รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว51,5371,3251,126ทำแล้ว 29/06/2559166595955
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5332184176ทำแล้ว 29/09/255968160838279
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว11538357322ทำแล้ว 31/05/2559127303303259162
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว5145133132ทำแล้ว 31/05/2559221101089897
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7203264280ทำแล้ว 27/06/25595599808079
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว6666161ทำแล้ว 30/05/255946282625
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว78710083ทำแล้ว 10/06/2559274575655
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4380382382ทำแล้ว 24/05/255921128102102102
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6249249249ทำแล้ว 30/05/2559411391008686
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6194194194ทำแล้ว 26/05/2559325186121121121
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6192126120ทำแล้ว 01/06/25598110848484
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8808787ทำแล้ว 30/06/255931111393937
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6605959ทำแล้ว 30/05/2559546413834
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5236195147ทำแล้ว 24/06/2559574494847
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6333334331ทำแล้ว 27/06/255927149112112111
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6178133135ทำแล้ว 29/06/2559512677
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5204212212ทำแล้ว 28/06/2560155113868685
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5767070ทำแล้ว 29/06/25597111
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว5868282ทำแล้ว 27/06/25591692515151
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว58511581ทำแล้ว 28/06/255914554
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5201213214ทำแล้ว 30/06/255958535150
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5411318228ทำแล้ว 21/06/2559128928382
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5529530530ทำแล้ว 19/05/2559136212121
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11208212212ทำแล้ว 27/06/2559175282823
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8202174170ทำแล้ว 20/06/25592625245
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว51691316ทำแล้ว 27/06/255930303030
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว6260ทำแล้ว 27/06/2559170454545
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5163180148ทำแล้ว 31/05/25594467595858
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6100107266ทำแล้ว 31/05/255963444443
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6270355355ทำแล้ว 31/05/2559911966
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5161168169ทำแล้ว 30/05/25594105151514
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 22/06/25599111
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว6283520343ทำแล้ว 26/05/2559149777776
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5626262ทำแล้ว 16/06/25596710010010098
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5250161160ทำแล้ว 31/05/255941252221
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9805556ทำแล้ว 28/06/255953777
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5216128101ทำแล้ว 14/06/25595151707068
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 24/06/2559593555554
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6308307307ทำแล้ว 27/06/2559159121116115
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7269149141ทำแล้ว 27/05/2559107757573
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5172153146ทำแล้ว 14/06/2559199896489
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4697171ทำแล้ว 13/06/255956383534
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5281281281ทำแล้ว 16/05/255997606060
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5297290290ทำแล้ว 30/05/2559123572624
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4120125118ทำแล้ว 29/06/2559343181818
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6189125137ทำแล้ว 28/06/25591061098
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81264130ทำแล้ว 15/06/255946191716
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว63034523ทำแล้ว 27/05/255963202014
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5168169169ทำแล้ว 27/05/255931202020
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5377776ทำแล้ว 28/06/255936766
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5157159159ทำแล้ว 24/05/255960484643
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5149151152ทำแล้ว 08/06/2559177484843
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8535353ทำแล้ว 24/06/25583381666
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5154170185ทำแล้ว 30/06/25592064272726
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5311297296ทำแล้ว 15/06/25592130434343
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว5713838ทำแล้ว 23/06/2559266454545
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5199107107ทำแล้ว 23/05/2559746363432
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5226210210ทำแล้ว 17/06/25591873442626
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว6298298298ทำแล้ว 10/06/255923333
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว72158887ทำแล้ว 27/06/2559574494646
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6709255ทำแล้ว 23/05/255988152251919
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5165136100ทำแล้ว 24/05/255913111868473
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7173128127ทำแล้ว 16/05/2559690504134
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9356362361ทำแล้ว 30/05/255996939391
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5168169169ทำแล้ว 31/10/2559532583
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว9180161161ทำแล้ว 27/06/25591187727269
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6137253200ทำแล้ว 30/05/255982502624
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6363264180ทำแล้ว 16/06/25592104282827
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว51188378ทำแล้ว 22/06/25591737312525
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7120117117ทำแล้ว 23/05/2559184787474
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5180168154ทำแล้ว 30/05/255960363027
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว71029391ทำแล้ว 30/06/255988868683
