913617813796
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว4216219186ทำแล้ว 31/05/2559139113113112
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7367245243ทำแล้ว 18/05/255939262179123121
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว5271247245ทำแล้ว 31/05/2559118666
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว51286261ทำแล้ว 27/06/25595897623
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4202203203ทำแล้ว 30/05/25594111494849
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว8166133120ทำแล้ว 30/06/2559102707069
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7182173189ทำแล้ว 26/05/255979474747
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6326309302ทำแล้ว 30/06/2559102868583
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5888180ทำแล้ว 31/05/25594812119
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว57795105ทำแล้ว 19/09/255968494443
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5213213213ทำแล้ว 14/10/2559392505049
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5233219207ทำแล้ว 30/06/25591289625454
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว7203119104ทำแล้ว 28/06/2516380262421
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว7209210210ทำแล้ว 31/05/2559874747474
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6152203203ทำแล้ว 30/05/2559978232323
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว5138117117ทำแล้ว 30/06/2559104171616
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว61378363ทำแล้ว 13/07/255932110171716
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5124119124ทำแล้ว 29/06/255931108102102102
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5154123121ทำแล้ว 25/05/25591187696967
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5221222222ทำแล้ว 27/05/2559167434241
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว5508516516ทำแล้ว 31/05/255941151515
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6143136136ทำแล้ว 30/05/255971595858
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5370390373ทำแล้ว 27/05/255946242424
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว6127120120ทำแล้ว 26/05/25591869494846
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว6918759ทำแล้ว 29/06/25591485513432
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6931515ทำแล้ว 30/06/25591382461717
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว71227676ทำแล้ว 29/06/2559122353535
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว6245184331ทำแล้ว 27/06/25594117707070
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5968279ทำแล้ว 30/05/255957424241
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5134129130ทำแล้ว 27/06/255987513939
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6252226182ทำแล้ว 30/05/255933150858479
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7139138129ทำแล้ว 27/05/25594684666666
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว8153131131ทำแล้ว 28/06/2559123565656
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5224226225ทำแล้ว 27/05/25592841731
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5824041ทำแล้ว 24/06/25594374624644
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว71068282ทำแล้ว 31/05/2559105818167
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6236490292ทำแล้ว 23/06/255982155111108108
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6256269265ทำแล้ว 28/06/25592224262323
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว7138197197ทำแล้ว 06/06/25591140202020
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5163296192ทำแล้ว 31/05/255918175118112106
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว81502525ทำแล้ว 29/06/2559849333333
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว69793109ทำแล้ว 30/05/2559487636361
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5196181181ทำแล้ว 30/05/2559106726968
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6132192180ทำแล้ว 30/05/2559151252323
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5176178177ทำแล้ว 31/05/255954262626
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว4193157157ทำแล้ว 14/10/25592101686868
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว5260264264ทำแล้ว 30/05/255936151515
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว7167162126ทำแล้ว 26/05/25594683262625
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว5233170109ทำแล้ว 30/05/255942114777674
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5193207206ทำแล้ว 30/05/255912107241511
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5304304304ทำแล้ว 27/06/2559763211
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5146146146ทำแล้ว 15/09/255910148464545
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว61088789ทำแล้ว 28/06/2559298626253
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว6231231231ทำแล้ว 29/06/255994555554
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว5138154154ทำแล้ว 19/05/25591381733
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6138129129ทำแล้ว 29/06/2559278191919
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5619667667ทำแล้ว 27/06/255947234792724
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว5165108105ทำแล้ว 30/05/255916113828282
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7131131131ทำแล้ว 30/06/255923131353534
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว4128131131ทำแล้ว 13/06/2559128393938
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว5142123115ทำแล้ว 24/06/255992423939
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5212228176ทำแล้ว 9107787870
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว8384398398ทำแล้ว 24/06/255933148115111105
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว5181165139ทำแล้ว 31/05/255995737373
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว5241216219ทำแล้ว 26/05/255984525048
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว8170170170ทำแล้ว 30/05/255911170121212
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8142157157ทำแล้ว 30/05/255960102441816
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7140110110ทำแล้ว 31/01/2560139704444
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5141141141ทำแล้ว 12/05/2559796878787
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว71347437ทำแล้ว 17/11/2560199726564
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6224224224ทำแล้ว 31/05/2559438212117
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว7989898ทำแล้ว 20/06/2559290777776
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว5838383ทำแล้ว 30/06/255963514947
