รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5351223176ทำแล้ว 28/07/2559142349208208206
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5326100102ทำแล้ว 30/06/255926141130130130
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6250231231ทำแล้ว 30/05/255914111
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว6201382371ทำแล้ว 30/06/255947248221111
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว4223133184ทำแล้ว 10/06/25593294494948
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5145107100ทำแล้ว 27/05/255968434343
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6156142126ทำแล้ว 27/06/25591366333332
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6125125125ทำแล้ว 20/09/2559102535350
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว7148138112ทำแล้ว 29/06/2559291921
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว73347643ทำแล้ว 31/05/2559201199
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6420283178ทำแล้ว 30/06/255936386193167162
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว62155641ทำแล้ว 22/09/255982112717169
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว6419166181ทำแล้ว 30/05/2559764633
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6184265239ทำแล้ว 20/09/255960131313
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7372364366ทำแล้ว 02/02/25601139494545
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6237237237ทำแล้ว 17/06/25594660666
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5133119102ทำแล้ว 24/06/255967211412
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว8130116115ทำแล้ว 30/10/255947191919
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว723211771ทำแล้ว 23/05/25591199737268
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6679702702ทำแล้ว 29/06/2559116121212
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6215154106ทำแล้ว 16/05/255948303030
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6229111111ทำแล้ว 28/06/255931552
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว8296296296ทำแล้ว 22/06/2559260171515
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว61673938ทำแล้ว 31/05/255926164808078
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว7268268268ทำแล้ว 31/05/255922137422
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6202202202ทำแล้ว 31/05/25591496777777
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว61687865ทำแล้ว 31/05/2559387202020
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7670672672ทำแล้ว 25/05/255924999
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7209203179ทำแล้ว 31/05/2559774575757
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว7139101122ทำแล้ว 25/05/255930181818
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5249166153ทำแล้ว 15/06/25592077313129
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6267271271ทำแล้ว 30/05/25592288686868
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว62669664ทำแล้ว 29/06/25586272191414
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6411361352ทำแล้ว 19/05/255921232587
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว6180154132ทำแล้ว 03/05/25592070656564
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว6515515515ทำแล้ว 30/06/255944171615
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6241282265ทำแล้ว 31/05/255997564745
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5273233230ทำแล้ว 30/05/25599110451413
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว5264266266ทำแล้ว 27/06/2559163494939
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7325325325ทำแล้ว 30/06/25598352393936
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7212212212ทำแล้ว 13/06/255954181515
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8212212212ทำแล้ว 27/05/255926775
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6188189189ทำแล้ว 16/06/255978343326
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว7344308277ทำแล้ว 30/06/2559473911
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว5237112120ทำแล้ว 30/06/2559182221919
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว3191125120ทำแล้ว 24/06/25591993484446
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7310268260ทำแล้ว 19/10/255920333
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว4704142ทำแล้ว 28/02/25602245363636
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว61549180ทำแล้ว 17/05/2559601098
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6229189189ทำแล้ว 31/05/25592143262625
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว68964229ทำแล้ว 27/06/255968444444
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5393293288ทำแล้ว 28/06/2559180370257226249
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5258106106ทำแล้ว 30/05/255932333
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7201201201ทำแล้ว 15/06/25591546383838
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7134118118ทำแล้ว 26/05/255915671544
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว10169228254ทำแล้ว 31/05/25591393777573
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว7207227204ทำแล้ว 30/05/255933120828280
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว6175144139ทำแล้ว 31/05/2559984555451
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6215191183ทำแล้ว 24/05/2559877393938
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7182183183ทำแล้ว 15/06/255979643
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6138129129ทำแล้ว 20/06/255941303030
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7223184189ทำแล้ว 23/05/255940222
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7293241241ทำแล้ว 02/05/2559105868584
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว7139138123ทำแล้ว 20/06/2559103987
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว4289290290ทำแล้ว 22/06/2559230181717
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว7197167167ทำแล้ว 17/05/255997303029
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6147172197ทำแล้ว 31/05/255954343430
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6261261261ทำแล้ว 27/06/25592263858585
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว61096867ทำแล้ว 31/05/25595297505050
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6234172159ทำแล้ว 10/10/255944112625353
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5188188188ทำแล้ว 30/06/2559465131212
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว62337636ทำแล้ว 22/06/255919108313119
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว6147147147ทำแล้ว 25/10/25591148262626
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว61524633ทำแล้ว 31/05/2559192535149
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8369329265ทำแล้ว 30/05/255911163363533
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6153153153ทำแล้ว 31/05/255975333224
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว81219969ทำแล้ว 07/06/25591447775
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5195196196ทำแล้ว 23/05/255912622
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6207204203ทำแล้ว 31/05/255919181817
