รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว52238281ทำแล้ว 31/05/25591221581169089
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6249203192ทำแล้ว 30/05/255938151424141
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว5176167157ทำแล้ว 30/06/255983821
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7273215195ทำแล้ว 08/06/255912714137
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว417198103ทำแล้ว 31/05/2559112666665
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7440386386ทำแล้ว 26/05/255962434343
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว521920913ทำแล้ว 08/06/255923202020
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5193122115ทำแล้ว 01/04/25582489232322
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว3959684ทำแล้ว 28/06/25592963444443
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5163164164ทำแล้ว 23/06/2559867434340
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว6134119120ทำแล้ว 27/05/2559979484842
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5197256276ทำแล้ว 27/05/2559489535352
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว399117101ทำแล้ว 31/05/25595079665959
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5155315343ทำแล้ว 30/05/255941104797877
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว6229229229ทำแล้ว 31/05/2560120393939
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4198206206ทำแล้ว 31/05/2559281393939
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว81569686ทำแล้ว 31/05/25591078575754
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว41388784ทำแล้ว 31/05/25593100292929
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4205209209ทำแล้ว 23/09/2559105626157
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7259237146ทำแล้ว 30/05/2559679706760
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 23/05/25593210108
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5215152157ทำแล้ว 22/06/255982252323
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11159120115ทำแล้ว 31/05/25601220171717
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5210126123ทำแล้ว 26/05/255934122757571
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว414810297ทำแล้ว 31/05/2559188575757
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว5147118107ทำแล้ว 24/05/25598118957795
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 29/09/2559687534844
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5679694708ทำแล้ว 30/05/25591091365
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51534437ทำแล้ว 31/05/255989404040
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6201196139ทำแล้ว 31/05/25591181474747
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว697152153ทำแล้ว 30/06/255920855
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว712310191ทำแล้ว 29/06/2559775585858
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว4317317317ทำแล้ว 28/06/2559364432524
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว6120224156ทำแล้ว 30/05/2559261262423
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8126129161ทำแล้ว 31/05/25593114141413
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4266105103ทำแล้ว 30/05/255927131606060
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5198201201ทำแล้ว 29/06/255916129575748
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว4949485ทำแล้ว 28/06/25592068454545
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61689395ทำแล้ว 23/06/255960262222
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8219142151ทำแล้ว 31/05/25598081393429
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7266165157ทำแล้ว 15/06/255922117111
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5259261261ทำแล้ว 28/06/255961313128
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว51017777ทำแล้ว 28/06/2559390393939
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6189199132ทำแล้ว 23/06/2559178484848
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว51589691ทำแล้ว 30/10/25593989474744
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว5309235235ทำแล้ว 30/05/255931183999997
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6329215213ทำแล้ว 29/06/25593995161414
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6101256135ทำแล้ว 10/06/25595749888
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว7461213123ทำแล้ว 17/06/255974363636
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว62119090ทำแล้ว 31/05/25596119707070
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5256184171ทำแล้ว 31/05/2559175302926
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว9253254254ทำแล้ว 16/06/255950123111
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6297189187ทำแล้ว 27/05/2559155727267
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว51928280ทำแล้ว 27/06/255957141311
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว5279201199ทำแล้ว 01/08/255957121121010
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5170155147ทำแล้ว 26/05/255919488644
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว676118179ทำแล้ว 15/02/2560978383636
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4204147165ทำแล้ว 28/06/255944171959595
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5259263263ทำแล้ว 29/06/2559137222
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7143112109ทำแล้ว 31/05/25591174231919
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว518412632ทำแล้ว 25/05/25597191434341
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5203176174ทำแล้ว 30/05/2559771088
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว5223195134ทำแล้ว 31/10/25591224151515
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5120121104ทำแล้ว 15/06/25591362535351
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว4969780ทำแล้ว 26/05/25593371202018
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5965555ทำแล้ว 13/05/255964413938
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5242194192ทำแล้ว 30/05/2559573222020
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5168168168ทำแล้ว 30/05/2559649272424
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6247184175ทำแล้ว 14/12/255988333333
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6555857ทำแล้ว 30/05/2559331222120
