รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครราชสีมา ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10867879461ทำแล้ว 31/05/2559972551565047
2. เทศบาลนครนครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4424207209ทำแล้ว 28/06/255974281214212196
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10461268179ทำแล้ว 17/06/2559206113949493
4. เทศบาลเมืองปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว6202221119ทำแล้ว 24/05/255939134696967
5. เทศบาลเมืองเมืองปัก (ปักธงชัย)ทำแล้ว1029241946ทำแล้ว 27/05/2559178555553
6. เทศบาลเมืองสีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว9175150111ทำแล้ว 30/05/25594170938680
7. เทศบาลตำบลกงรถ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5203207150ทำแล้ว 30/05/255983454545
8. เทศบาลตำบลกลางดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7140135129ทำแล้ว 30/06/255950211917
9. เทศบาลตำบลกุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว102057497ทำแล้ว 22/06/2559232444
10. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว713512683ทำแล้ว 27/06/25591016333
11. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5181203207ทำแล้ว 11151464038
12. เทศบาลตำบลขุย (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6141143143ทำแล้ว 23/05/255965303029
13. เทศบาลตำบลครบุรีใต้ (ครบุรี)ทำแล้ว12319251280ทำแล้ว 27/05/255986373431
14. เทศบาลตำบลคลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว121229799ทำแล้ว 27/05/2559389666666
15. เทศบาลตำบลโคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4140162148ทำแล้ว 31/05/255981484848
16. เทศบาลตำบลโคกสวาย (โนนไทย)ทำแล้ว101765252ทำแล้ว 07/06/2559525555
17. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10348381188ทำแล้ว 27/05/25598138166
18. เทศบาลตำบลจระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว8410337308ทำแล้ว 30/05/2559391393939
19. เทศบาลตำบลจอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6957551ทำแล้ว 30/06/25593281575756
20. เทศบาลตำบลจักราช (จักราช)ทำแล้ว12173195195ทำแล้ว 31/05/2559166131312
21. เทศบาลตำบลช่องแมว (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว7298248144ทำแล้ว 30/05/2559468252119
22. เทศบาลตำบลชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว8154133134ทำแล้ว 16/06/255910101747069
23. เทศบาลตำบลแชะ (ครบุรี)ทำแล้ว9169173145ทำแล้ว 26/05/25591794585856
24. เทศบาลตำบลโชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว615012147ทำแล้ว 14/07/256062148636362
25. เทศบาลตำบลไชยมงคล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10241120100ทำแล้ว 02/06/255952202017
26. เทศบาลตำบลดอนหวาย (โนนสูง)ทำแล้ว10127127127ทำแล้ว 30/05/25597297463232
27. เทศบาลตำบลด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว6154105105ทำแล้ว 30/05/255938777
28. เทศบาลตำบลด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7376356351ทำแล้ว 30/05/255984137272519
29. เทศบาลตำบลด่านคล้า (โนนสูง)ทำแล้ว721312943ทำแล้ว 23/05/2559334292929
30. เทศบาลตำบลตลาด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6340345345ทำแล้ว 27/05/25592962212121
31. เทศบาลตำบลตลาดแค (โนนสูง)ทำแล้ว10309310310ทำแล้ว 31/05/2559102126585853
32. เทศบาลตำบลตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว5321206102ทำแล้ว 26/05/255916108171514
33. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10143127117ทำแล้ว 27/05/2559297151212
34. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (โชคชัย)ทำแล้ว611310081ทำแล้ว 30/06/25593086504440
35. เทศบาลตำบลเทพาลัย (คง)ทำแล้ว10323339302ทำแล้ว 24/05/255965202020
36. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ครบุรี)ทำแล้ว101519577ทำแล้ว 31/05/2559296373734
37. เทศบาลตำบลนกออก (ปักธงชัย)ทำแล้ว10240248249ทำแล้ว 26/05/255971011233
38. เทศบาลตำบลโนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว12303243223ทำแล้ว 30/05/255917119444
39. เทศบาลตำบลโนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว121312621ทำแล้ว 29/06/255910103272724
40. เทศบาลตำบลโนนเมือง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว71067262ทำแล้ว 25/05/25592672323230
41. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5128123114ทำแล้ว 31/05/255961071074712
42. เทศบาลตำบลโนนสูง (โนนสูง)ทำแล้ว9234234234ทำแล้ว 31/05/255960114454545
43. เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง (ปักธงชัย)ทำแล้ว69815195ทำแล้ว 30/05/2559284141311
44. เทศบาลตำบลบัลลังก์ (โนนไทย)ทำแล้ว1083110141ทำแล้ว 28/06/25592671383837
45. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว811610794ทำแล้ว 24/05/25592552922
46. เทศบาลตำบลบ้านยาง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว1212315214ทำแล้ว 30/05/2559267714108
47. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว10262297332ทำแล้ว 20/09/25592024714612998
48. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8257168156ทำแล้ว 22/06/2559151191915
49. เทศบาลตำบลบึงสำโรง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว4153136108ทำแล้ว 17/05/2559383353532
50. เทศบาลตำบลประทาย (ประทาย)ทำแล้ว51639691ทำแล้ว 30/06/255911160848382
51. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว1018615896ทำแล้ว 31/05/255982173999695
52. เทศบาลตำบลปักธงชัย (ปักธงชัย)ทำแล้ว7216153179ทำแล้ว 24/06/25592372454545
53. เทศบาลตำบลพระทองคำ (พระทองคำ)ทำแล้ว61036262ทำแล้ว 30/05/25592138533
54. เทศบาลตำบลพันดุง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว6346347346ทำแล้ว 17/02/256067777
55. เทศบาลตำบลพิมาย (พิมาย)ทำแล้ว3185186151ทำแล้ว 27/06/25595108434038
56. เทศบาลตำบลพุดซา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 27/05/25592996878787
57. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว81705555ทำแล้ว 31/05/255940333
58. เทศบาลตำบลไพล (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6162117114ทำแล้ว 30/06/2559567232221
59. เทศบาลตำบลมะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว10838564ทำแล้ว 23/05/255970121212
60. เทศบาลตำบลเมืองคง (คง)ทำแล้ว101879376ทำแล้ว 14/06/25592656888
61. เทศบาลตำบลเมืองยาง (เมืองยาง)ทำแล้ว889112106ทำแล้ว 27/06/255979494948
62. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว421477ทำแล้ว 30/06/255920121666666
63. เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว5176152177ทำแล้ว 31/05/2559111636160
64. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว101217066ทำแล้ว 31/05/2559182474745
65. เทศบาลตำบลลำนางแก้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว715377ทำแล้ว 25/05/2559885353435
66. เทศบาลตำบลวังไทร (ปากช่อง)ทำแล้ว511728101ทำแล้ว 31/05/25595753282828
67. เทศบาลตำบลวังหิน (โนนแดง)ทำแล้ว10239190190ทำแล้ว 16/05/25592690555
68. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว91719898ทำแล้ว 27/05/255988232319
69. เทศบาลตำบลสระพระ (พระทองคำ)ทำแล้ว784100100ทำแล้ว 31/05/2559218332
70. เทศบาลตำบลสีดา (สีดา)ทำแล้ว10817571ทำแล้ว 20/06/255920444
71. เทศบาลตำบลสีมามงคล (ปากช่อง)ทำแล้ว6177146173ทำแล้ว 30/05/255978155765644
72. เทศบาลตำบลสุรนารี (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6206141157ทำแล้ว 21/09/255937156129117117
73. เทศบาลตำบลสูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว791101101ทำแล้ว 27/05/25591399747070
74. เทศบาลตำบลเสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว5156180151ทำแล้ว 31/05/255911129838383
75. เทศบาลตำบลหนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10215144143ทำแล้ว 10/10/255938555
76. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว9412368367ทำแล้ว 31/05/255929106444
77. เทศบาลตำบลหนองน้ำใส (สีคิ้ว)ทำแล้ว520015429ทำแล้ว 31/05/255980423836
78. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10191195195ทำแล้ว 31/05/2559966302424
79. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว5296152151ทำแล้ว 31/05/255956232010
80. เทศบาลตำบลหนองบัววง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว10333111111ทำแล้ว 17/06/2559181474747
81. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด (บัวใหญ่)ทำแล้ว6424424424ทำแล้ว 30/06/2559899424242
82. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6202152151ทำแล้ว 31/05/255968333
83. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5245247247ทำแล้ว 25/05/255917117818181
84. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6177123121ทำแล้ว 30/05/25595388473736
85. เทศบาลตำบลหมูสี (ปากช่อง)ทำแล้ว102179545ทำแล้ว 30/06/25592102363634
86. เทศบาลตำบลห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว61046180ทำแล้ว 28/06/25595381604443
87. เทศบาลตำบลหัวทะเล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7327229177ทำแล้ว 30/05/2559238341168168166
88. เทศบาลตำบลหินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว113452625ทำแล้ว 27/05/25593175333332
89. เทศบาลตำบลแหลมทอง (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6162134107ทำแล้ว 29/06/255943671099
90. เทศบาลตำบลใหม่ (โนนสูง)ทำแล้ว81919141ทำแล้ว 31/05/255933161111
91. เทศบาลตำบลอรพิมพ์ (ครบุรี)ทำแล้ว10149116116ทำแล้ว 29/08/255924108383737
92. อบต.กระชอน (พิมาย)ทำแล้ว7246246246ทำแล้ว 30/05/255974595858
93. อบต.กระทุ่มราย (ประทาย)ทำแล้ว5176294270ทำแล้ว 18/05/255977666664
94. อบต.กระโทก (โชคชัย)ทำแล้ว8137139116ทำแล้ว 27/05/25591391555
95. อบต.กระเบื้องนอก (เมืองยาง)ทำแล้ว611211679ทำแล้ว 26/09/25592557252322
96. อบต.กระเบื้องใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว4959595ทำแล้ว 17/05/2559170606057
97. อบต.กฤษณา (สีคิ้ว)ทำแล้ว10213155176ทำแล้ว 31/05/255928117673431
98. อบต.กำปัง (โนนไทย)ทำแล้ว9220220119ทำแล้ว 30/05/25591251655
99. อบต.กุดจอก (บัวใหญ่)ทำแล้ว41335873ทำแล้ว 14/06/255965616056
100. อบต.กุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว4102100100ทำแล้ว 30/05/2559144131010
101. อบต.กุดน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว7159888ทำแล้ว 14/06/25591493292726
102. อบต.กุดโบสถ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว61319486ทำแล้ว 30/05/2559261181039676
103. อบต.กุดพิมาน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว61265247ทำแล้ว 31/05/2559156888
104. อบต.เกษมทรัพย์ (ปักธงชัย)ทำแล้ว12185147148ทำแล้ว 12/09/25591892565554
105. อบต.แก้งสนามนาง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว91971645ทำแล้ว 31/05/255936888
106. อบต.ขนงพระ (ปากช่อง)ทำแล้ว8210160151ทำแล้ว 31/05/25597160312424
107. อบต.ขามเฒ่า (โนนสูง)ทำแล้ว61293221ทำแล้ว 27/05/255959504242
108. อบต.ขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว8424318314ทำแล้ว 23/06/255920555
109. อบต.ขามสมบูรณ์ (คง)ทำแล้ว1082208194ทำแล้ว 13/05/2559713199
110. อบต.ขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6150111111ทำแล้ว 31/05/2559753432
