รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7307216201ทำแล้ว 20/06/255934206140129128
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว3133ทำแล้ว 16/09/255933136909087
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว5168110110ทำแล้ว 31/05/255932101767674
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว7122113114ทำแล้ว 30/05/255956383838
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว5259260260ทำแล้ว 30/09/255915104848481
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว6229156121ทำแล้ว 27/06/25591122353333
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7289104103ทำแล้ว 16/06/2559100135494949
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว7797350ทำแล้ว 27/05/255979545149
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6150167167ทำแล้ว 22/06/255981272726
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว9374260282ทำแล้ว 10/10/255977181717
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว3247158140ทำแล้ว 31/05/25599118232322
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว6153174172ทำแล้ว 30/05/255992383837
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7121121121ทำแล้ว 30/05/25592955323232
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8216155169ทำแล้ว 15/01/255972302727
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81268467ทำแล้ว 31/05/2559886616161
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6237267267ทำแล้ว 27/05/2559150999998
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6236237237ทำแล้ว 31/05/2559158555352
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6123180165ทำแล้ว 31/05/255935333
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8229190268ทำแล้ว 31/05/2559142109109106
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6816765ทำแล้ว 31/05/255973494948
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6399464100ทำแล้ว 30/05/2559187383838
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว612314497ทำแล้ว 31/05/255952232219
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว699119142ทำแล้ว 28/06/25591488787878
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5217218219ทำแล้ว 09/06/255986525251
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว622822ทำแล้ว 27/05/25595203838382
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7162130125ทำแล้ว 31/05/255958383838
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7295141128ทำแล้ว 10/08/2559120594343
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว520239ทำแล้ว 10/05/25591201343434
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5288290290ทำแล้ว 23/05/2559742141310
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว42903434ทำแล้ว 24/06/255939138525246
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8351339317ทำแล้ว 23/05/2559945282827
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว6447447447ทำแล้ว 31/05/25591108104104103
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6134144132ทำแล้ว 27/05/255952272625
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว6218158ทำแล้ว 15/06/25592189855
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7696863ทำแล้ว 30/05/255959474645
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6217231202ทำแล้ว 23/05/2559753464039
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6417430430ทำแล้ว 31/05/255969555453
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7149145145ทำแล้ว 27/05/255975242423
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว41563535ทำแล้ว 13/06/255951181817
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว91263736ทำแล้ว 30/06/2559292125888478
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว61138073ทำแล้ว 02/05/2559166565449
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8216216216ทำแล้ว 31/05/2559337322928
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9269270270ทำแล้ว 31/05/255915125642323
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว72209485ทำแล้ว 15/06/2559115878787
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว48372548ทำแล้ว 12/05/255928191918
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5327323319ทำแล้ว 27/06/255987535353
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6159161161ทำแล้ว 30/05/255954211
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว5572119ทำแล้ว 27/05/25594946323029
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7354362362ทำแล้ว 14/06/2559313131311
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7229211212ทำแล้ว 30/06/2559109787777
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7147167166ทำแล้ว 31/05/25591377606060
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว9211136154ทำแล้ว 29/06/2559567434039
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7173131140ทำแล้ว 25/05/2559579575753
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5210185212ทำแล้ว 12/05/2559131838383
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว6145456456ทำแล้ว 30/05/2559892535352
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว51044358ทำแล้ว 09/10/2559104696769
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5178410353ทำแล้ว 24/05/255948175143121109
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5141185283ทำแล้ว 27/05/255987484848
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว6135168168ทำแล้ว 13/06/255911102828282
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว6553535ทำแล้ว 31/05/2559355141210
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6216188150ทำแล้ว 30/05/25591070525251
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว6241206168ทำแล้ว 27/05/255967494946
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6166168168ทำแล้ว 17/05/255969242322
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8573575575ทำแล้ว 12/05/2559662499
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7190138144ทำแล้ว 26/05/2559360424241
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5361391391ทำแล้ว 31/05/25592168132129127
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5103134189ทำแล้ว 27/05/25591964565656
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6211117108ทำแล้ว 31/05/2559393848474
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6239242179ทำแล้ว 30/05/255969545454
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5182128128ทำแล้ว 30/05/255983555550
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว8222307309ทำแล้ว 27/05/2016343222221
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7120185174ทำแล้ว 24/05/255934121979793
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5301300280ทำแล้ว 13/09/255941124343434
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6369370370ทำแล้ว 12/05/2559569302322
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว923510678ทำแล้ว 31/05/255924145806465
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว51419981ทำแล้ว 30/05/2559563323226
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว5220243214ทำแล้ว 31/05/255958464242
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว81284849ทำแล้ว 26/05/255983432121
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8283285285ทำแล้ว 29/04/2559569222222
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6562559560ทำแล้ว 31/05/2559102114585348
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7435404186ทำแล้ว 12/05/255991646464
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว61138522ทำแล้ว 30/05/255971595957
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7219257337ทำแล้ว 14/06/255957292221
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5491329201ทำแล้ว 16/06/255980413532
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5299236235ทำแล้ว 26/05/255958888
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6464214217ทำแล้ว 30/05/256032105878783
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6177139156ทำแล้ว 23/05/25597753422