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว4525252ทำแล้ว 28/09/2559150222
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7115115115ทำแล้ว 25/05/2559435141414
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5432376338 ยังไม่อนุมัติ 78403838
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8564566566ทำแล้ว 30/06/2559563525251
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8244157172ทำแล้ว 23/06/2559261232220
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6740739739ทำแล้ว 27/05/255954131313
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5212212212ทำแล้ว 30/05/25592189715959
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว5168166110ทำแล้ว 24/06/2559563212119
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5433434434ทำแล้ว 30/05/255917124242118
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5114114114ทำแล้ว 30/06/25594444
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว3534750ทำแล้ว 30/11/255953161615
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5531531530ทำแล้ว 30/05/255988211
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5636246207ทำแล้ว 14/06/255911064932
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว41096464ทำแล้ว 14/06/25591454666
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4775776776ทำแล้ว 30/05/25594555566
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว62076090ทำแล้ว 11/05/25593283444242
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5171149144ทำแล้ว 25/05/255975282121
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว5281154132ทำแล้ว 17/06/2559295121212
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว6291246203ทำแล้ว 13/06/25596868325
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว7263393381ทำแล้ว 29/09/25592632453020
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5588436432ทำแล้ว 23/05/2559753422
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6247312304ทำแล้ว 05/10/255915106403131
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7267277277ทำแล้ว 13/05/2559192444442
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 31/05/2559164353534
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5777671ทำแล้ว 31/05/25593811109
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว615110093ทำแล้ว 27/06/255959363631
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4234234234ทำแล้ว 15/06/2559121111
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6139109122ทำแล้ว 30/05/255923102868575
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว4112141130ทำแล้ว 27/05/255956272725
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7311129130ทำแล้ว 14/06/25591258201313
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7214116103ทำแล้ว 14/06/2559671191919
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5163150135ทำแล้ว 20/06/25592672231514
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5115201201ทำแล้ว 30/05/2559870504545
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5241250250ทำแล้ว 30/05/2559241232318
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 31/05/2559274626261
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว8181115111ทำแล้ว 30/06/25591174311
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8255184112ทำแล้ว 15/06/2559241161614
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6310305305ทำแล้ว 23/06/255954312524
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว4203209209ทำแล้ว 26/05/255967383833
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว6281282282ทำแล้ว 24/05/2559103512117
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว8168169169ทำแล้ว 13/06/2559538121212
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6129135130ทำแล้ว 31/05/255951414140
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7201165141ทำแล้ว 10/06/255981292929
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว4121123123ทำแล้ว 30/05/255926100767675
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว79710096ทำแล้ว 30/05/2559942161514
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว612699126ทำแล้ว 12/05/25593056565556
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7146111111ทำแล้ว 11/05/255973141414
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5243268295ทำแล้ว 19/05/255928123141414
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว61336969ทำแล้ว 31/05/255964323229
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7228218218ทำแล้ว 30/05/2559228565454
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5297314314ทำแล้ว 27/05/255935282826
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว5113132144ทำแล้ว 23/05/2559744343434
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7352621593ทำแล้ว 31/05/2559181009633
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว816110185ทำแล้ว 27/05/255938154115115114
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5187188188ทำแล้ว 24/04/25601047292929
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7285285285ทำแล้ว 28/06/255910012129
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5479479477ทำแล้ว 30/05/255955777
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว5215215215ทำแล้ว 30/06/25595597313131
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5207203202ทำแล้ว 16/06/255913116111
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว7362375374ทำแล้ว 13/05/255960444
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว6400403403ทำแล้ว 10/06/255962443
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว4286171146ทำแล้ว 19/05/2559874454038
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7126124123ทำแล้ว 25/05/2559149121111
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6211147185ทำแล้ว 12/09/2559580626260
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว5158108112ทำแล้ว 24/05/2559584615656
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7199150144ทำแล้ว 30/05/255999726969
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6182146121ทำแล้ว 16/06/2559140161616
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว72084949ทำแล้ว 04/05/255946666
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6325325325ทำแล้ว 20/06/255919100483836
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว51478886ทำแล้ว 31/05/2559575434343