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5142143143ทำแล้ว 30/05/2559266252121
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว61239368ทำแล้ว 31/05/255926104756261
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7147141135ทำแล้ว 31/05/255980222221
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว675140153ทำแล้ว 31/05/2559879524848
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว5138111106ทำแล้ว 31/05/25595113504527
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว7130118118ทำแล้ว 02/11/25595119696969
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6265290290ทำแล้ว 31/05/255988717171
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51501488ทำแล้ว 29/06/255938231614
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6147147147ทำแล้ว 14/06/2559147127120120
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว4394481491ทำแล้ว 30/05/2559166342725
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว6103175175ทำแล้ว 31/05/255927109767469
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว61649373ทำแล้ว 30/06/25592595545453
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว6183268267ทำแล้ว 13/05/25592880626157
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 31/05/255950322626
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว6180150140ทำแล้ว 30/06/255984555553
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6115245245ทำแล้ว 30/06/255987292422
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5939090ทำแล้ว 14/06/2559562272724
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว61406275ทำแล้ว 29/06/2559880525250
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว8123132132ทำแล้ว 01/06/25592664444341
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว5124109109ทำแล้ว 20/06/255983422214
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5484452452ทำแล้ว 30/05/2559374151515
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว8237212168ทำแล้ว 17/06/25598888
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7235245285ทำแล้ว 13/05/255961231039188
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว517012889ทำแล้ว 13/05/2559298909081
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว414415040ทำแล้ว 12/05/255950292928
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว6181135127ทำแล้ว 28/06/255998736868
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว5522929ทำแล้ว 09/06/2559153444444
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6134145145ทำแล้ว 27/05/25591872505050
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว6286432274ทำแล้ว 13/05/255929761677
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5125129129ทำแล้ว 29/06/255941323123
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว5111111111ทำแล้ว 15/06/255944171714
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5818383ทำแล้ว 22/06/255981412524
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว51759494ทำแล้ว 24/06/25595180484747
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว5767065ทำแล้ว 5168494341
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว5102106105ทำแล้ว 13/06/255958262323
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว613212199ทำแล้ว 31/05/25591990807578
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว682145100ทำแล้ว 27/06/25593743252525
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5204118119ทำแล้ว 31/05/255976106828282
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6186127107ทำแล้ว 28/06/255928105717171
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5184184184ทำแล้ว 04/11/2559141402222
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว8209200199ทำแล้ว 30/06/255947363636
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5143174204ทำแล้ว 22/06/2560171525146
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5136143130ทำแล้ว 25/05/25593495959591
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว5197192186ทำแล้ว 29/06/25599518117
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว6195197197ทำแล้ว 30/06/255950393938
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว6136115104ทำแล้ว 03/06/255915114878787
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว8138128131ทำแล้ว 30/05/2559389616157
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5859191ทำแล้ว 23/05/2559276654948
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6120356242ทำแล้ว 24/06/2559955363022
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5149121115ทำแล้ว 27/06/2559136433125
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6215203203ทำแล้ว 31/05/255917761944
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว6464646ทำแล้ว 31/05/2559937161616
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6169149148ทำแล้ว 19/05/2559470222115
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5125125125ทำแล้ว 17/06/2559660515150
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว5116109125ทำแล้ว 30/06/2559481424137
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6121121121ทำแล้ว 27/05/255980494948
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว4153142125ทำแล้ว 13/05/255910102787876
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว5219185171ทำแล้ว 30/05/25591574322727
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว525412979ทำแล้ว 15/06/25592122100100100
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว51208585ทำแล้ว 28/06/255964484842
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว4129133133ทำแล้ว 28/10/255966575756
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว5151152152ทำแล้ว 31/05/255969272323
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 27/05/2559681616161
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว51587070ทำแล้ว 04/04/255945282826
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว7515151ทำแล้ว 15/08/25591465444443
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว8115119119ทำแล้ว 16/05/2559104696969
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว6158161161ทำแล้ว 14/12/2559959363635
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว81827771ทำแล้ว 30/05/255938622
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว61114746ทำแล้ว 06/06/2559158585858
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว6198205205ทำแล้ว 15/11/255921170131130129
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว5201201201ทำแล้ว 15/06/2559821844
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว62078140ทำแล้ว 14/06/2559137113113111
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว6220220219ทำแล้ว 13/05/2559220212212212
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7273242219ทำแล้ว 27/05/2559297928988