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6194186187ทำแล้ว 13/06/2559836422
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว61465929ทำแล้ว 28/06/255950141313
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว51468264ทำแล้ว 27/05/255969494847
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7243190120ทำแล้ว 15/06/255976474745
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว8223227212ทำแล้ว 28/06/25597100666664
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8135141157ทำแล้ว 31/05/255925101010
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7160161161ทำแล้ว 31/05/255928131366
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7180180180ทำแล้ว 27/05/255948303028
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5356356356ทำแล้ว 10/05/255967676767
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5351352352ทำแล้ว 28/06/255953484848
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5123136136ทำแล้ว 17/05/2559472411
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6149147147ทำแล้ว 26/05/255932181717
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6207158156ทำแล้ว 20/06/2559182585755
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว51758983ทำแล้ว 21/06/2559181188
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5322323325ทำแล้ว 31/05/255968454443
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9173108104ทำแล้ว 27/09/2559164464641
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8122122122ทำแล้ว 01/06/25591219141313
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7466379351ทำแล้ว 14/06/25591180626159
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7213166145ทำแล้ว 31/05/255989333028
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว6238186171ทำแล้ว 10/05/2559342413734
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5313340340ทำแล้ว 31/05/255986606058
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6474475475ทำแล้ว 16/06/2559556292929
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4467467467ทำแล้ว 22/06/255910110765948
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9286292292ทำแล้ว 30/05/255977555554
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว5628449419ทำแล้ว 31/05/2559193735140
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5290293293ทำแล้ว 25/05/2559567525252
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว62415959ทำแล้ว 31/05/25592140251313
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6676676671ทำแล้ว 13/05/2559525098
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว6235244213ทำแล้ว 23/06/2559157484645
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5333329328ทำแล้ว 30/05/2559440323228
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว61126672ทำแล้ว 06/09/255954272520
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว5302200117ทำแล้ว 31/05/25591199666562
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว885121114ทำแล้ว 12/05/25599999
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7165167167ทำแล้ว 19/05/25591057393939
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว6299299299ทำแล้ว 29/07/255929212120
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4309238194ทำแล้ว 31/05/255979555554
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4567480447ทำแล้ว 08/06/255981261118485
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว628411962ทำแล้ว 31/05/255953505049
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว7145145143ทำแล้ว 17/06/2559426262626
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5243255315ทำแล้ว 13/06/255938173157157157
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว61128079ทำแล้ว 13/05/255948343433
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7302259198ทำแล้ว 14/06/255949322623
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6215188147ทำแล้ว 23/05/255934252523
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5487357356ทำแล้ว 29/11/25593471477
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5212212212ทำแล้ว 30/05/255959373434
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6233227240ทำแล้ว 07/06/25592850313122
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5166152149ทำแล้ว 30/05/2559110966
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6256319319ทำแล้ว 27/05/255941403535
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6154147160ทำแล้ว 22/06/255923111585654
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว6192221221ทำแล้ว 07/06/2559963606059
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6248198179ทำแล้ว 30/06/255972141414
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว7432542537ทำแล้ว 23/06/2559796646354
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7569576575ทำแล้ว 27/06/255988222
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8294356467ทำแล้ว 15/06/25591115595954
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7212141114ทำแล้ว 15/06/255948323030
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5758382ทำแล้ว 20/05/2559169272520
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5196249315ทำแล้ว 29/06/25591643652
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5102100100ทำแล้ว 14/06/255946392612
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว71068785ทำแล้ว 23/06/2559531587
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5313394348ทำแล้ว 09/06/255993322
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 14/06/255995535353
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว81185142ทำแล้ว 14/06/2559674303026
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7249286286ทำแล้ว 10/06/25594678222
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7394218248ทำแล้ว 12/05/2559978574843
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5264126118ทำแล้ว 29/06/25592811109
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6193182166ทำแล้ว 27/05/255994707064
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว6107171184ทำแล้ว 18/05/2559350383837
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7684690690ทำแล้ว 10/08/25592471584848
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว998100100ทำแล้ว 13/06/2559149393938
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8171159159ทำแล้ว 30/06/2559236233233233233
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6137132131ทำแล้ว 22/06/2559610733
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6234242242ทำแล้ว 29/06/255947343434
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว6105262249ทำแล้ว 20/06/255927120878786