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6148139108ทำแล้ว 13/06/25591251393534
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 12/05/255974525252
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว5613414ทำแล้ว 15/06/2559821121212
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว81158585ทำแล้ว 11/04/2559335181818
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว6568568566ทำแล้ว 31/05/255938153112111112
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว72496665ทำแล้ว 30/05/25591568222117
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว6196178184ทำแล้ว 31/01/256075525250
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61097573ทำแล้ว 17/05/25591368313129
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8250221213ทำแล้ว 27/05/255996656363
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5239229246ทำแล้ว 24/05/2559482222
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว521110387ทำแล้ว 30/05/255929123585854
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว5264194188ทำแล้ว 27/05/25591089535344
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว79910099ทำแล้ว 30/06/255960181717
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว4358333331ทำแล้ว 30/05/2559201111
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว10898989ทำแล้ว 31/05/255953202020
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว31938980ทำแล้ว 23/05/25595095484847
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว5884339ทำแล้ว 13/06/255930555
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว41882424ทำแล้ว 31/05/255999564141
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8205205205ทำแล้ว 27/06/255952644
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5135259189ทำแล้ว 26/05/2559894757572
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5274241237ทำแล้ว 17/05/255956262424
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว5925961ทำแล้ว 28/06/25596499636360
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว61949191ทำแล้ว 20/06/255990383838
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว6144120114ทำแล้ว 31/05/255962212119
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว8102100100ทำแล้ว 31/05/25592461633
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว4232234234ทำแล้ว 31/05/2559365333
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว42126363ทำแล้ว 22/06/2559151333
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7159168148ทำแล้ว 15/06/2559980515150
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว8853130ทำแล้ว 31/05/255921100717167
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6295295295ทำแล้ว 24/05/25591455292929
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5287357288ทำแล้ว 27/06/2559535151515
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว41182720ทำแล้ว 29/06/2559281601716
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5420330330ทำแล้ว 20/06/255980474746
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4270272285ทำแล้ว 30/05/2559499525150
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5319323323ทำแล้ว 23/05/2559383434142
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9346346349ทำแล้ว 27/06/255982636363
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6189189189ทำแล้ว 30/05/2559258323232
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5328210162ทำแล้ว 19/05/255915343291313
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6397277266ทำแล้ว 29/05/25591565444444
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7259168195ทำแล้ว 27/06/2559285858585
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6175133130ทำแล้ว 27/06/255963434343
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8221112120ทำแล้ว 12/05/255952403734
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6110247245ทำแล้ว 30/05/255943181814
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4171171171ทำแล้ว 13/05/2559763414141
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5244173130ทำแล้ว 24/05/2559677525148
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว8616161ทำแล้ว 13/06/255959292927
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6474747 ยังไม่อนุมัติ 86483033
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8148275184ทำแล้ว 31/05/2559680414141
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว558409ทำแล้ว 16/06/25598111
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว51039594ทำแล้ว 16/05/255948313131
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว5179110107ทำแล้ว 31/05/25591858201918
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว6130131131ทำแล้ว 31/05/255949363533
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว72299578ทำแล้ว 22/06/25598158111
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว7208136125ทำแล้ว 23/05/2559467921
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว6184181184ทำแล้ว 02/05/2559636242423
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5421413414ทำแล้ว 02/12/2559174282828
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8157151200ทำแล้ว 29/09/2559786432321
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว6857478ทำแล้ว 30/05/25591766474747
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6263254254ทำแล้ว 23/06/255971111111
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว7123122123ทำแล้ว 17/05/255968433735
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว51502512ทำแล้ว 18/05/25591089717069
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว51147157ทำแล้ว 27/06/2559372565655
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5197200200ทำแล้ว 30/05/2559272484848
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5707070ทำแล้ว 06/03/256070666
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว835911ทำแล้ว 29/06/2559359313131
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7258278278ทำแล้ว 20/06/2559258393738
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว6181132137ทำแล้ว 30/05/2559662099
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6202243244ทำแล้ว 30/05/25594189383029
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6238284284ทำแล้ว 04/05/255961111
รวม 209 อปท.2091,20045,20339,07237,4362072,29217,7367,6396,7576,520
ข้อมูล ณ 07/08/2563