รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว728798ทำแล้ว 30/06/2559121148123123122
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5326200192ทำแล้ว 31/05/25599147766
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5775452ทำแล้ว 19/05/2559150161616
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6217229229ทำแล้ว 31/05/2559153928887
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5184183183ทำแล้ว 27/05/255946181818
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7249251251ทำแล้ว 14/06/255910114666054
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6304304304ทำแล้ว 738111111
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5524643ทำแล้ว 31/05/25591365383835
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว432013597ทำแล้ว 31/05/2559462954
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5166167167ทำแล้ว 30/05/255954515151
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5378165113ทำแล้ว 01/06/255985444242
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7132138138ทำแล้ว 30/05/2559861312620
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว4197146109ทำแล้ว 26/05/255963272725
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว51045755ทำแล้ว 30/05/255945202020
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว51,0801,0811,081ทำแล้ว 25/05/25591101466
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5488347331ทำแล้ว 04/10/2559285195194185
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว62597147ทำแล้ว 30/09/255964404039
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8211397314ทำแล้ว 31/05/2559753999
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7333335335ทำแล้ว 07/06/2559146151412
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5211175165ทำแล้ว 24/05/25596883181818
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว5133108102ทำแล้ว 27/05/255987636363
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 26/05/255997464645
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6187126120ทำแล้ว 31/05/255937120858583
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6165155150ทำแล้ว 31/05/255939145353534
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6217192208ทำแล้ว 30/05/25591956171717
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว61397070ทำแล้ว 30/05/25591633999
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6198232232ทำแล้ว 31/05/2559191262626
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5135132120ทำแล้ว 27/06/2559654404035
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8251326331ทำแล้ว 02/05/2559257282423
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว4716666ทำแล้ว 27/05/255959282724
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5216217216ทำแล้ว 30/05/2559122636021
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6250212196ทำแล้ว 31/05/255914264222222
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว6200217212ทำแล้ว 28/06/25597153575757
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6201126120ทำแล้ว 27/06/2559103565656
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5209212212ทำแล้ว 03/06/255989675449
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9370225203ทำแล้ว 30/05/2559188101010
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4212237144ทำแล้ว 31/05/2559464411
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว6971311ทำแล้ว 10/06/255997181714
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว6224219219ทำแล้ว 30/05/25591996707069
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7394408408ทำแล้ว 28/09/255996323230
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6330330330ทำแล้ว 19/05/2559105888886
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว6258170159ทำแล้ว 30/05/255991444
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6203207198ทำแล้ว 24/06/255976484747
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5108147283ทำแล้ว 16/05/25593386111010
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5143143143ทำแล้ว 11/05/25591411398
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5473291130ทำแล้ว 14/06/2559210777
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว619314094ทำแล้ว 24/06/25592891585450
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7111111111ทำแล้ว 26/05/2559338181818
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว4267268267ทำแล้ว 30/05/2559166545151
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6219219218ทำแล้ว 31/05/2559581252525
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว520013055ทำแล้ว 27/05/2559114121212
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7228160159ทำแล้ว 22/06/255973179120117115
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5130113116ทำแล้ว 29/06/2559271222117
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว61235486ทำแล้ว 06/10/2559442322724
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8152172171ทำแล้ว 27/06/2559152494949
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6201110110ทำแล้ว 30/09/255911206794538
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51115151ทำแล้ว 07/09/2559164865
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6116173217ทำแล้ว 26/09/255955141212
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว615013121ทำแล้ว 29/08/255955221717
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5176154145ทำแล้ว 30/05/25591381545453
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว613410598ทำแล้ว 27/05/2559595737372
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว61116047ทำแล้ว 25/05/255922201918
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว8204205205ทำแล้ว 30/06/255962454545
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว6355230190ทำแล้ว 23/06/2559998757372
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5203230207ทำแล้ว 30/09/255956171716
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว6160118114ทำแล้ว 30/05/255949242424
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51019596ทำแล้ว 30/09/25591671404040
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6129121119ทำแล้ว 30/05/25591085352222
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6313322322ทำแล้ว 10/02/2560101643
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว6155111118ทำแล้ว 23/05/25591871576
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6155157162ทำแล้ว 26/05/255963595959
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6124159125ทำแล้ว 13/06/2559124141414