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว419193110ทำแล้ว 30/06/255955412929
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว8174207225ทำแล้ว 26/05/2559881666358
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8292294294ทำแล้ว 15/06/255979535352
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5184140125ทำแล้ว 18/05/255910124838382
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6487109106ทำแล้ว 30/06/255914125969085
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6153327250ทำแล้ว 10/10/2559285575756
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว5223224224ทำแล้ว 31/05/2559167434142
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7475476476ทำแล้ว 30/06/2559350302826
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5279251241ทำแล้ว 31/05/255964585755
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว512810697ทำแล้ว 27/05/255963221918
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6239294262ทำแล้ว 13/06/255978644
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7278281281ทำแล้ว 29/06/255982444141
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5650650650ทำแล้ว 29/06/2559125666
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว6190213184ทำแล้ว 30/06/2559112585741
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5235204206ทำแล้ว 15/06/2559975525143
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5146152152ทำแล้ว 30/06/255942977
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว5143120102ทำแล้ว 27/06/25591698848484
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5317317317ทำแล้ว 03/06/255990150555550
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5141132130ทำแล้ว 06/10/25593481626157
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว6168169169ทำแล้ว 25/04/256020183106106100
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6184290289ทำแล้ว 30/05/255949123120119120
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5126107103ทำแล้ว 30/05/255964131312
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6299283278ทำแล้ว 16/05/255957363330
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5248231185ทำแล้ว 31/05/255987747070
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5265265265ทำแล้ว 30/05/255969453433
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว511811294ทำแล้ว 28/06/2559538765
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว61089391ทำแล้ว 16/05/2559173585857
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6194198198ทำแล้ว 30/05/25598103939390
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว5195273273ทำแล้ว 27/05/25591387747474
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว8922425ทำแล้ว 15/08/2559340303028
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5211197205ทำแล้ว 04/10/255994828282
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว72602817ทำแล้ว 27/05/25591365373737
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7461491474ทำแล้ว 25/05/255923131767471
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5252252252ทำแล้ว 30/05/255964176113107102
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว795182198ทำแล้ว 30/05/255976119898889
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว7188150149ทำแล้ว 30/05/255973322521
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8398402402ทำแล้ว 26/05/25592400434341
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7335335335ทำแล้ว 26/05/2559765444443
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว62949296ทำแล้ว 25/05/255968434342
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว51555449ทำแล้ว 30/05/25592464626258
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6319237205ทำแล้ว 18/05/2559787232322
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว6339317329ทำแล้ว 13/10/25599481443
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว717510998ทำแล้ว 31/05/2559154444441
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6163147142ทำแล้ว 27/09/25597165191917
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5203204204ทำแล้ว 01/06/2559242252424
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7209246214ทำแล้ว 02/05/2559137333333
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6186146123ทำแล้ว 30/05/2559109464646
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6158119117ทำแล้ว 23/06/255969696863
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว616512267ทำแล้ว 17/05/25591058444242
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว690198162ทำแล้ว 23/05/2559149181818
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว71588470ทำแล้ว 30/05/2559374565454
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6321355355ทำแล้ว 27/05/255975757575
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51556923ทำแล้ว 03/06/2559194616160
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5194176166ทำแล้ว 27/05/2559109454545
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว4906661ทำแล้ว 30/05/255949363534
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6475231231ทำแล้ว 14/06/255950353531
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว673116112ทำแล้ว 15/06/25595095786664
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7302307286ทำแล้ว 31/05/2559562244
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6181157163ทำแล้ว 30/05/255970403737
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว61057777ทำแล้ว 13/05/2559455222218
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว61925043ทำแล้ว 20/06/255947302928
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว68992135ทำแล้ว 19/05/2559552373636
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4270270270ทำแล้ว 31/05/255994666557
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5886758ทำแล้ว 29/06/25591174423434
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6164165165ทำแล้ว 30/05/255952303027
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว718710490ทำแล้ว 30/05/255941313130
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4170137132ทำแล้ว 30/05/255974301313
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5242246246ทำแล้ว 13/06/255923161515
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7236206184ทำแล้ว 23/09/255966433939
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5134108106ทำแล้ว 24/06/2559432171615
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5119134134ทำแล้ว 26/05/2559171565452
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว536011686ทำแล้ว 31/05/255911114454545
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5145143143ทำแล้ว 30/06/2559954222220
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว8142175144ทำแล้ว 07/10/2559893717167
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5169172167ทำแล้ว 26/05/2559575413328
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8263278296ทำแล้ว 18/05/2559272131313
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5130138138ทำแล้ว 30/05/2559158434341
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6156210177ทำแล้ว 06/06/255915125979793
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5625625625ทำแล้ว 30/05/255979424242
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว71287978ทำแล้ว 31/05/2559139333
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5272177178ทำแล้ว 30/05/2559120656563
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7122161145ทำแล้ว 19/05/2559462252524
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว42752929ทำแล้ว 19/05/2559862382726
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว4172161137ทำแล้ว 27/05/255972474742
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว7221171293ทำแล้ว 23/05/2559180363634
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5314206189ทำแล้ว 30/05/25591577767572
รวม 173 อปท.1731,04239,02433,64631,9071731,88014,7098,5118,1077,825
ข้อมูล ณ 07/08/2563