รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5754471378ทำแล้ว 31/05/25598291216215215
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8379188161ทำแล้ว 31/05/25594897706862
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8173176142ทำแล้ว 09/10/25592988131313
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว7174146146ทำแล้ว 30/05/255928333
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว5201170131ทำแล้ว 31/05/25591369655
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว613810992ทำแล้ว 23/05/255935101010
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 24/05/255953444
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 31/05/2559337111
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว7259259259ทำแล้ว 26/05/25596222
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7272276276ทำแล้ว 27/05/255987181717
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6186187187ทำแล้ว 24/05/255937550666
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5219219219ทำแล้ว 12/05/255947252424
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7247248248ทำแล้ว 12/05/2559152222222
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5306156156ทำแล้ว 24/06/25592222
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว61161082ทำแล้ว 31/05/2559412999
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว6298237213ทำแล้ว 21/06/255954128141414
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว7246246246ทำแล้ว 25/05/25591162272525
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว821468ทำแล้ว 23/05/25591541544
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5203214214ทำแล้ว 16/02/256089323232
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5312312312ทำแล้ว 31/05/255939292726
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5302263262ทำแล้ว 30/05/25591758101010
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5456438438ทำแล้ว 31/05/255972222222
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว3201295114ทำแล้ว 10/10/255989343434
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว5193187229ทำแล้ว 10/10/25592841232323
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5167163164ทำแล้ว 18/05/2559167101010
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6126122120ทำแล้ว 01/12/255951108585858
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6511416414ทำแล้ว 31/05/255997421
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว93879898ทำแล้ว 08/06/255940131313
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5187157130ทำแล้ว 24/05/25591401875
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7347348348ทำแล้ว 30/05/2559877282828
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว5294285270ทำแล้ว 16/05/255957272020
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6243272271ทำแล้ว 27/04/2559131151108108108
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว52035151ทำแล้ว 13/05/255935111
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6690597243ทำแล้ว 23/05/2559152113454442
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว71029493ทำแล้ว 26/05/255943404040
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5205163149ทำแล้ว 10/05/255928108464540
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6349349349ทำแล้ว 17/05/255992787878
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6489377344ทำแล้ว 27/05/2559487262626
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4115112111ทำแล้ว 03/05/255914973
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว52969795ทำแล้ว 26/03/255961404040
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว619744ทำแล้ว 30/05/255935111
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5325325325ทำแล้ว 01/06/256093393938
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5212228233ทำแล้ว 24/05/2559161525252
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6470472472ทำแล้ว 10/02/256048222222
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว556154610ทำแล้ว 13/06/255925665
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5967878ทำแล้ว 23/05/25599443
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7557281ทำแล้ว 14/06/25591321811
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6308308308ทำแล้ว 30/05/2559370966
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว8482482482ทำแล้ว 24/05/255914569303029
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว558875ทำแล้ว 11/04/256062303029
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว51097576ทำแล้ว 13/05/25581073313129
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5317106ทำแล้ว 24/03/255925109312323
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6316663549ทำแล้ว 13/05/255948122108108108
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6217298298ทำแล้ว 27/06/255925171717
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6197184197ทำแล้ว 25/08/256093414141
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6321321321ทำแล้ว 19/05/255995676767
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 31/05/255986252424
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5628625624ทำแล้ว 30/05/255910444
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว6145ทำแล้ว 30/05/2559144886
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6623616616ทำแล้ว 24/05/255918121010
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5228204178ทำแล้ว 26/05/255965575756
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5212176140ทำแล้ว 31/05/25591997727270
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5243240240ทำแล้ว 18/05/2559779666
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว71591715ทำแล้ว 23/05/255986262019
รวม 64 อปท.6437218,04815,04213,420641,2414,5491,8701,7981,764
ข้อมูล ณ 07/08/2563