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6266266253ทำแล้ว 16/06/255964515150
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว61086656ทำแล้ว 12/05/25591960474746
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7164183181ทำแล้ว 27/06/255937242222
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว5169119112ทำแล้ว 27/06/255913503897
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว8158188175ทำแล้ว 26/05/255993575711
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5138139139ทำแล้ว 26/05/2559103241111
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6177177177ทำแล้ว 02/06/255926141212
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6421424424ทำแล้ว 30/05/2559295533333
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว6340381381ทำแล้ว 31/05/25595281661818
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6441443443ทำแล้ว 17/05/255961484845
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6106125148ทำแล้ว 12/05/255935313131
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6565656ทำแล้ว 12/04/2559942252524
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6179130107ทำแล้ว 76515149
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6170153155ทำแล้ว 13/05/255954877
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว71485312ทำแล้ว 25/05/255953434241
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7233140130ทำแล้ว 27/05/25592748484848
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5747474ทำแล้ว 16/05/255974312726
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6232240216ทำแล้ว 01/07/255974151515
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6259260258ทำแล้ว 30/05/2559921099
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6186186186ทำแล้ว 25/05/25593059303019
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 13/05/25591791525252
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว61109399ทำแล้ว 17/05/255927888
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7176176181ทำแล้ว 12/05/255927555
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว7150265268ทำแล้ว 30/05/2559108121212
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6758759757ทำแล้ว 10/06/25593054545252
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6418150148ทำแล้ว 31/05/255911861035651
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5191151145ทำแล้ว 15/06/255953137979794
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61131717ทำแล้ว 11/05/255843181818
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7391391391ทำแล้ว 25/05/25592382686767
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว611110091ทำแล้ว 30/05/25592194868682
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว6294462499ทำแล้ว 30/05/255918125484441
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว5452435431ทำแล้ว 24/06/25595678504949
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7219218203ทำแล้ว 02/06/255947433
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6135113113ทำแล้ว 06/06/2559163222218
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6299256233ทำแล้ว 27/05/25591279292929
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6213187186ทำแล้ว 24/06/25594365454543
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6219187191ทำแล้ว 03/06/255991434141
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6385386387ทำแล้ว 30/06/2559323888
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6282170110ทำแล้ว 06/06/255925777
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว617914371ทำแล้ว 19/05/2559139211818
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5243238311ทำแล้ว 31/05/2559762011
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว7213213213ทำแล้ว 10/06/255969353533
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6355322321ทำแล้ว 22/06/255949313129
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว6156204161ทำแล้ว 31/05/25595377606060
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว6270270270ทำแล้ว 07/06/2559966398
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว6197123120ทำแล้ว 27/05/25591573161514
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว52268989ทำแล้ว 27/05/255958133494948
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5174180180ทำแล้ว 30/06/255922160202020
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว5381383383ทำแล้ว 15/06/25591304571616
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6358356356ทำแล้ว 12/09/255917222
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว61349479ทำแล้ว 26/05/25591890362525
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว7115113111ทำแล้ว 31/10/2559162181212
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6280280279ทำแล้ว 07/06/25596941311
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7161135135ทำแล้ว 25/05/2559154837977
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6646666ทำแล้ว 19/05/255964373733
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6305319319ทำแล้ว 19/05/25595049301412
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7353371371ทำแล้ว 25/05/255914117636258
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6208123259ทำแล้ว 30/05/25592070561310
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6216122106ทำแล้ว 24/04/2560337262424
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว7172133194ทำแล้ว 14/06/255971141414
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว7487259192ทำแล้ว 30/10/255932191919
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว511153139ทำแล้ว 26/05/2559142231716
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว51307066ทำแล้ว 22/06/25595197464342
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว6237249222ทำแล้ว 28/04/255992423636
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7713232ทำแล้ว 27/06/25591382444038
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7147311311ทำแล้ว 13/06/25591782272727
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว5156270223ทำแล้ว 25/05/25592672404038
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7141141141ทำแล้ว 14/06/25593329141211
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6328304323ทำแล้ว 09/06/2559256212111
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว6257263263ทำแล้ว 13/05/25595986494139
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว9452460460ทำแล้ว 31/05/255910787454545
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว6153114106ทำแล้ว 30/05/255988353130
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว71843938ทำแล้ว 14/06/25591081101010
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว5779589ทำแล้ว 15/06/255975181816
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4152129112ทำแล้ว 19/05/2559871505049
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว51203231ทำแล้ว 14/06/255942119103103101
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว61727250ทำแล้ว 15/06/2559555161616
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว5276292291ทำแล้ว 27/05/2559730282828
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว5222225221ทำแล้ว 23/06/25594124161512
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว5289128128ทำแล้ว 18/05/25592891133