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7210179154ทำแล้ว 30/06/2559381494949
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว6363363363ทำแล้ว 12/05/255989575756
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6228125239ทำแล้ว 06/06/255959413838
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4317320320ทำแล้ว 31/05/25594214161160138
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6270280274ทำแล้ว 27/05/2559108494747
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8416426426ทำแล้ว 23/06/25593103252425
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว4391843ทำแล้ว 17/06/25591017171616
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7320320320ทำแล้ว 03/06/25593634212121
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6395434397ทำแล้ว 07/10/255988373533
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6347348348ทำแล้ว 22/06/255956252323
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว8401401401ทำแล้ว 31/05/255978505050
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8164166166ทำแล้ว 03/06/25593163767068
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8171197169ทำแล้ว 14/06/25591001722
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6105108108ทำแล้ว 89313129
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6181173172ทำแล้ว 09/03/256082656465
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว7226240237ทำแล้ว 31/05/25591973383434
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว6142129111ทำแล้ว 27/06/25591482131111
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8206206206ทำแล้ว 24/06/25591117666
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว5194131125ทำแล้ว 17/06/255985535348
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5229238238ทำแล้ว 26/09/25594474393939
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5236237237 ยังไม่อนุมัติ 356191413
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว512080359ทำแล้ว 30/05/25595112939189
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว6386389389ทำแล้ว 03/05/255953353535
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว432536882ทำแล้ว 10/06/25592375484847
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว7195179175ทำแล้ว 26/06/2559874484747
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5212255306ทำแล้ว 31/05/255977121110
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว69710394ทำแล้ว 29/06/255962333232
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6492301224ทำแล้ว 06/07/255970272323
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7262262262ทำแล้ว 27/06/255972101010
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว515110597ทำแล้ว 12/05/25591694351010
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6221202190ทำแล้ว 30/05/255991108393939
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6548554554ทำแล้ว 30/05/2559114181616
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6387387387ทำแล้ว 27/05/2559592575744
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6135135135ทำแล้ว 06/06/255955212121
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6577155ทำแล้ว 30/05/255955555555
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว619310830ทำแล้ว 26/05/255948444444
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว8848686ทำแล้ว 31/05/25591763534544
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7711212ทำแล้ว 31/05/25592165615861
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6191255255ทำแล้ว 23/05/25594295282626
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6262278278ทำแล้ว 18/05/255914460242323
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว9716201143ทำแล้ว 19/05/255971147351919
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8400171168ทำแล้ว 10/06/255954161615
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 13/05/255950161732723
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว6225225225ทำแล้ว 31/05/2559381077
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7313314314ทำแล้ว 06/06/255974491919
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว51092626ทำแล้ว 31/05/25594292515151
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6184150227ทำแล้ว 31/05/255991191818
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว41958468ทำแล้ว 27/06/2559247191919
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6142111109ทำแล้ว 30/05/25591091696765
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6184175169ทำแล้ว 31/05/255934777
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว61524459ทำแล้ว 31/05/25593114807777
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว71178682ทำแล้ว 19/05/2559288242422
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6281113107ทำแล้ว 29/08/2559116757171
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว8280287287ทำแล้ว 30/05/255964484847
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว635010249ทำแล้ว 30/05/255918101010
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว6276275275ทำแล้ว 30/05/2559354111110
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6509402393ทำแล้ว 30/05/255986353535
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5220311287ทำแล้ว 30/05/25592476626258
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว8102102102ทำแล้ว 19/05/255953424241
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว101289686ทำแล้ว 2454303028
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว61842118ทำแล้ว 30/09/2559846242323
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4209175152ทำแล้ว 31/05/255972463736
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5298299292ทำแล้ว 30/05/255950115232323
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5353352344ทำแล้ว 24/06/255912365414140
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7132133133ทำแล้ว 30/05/25593552343434
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว51469382ทำแล้ว 27/06/2559161555
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6470541331ทำแล้ว 02/06/255996505050
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7738585ทำแล้ว 30/05/25598131288
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว625973246ทำแล้ว 23/09/255913141151514
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6187142139ทำแล้ว 31/05/255969484848
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6142134118ทำแล้ว 28/06/2559472675
รวม 143 อปท.14385732,62527,92226,8211421,50812,1655,5205,1194,922
ข้อมูล ณ 07/08/2563