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว5146135137ทำแล้ว 26/05/2559654403635
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว4237267218ทำแล้ว 30/06/255938161848378
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7170171207ทำแล้ว 15/06/2559161149149149
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว5204270270ทำแล้ว 30/06/2559773413632
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5368368368ทำแล้ว 17/06/2559176265109109108
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว9808585ทำแล้ว 27/05/25591059464643
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว5175136142ทำแล้ว 25/05/255912113727167
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว69810385ทำแล้ว 29/06/25591574494949
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว61249149ทำแล้ว 27/06/255997676767
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว61327676ทำแล้ว 18/05/2559241252524
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว695114110ทำแล้ว 07/04/255953444144
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว7931017ทำแล้ว 28/06/201623161615
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว61118795ทำแล้ว 23/12/255975595959
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว5123113104ทำแล้ว 30/05/2559673988
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว6120119119ทำแล้ว 30/06/2559566414141
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว7626060ทำแล้ว 15/06/25591473666666
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว6196200179ทำแล้ว 30/06/25592792747472
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7185128117ทำแล้ว 11/05/25592269545453
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5173173173ทำแล้ว 30/05/255991605555
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4196174165ทำแล้ว 23/05/2559287707070
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว5196175100ทำแล้ว 13/05/2559289453231
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว511195125ทำแล้ว 30/05/255944262626
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว7161125126ทำแล้ว 24/05/2559152136136136
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว5101137138ทำแล้ว 24/06/25591393737165
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว7288255220ทำแล้ว 30/06/255914949114
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5130103109ทำแล้ว 24/06/255915102747472
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว885242404ทำแล้ว 25/05/2559766423840
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7100104104ทำแล้ว 13/05/25592442343434
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6183183183ทำแล้ว 29/06/255951351412
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว8858787ทำแล้ว 21/06/2559182535351
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว72298868ทำแล้ว 27/05/2559213121212
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6929998ทำแล้ว 15/06/255968323130
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว71267474ทำแล้ว 26/05/255944131131131127
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว8139143162ทำแล้ว 25/05/255911111949494
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว7858585ทำแล้ว 31/05/2559348212018
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6605614614ทำแล้ว 16/05/255962187828277
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว6169163156ทำแล้ว 25/07/2559114711119
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว6183183183ทำแล้ว 30/05/25591479626162
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51047769ทำแล้ว 25/05/255943202020
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5151106106ทำแล้ว 23/12/255997716968
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5288289289ทำแล้ว 15/05/25609105494948
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว6923032ทำแล้ว 31/05/25593594545451
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6929090ทำแล้ว 20/06/25591499605454
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว6218215215ทำแล้ว 05/07/255920999
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว5233233233ทำแล้ว 02/06/25595113928583
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว51108482ทำแล้ว 22/06/255981767676
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว5798279ทำแล้ว 16/06/2559581653
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว6145160110ทำแล้ว 30/05/2559575585851
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว7110107107ทำแล้ว 30/03/2559558171514
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว71235145ทำแล้ว 28/06/255975525049
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว4176175175ทำแล้ว 29/06/255967484745
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว416810589ทำแล้ว 28/06/255971161616
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5171171171ทำแล้ว 30/05/2559256282626
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6414414414ทำแล้ว 30/05/255993131313
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว8949586ทำแล้ว 25/05/255936106929290
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว73433432ทำแล้ว 23/12/25593104202017
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7227214184ทำแล้ว 30/06/2559391081454
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว6223187169ทำแล้ว 22/06/25593108825751
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว5128104108ทำแล้ว 20/06/2559109151510
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว7131127153ทำแล้ว 27/06/25595113929286
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว714437210ทำแล้ว 08/06/2559592858481
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว7166169170ทำแล้ว 30/05/255976565351
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว6858686ทำแล้ว 29/06/2559168484842
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว51429392ทำแล้ว 30/05/255936141838374
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6110120120ทำแล้ว 24/05/2559102883326
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว71652120ทำแล้ว 31/05/255966171717
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71307523ทำแล้ว 30/06/255984119382523
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว5886560ทำแล้ว 24/05/255925107898787
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว5797070ทำแล้ว 30/05/255973585858
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว61093232ทำแล้ว 27/05/255979601612
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6145128115ทำแล้ว 29/06/255964201515
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว61496651ทำแล้ว 30/05/2559149454344
รวม 225 อปท.2251,32639,14235,65333,7442252,92221,10012,99011,76111,381
ข้อมูล ณ 07/08/2563