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7160211211ทำแล้ว 31/05/255972535351
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6168125125ทำแล้ว 13/05/2559765464646
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6285290300ทำแล้ว 21/09/2559285333
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว819022ทำแล้ว 31/05/255991212120
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว51458080ทำแล้ว 30/05/25592663525252
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7977584ทำแล้ว 04/11/25593160535353
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว7148177733ทำแล้ว 16/05/255963207848477
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7329254254ทำแล้ว 23/05/25593142021017358
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6134218225ทำแล้ว 10/06/25591292565654
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7445445445ทำแล้ว 24/05/255939383838
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81014349ทำแล้ว 27/09/25591159424242
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 29/06/255965141414
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว519513781ทำแล้ว 30/05/255990108363232
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว8764737ทำแล้ว 05/07/2559105100161616
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว5160377377ทำแล้ว 30/05/255955434
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7227137130ทำแล้ว 20/04/255964442818
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6214196155ทำแล้ว 19/05/25591213303030
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6196149131ทำแล้ว 31/05/25591381161312
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7247147128ทำแล้ว 31/05/255939393636
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8112118121ทำแล้ว 31/05/25595215119
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5132105112ทำแล้ว 31/05/255961423838
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว5233124118ทำแล้ว 30/05/25592881484241
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว612614976ทำแล้ว 12/01/2560642211
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7222218232ทำแล้ว 29/06/25591761282828
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว7203146132ทำแล้ว 30/05/25594133116116115
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6284284284ทำแล้ว 21/06/25592841744
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว5804234ทำแล้ว 22/06/255947353531
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5164111107ทำแล้ว 19/05/25591154272725
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7222224224ทำแล้ว 29/06/25591310101010
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7154120116ทำแล้ว 24/06/25595489676763
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว513212848ทำแล้ว 24/08/255987211136134124
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7567169ทำแล้ว 28/06/2559120999
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7754825821ทำแล้ว 30/05/2559412121212
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5221221221ทำแล้ว 24/04/256044333
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6184184184ทำแล้ว 13/05/2559344111010
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว52659389ทำแล้ว 31/05/2559176434341
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5261186167ทำแล้ว 16/06/2559696292525
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว61824530ทำแล้ว 31/05/25591105747470
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7251254254ทำแล้ว 15/06/2559262161312
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6194193191ทำแล้ว 31/05/25593296747167
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว61048176ทำแล้ว 26/05/25592381555553
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว713011458ทำแล้ว 06/06/255951362519
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5215220220ทำแล้ว 30/05/2559923444
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5110270309ทำแล้ว 13/05/25593467343434
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว62156036ทำแล้ว 28/06/255975323030
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6150189188ทำแล้ว 14/06/255934107767368
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6317362362ทำแล้ว 31/05/2559151161413
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6279272273ทำแล้ว 29/06/255999220109
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว6998182ทำแล้ว 27/05/2559456322523
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6188415415ทำแล้ว 28/06/255917232177
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 06/06/255912777
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7949494ทำแล้ว 10/06/255936888
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7161156158ทำแล้ว 27/05/255958454444
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5244247247ทำแล้ว 30/06/255912555
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว4109113113ทำแล้ว 30/05/2559110987
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6857777ทำแล้ว 10/06/255935775
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6131130130ทำแล้ว 08/06/255944175116112111
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว813896118ทำแล้ว 27/05/2559360505045
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว8469463463ทำแล้ว 17/01/256078181010
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว6191194194ทำแล้ว 30/05/255921111
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 25/05/25595899524843
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7159119114ทำแล้ว 14/06/255932115767575
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6221221221ทำแล้ว 13/12/255958665
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว51328671ทำแล้ว 10/05/25592372262626
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5122121129ทำแล้ว 30/05/255957403838
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว616111598ทำแล้ว 27/06/2559108444
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว71649259ทำแล้ว 30/05/255934998
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7195116103ทำแล้ว 26/05/25591077292929
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7621621621ทำแล้ว 10/05/255959114443728
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7141202158ทำแล้ว 31/05/2559375606057
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6312313312ทำแล้ว 31/05/2559731299
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7213271289ทำแล้ว 01/06/2559271303030
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 16/06/255993333332
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5292228220ทำแล้ว 06/06/255935177474541
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8222128223ทำแล้ว 20/06/255964111111
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6159154144ทำแล้ว 25/11/255989202016
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7121120120ทำแล้ว 13/06/2559924788
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6138139139ทำแล้ว 30/05/25591139949493
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว618210492ทำแล้ว 10/06/255950888
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61069477ทำแล้ว 27/06/25592634292826
รวม 239 อปท.2391,46952,57146,47045,9682393,66019,7978,9528,0547,709
ข้อมูล ณ 07/08/2563