รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว43077262ทำแล้ว 09/11/2559235203978073
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41684848ทำแล้ว 27/05/2559168585550
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4263139130ทำแล้ว 26/10/255921121212
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว8315131131ทำแล้ว 30/05/25591106363636
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4188133184ทำแล้ว 13/10/2559775341515
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7371397397ทำแล้ว 30/05/25592172121010
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว8238184174ทำแล้ว 27/05/25594122777066
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41329452ทำแล้ว 23/05/2559556212020
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7142146152ทำแล้ว 30/05/255983282819
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6150285285ทำแล้ว 25/05/2559116747170
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4167163143ทำแล้ว 31/05/255931111747369
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว4338317242ทำแล้ว 19/05/255922175464241
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว5371347344ทำแล้ว 30/06/2559284626261
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4423324316ทำแล้ว 99404040
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4449406573ทำแล้ว 14/09/25597254161160157
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7110167188ทำแล้ว 30/06/255953212020
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4494500496ทำแล้ว 22/06/2559139776260
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว5112154132ทำแล้ว 22/06/25591193434339
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว621821271ทำแล้ว 31/05/25591357242424
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว413915874ทำแล้ว 23/05/255943180818177
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว51044711ทำแล้ว 30/05/2559343242424
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4306306306ทำแล้ว 30/05/2559164222
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6192178182ทำแล้ว 23/05/2559690686868
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว412783180ทำแล้ว 30/05/2559127201918
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4566060ทำแล้ว 30/06/255956352925
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41788272ทำแล้ว 03/05/2559431419111
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4320320320ทำแล้ว 24/05/255958171716
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7340338337ทำแล้ว 30/06/2559421033
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4878686ทำแล้ว 15/06/255987171716
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว5119278268ทำแล้ว 31/05/255959655
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว5878787ทำแล้ว 29/06/255958211414
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว7412195195ทำแล้ว 28/06/2559133211
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4787878ทำแล้ว 15/06/2559728664
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว622353ทำแล้ว 31/05/2559858363636
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4173175175ทำแล้ว 23/05/2559165777
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4194101101ทำแล้ว 16/09/255962282626
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว4150151151ทำแล้ว 13/05/25591466515144
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4204204204ทำแล้ว 13/05/2559119323868685
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5131133134ทำแล้ว 13/05/255986515151
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5314316316ทำแล้ว 11/05/255921124666059
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4674646ทำแล้ว 30/06/255961373737
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7118118118ทำแล้ว 13/06/255958232322
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว4323232ทำแล้ว 10/10/2559302274533
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4193146205ทำแล้ว 27/05/255952222
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4626363ทำแล้ว 11/05/2559149181817
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4170102120ทำแล้ว 31/05/25592074575653
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4264264264ทำแล้ว 30/05/25591080585858
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4488497497ทำแล้ว 09/09/2559293888
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว41369638ทำแล้ว 20/06/2559675484847
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5280281281ทำแล้ว 2311109
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6185185185ทำแล้ว 13/06/2559138886
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว4229222219ทำแล้ว 10/10/255992555555
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว462198110ทำแล้ว 30/05/25591365534946
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4100100100ทำแล้ว 06/06/255967262626
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4130208226ทำแล้ว 23/05/25596103837979
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7406417416ทำแล้ว 27/09/255996615954
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4128128128ทำแล้ว 27/05/255916143108107107
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว42193434ทำแล้ว 30/05/255967313130
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4255249250ทำแล้ว 20/06/2559517712129
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7961731ทำแล้ว 19/05/2559163414033
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว6117132132ทำแล้ว 14/06/255966454445
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41006161ทำแล้ว 13/06/2559100696969
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4168107113ทำแล้ว 31/05/25591949272726
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4382382382ทำแล้ว 28/06/255930922
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4181236236ทำแล้ว 16/05/255987636362
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41112339ทำแล้ว 14/06/25599601099
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4767071ทำแล้ว 03/06/255967131313
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7142139136ทำแล้ว 09/06/25582376545454
รวม 68 อปท.6832713,78712,15311,993681,0876,2222,7572,5372,445
ข้อมูล ณ 07/08/2563