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6257257257ทำแล้ว 31/05/25591354434242
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว61668079ทำแล้ว 27/05/25592132767675
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8494847ทำแล้ว 31/05/25594222
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5322322322ทำแล้ว 26/05/2559161434343
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว512012896ทำแล้ว 17/05/255933592033
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5163163163ทำแล้ว 11/05/25593286636363
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6269303303ทำแล้ว 26/05/25591051029593
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4160160160ทำแล้ว 20/06/2559155214119
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว96832ทำแล้ว 11/04/255954555
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5311312312ทำแล้ว 26/05/255943272727
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6444446446ทำแล้ว 19/05/25594384757473
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5472473473ทำแล้ว 30/05/255986484037
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5280299299ทำแล้ว 11/05/25591155919188
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 17/06/25591253333333
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6184184184ทำแล้ว 24/05/255970505049
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว6317317317ทำแล้ว 28/04/255966595956
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5194193193ทำแล้ว 30/05/2559179787878
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8269255255ทำแล้ว 31/05/2559101454545
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว61036964ทำแล้ว 30/06/25592140272520
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5196171168ทำแล้ว 22/06/255926191817
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว4425375367ทำแล้ว 22/06/2559107383838
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5995656ทำแล้ว 12/05/255953777
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8254139127ทำแล้ว 20/01/256086858580
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว516188ทำแล้ว 22/05/255831222
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6565151119ทำแล้ว 20/06/2559203641284
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5535252ทำแล้ว 29/06/255914132777
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว6208217213ทำแล้ว 30/05/25592279452827
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6570563563ทำแล้ว 07/06/255949473531
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว6197146122ทำแล้ว 27/05/2559295424141
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6951515ทำแล้ว 21/06/2559289323232
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6336336336ทำแล้ว 30/05/255919191918
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7302155111ทำแล้ว 28/06/25591258323129
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9336179179ทำแล้ว 13/05/2559615555
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว6397166157ทำแล้ว 10/05/255945454545
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 31/05/255987747474
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว514210897ทำแล้ว 11/05/2559292756157
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3717272ทำแล้ว 30/06/25591923111111
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9228138110ทำแล้ว 26/05/255911111111
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 17/06/255961363636
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว5173111104ทำแล้ว 22/06/255990636151
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6124124116ทำแล้ว 14/06/25596022107
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5148145122ทำแล้ว 31/05/255982797878
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5157176135ทำแล้ว 02/06/255968505047
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7151151151ทำแล้ว 13/05/25597663
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว81176565ทำแล้ว 27/05/25596444
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5224225225ทำแล้ว 31/05/255980231715
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6275156157ทำแล้ว 10/06/2559663363635
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4143144144ทำแล้ว 23/05/255933977
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5146147114ทำแล้ว 30/05/255920100808080
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว6191192192ทำแล้ว 12/05/2559572277
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6183137133ทำแล้ว 10/06/255965351313
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว7154157157ทำแล้ว 31/05/25595188242322
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว634127ทำแล้ว 15/06/255912782534645
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6422422422ทำแล้ว 24/06/255998444
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว71539190ทำแล้ว 27/05/2559395706967
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว779439439ทำแล้ว 27/12/255931107767666
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6197202202ทำแล้ว 13/06/2559136272727
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6299248225ทำแล้ว 20/06/2559571177
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 24/06/255965535250
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว5183193193ทำแล้ว 31/05/255981605650
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8257262262ทำแล้ว 13/06/25592222
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8142151141ทำแล้ว 24/06/255942121212
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6191196170ทำแล้ว 21/06/2559680494946
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5253253253ทำแล้ว 15/05/255930161616
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว698170260ทำแล้ว 29/06/25594369494429
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว5116103103ทำแล้ว 10/06/255944252523
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7294294294ทำแล้ว 13/05/255937202019
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8177198129ทำแล้ว 15/06/255931241048996
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว5140102184ทำแล้ว 14/06/2559366636363
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7277225211ทำแล้ว 13/06/2559160202019
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว686109109ทำแล้ว 27/05/25593995605654
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว4103103103ทำแล้ว 14/06/255966493739
รวม 217 อปท.2171,30748,91443,92742,4332172,78215,5899,7769,0028,573
ข้อมูล ณ 07/08/2563