111. อบต.ขุนทอง (บัวใหญ่)ทำแล้ว6426417417ทำแล้ว 21/05/255943105545351
112. อบต.ครบุรี (ครบุรี)ทำแล้ว6166972ทำแล้ว 02/09/2559341099
113. อบต.คลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว1020414798ทำแล้ว 08/06/2559631191716
114. อบต.คลองม่วง (ปากช่อง)ทำแล้ว6193153169ทำแล้ว 14/06/2559105231165156163
115. อบต.คลองเมือง (จักราช)ทำแล้ว9174158158ทำแล้ว 13/07/2559174161613
116. อบต.ค้างพลู (โนนไทย)ทำแล้ว5269292292ทำแล้ว 26/05/25591140151414
117. อบต.คูขาด (คง)ทำแล้ว8159159159ทำแล้ว 31/10/2559653555
118. อบต.โคกกระชาย (ครบุรี)ทำแล้ว12225168186ทำแล้ว 31/05/25591681656565
119. อบต.โคกกระเบื้อง (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12395232210ทำแล้ว 10/10/2559140363531
120. อบต.โคกกลาง (ประทาย)ทำแล้ว89984208ทำแล้ว 31/05/255970542522
121. อบต.โคกไทย (ปักธงชัย)ทำแล้ว618378101ทำแล้ว 06/10/255977515150
122. อบต.โค้งยาง (สูงเนิน)ทำแล้ว10797070ทำแล้ว 24/06/255947181817
123. อบต.โคราช (สูงเนิน)ทำแล้ว10159160109ทำแล้ว 09/06/255948252424
124. อบต.งิ้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว8109118123ทำแล้ว 19/05/2559366312525
125. อบต.งิ้ว (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10194200192ทำแล้ว 30/05/2559767111111
126. อบต.จระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว1082408419ทำแล้ว 10/06/255968504946
127. อบต.จอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว671188244ทำแล้ว 31/05/2559146212019
128. อบต.จักราช (จักราช)ทำแล้ว10211324224ทำแล้ว 14/05/2559169434240
129. อบต.จันทึก (ปากช่อง)ทำแล้ว9528356333ทำแล้ว 21/11/255984272727
130. อบต.จันอัด (โนนสูง)ทำแล้ว69811789ทำแล้ว 25/05/25593694656164
131. อบต.เฉลียง (ครบุรี)ทำแล้ว12153167170ทำแล้ว 06/06/255919121808076
132. อบต.ช่อระกา (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว10141171158ทำแล้ว 30/05/255921112979797
133. อบต.ช้างทอง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7808080ทำแล้ว 30/05/255952232222
134. อบต.ชีวาน (พิมาย)ทำแล้ว49490109ทำแล้ว 27/05/25591664302929
135. อบต.ชีวึก (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5170116105ทำแล้ว 30/05/255910101010
136. อบต.ชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว61296156ทำแล้ว 30/05/2559651387
137. อบต.แชะ (ครบุรี)ทำแล้ว8889693ทำแล้ว 24/05/25593495241919
138. อบต.โชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว611815158ทำแล้ว 30/05/255975555
139. อบต.ดงใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว71962222ทำแล้ว 31/05/2559143654241
140. อบต.ดอน (ปักธงชัย)ทำแล้ว8213277277ทำแล้ว 30/05/255985161313
141. อบต.ดอนชมพู (โนนสูง)ทำแล้ว8167167167ทำแล้ว 30/05/255924111010
142. อบต.ดอนตะหนิน (บัวใหญ่)ทำแล้ว7302266211ทำแล้ว 03/06/25592256121212
143. อบต.ดอนมัน (ประทาย)ทำแล้ว105480204ทำแล้ว 30/05/255953353532
144. อบต.ดอนเมือง (สีคิ้ว)ทำแล้ว7142126104ทำแล้ว 09/05/255989646457
145. อบต.ดอนยาวใหญ่ (โนนแดง)ทำแล้ว61328342ทำแล้ว 31/05/255986976
146. อบต.ดอนใหญ่ (คง)ทำแล้ว10251181179ทำแล้ว 23/05/255948181818
147. อบต.ด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว8114123123ทำแล้ว 27/05/255912126565652
148. อบต.ด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10560578578ทำแล้ว 24/05/255919121626262
149. อบต.ด่านจาก (โนนไทย)ทำแล้ว10148163134ทำแล้ว 14/06/255951124282418
150. อบต.ด่านช้าง (บัวใหญ่)ทำแล้ว514910894ทำแล้ว 16/06/25592195444239
151. อบต.ด่านนอก (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5293293293ทำแล้ว 30/05/255915110747473
152. อบต.ด่านใน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว4136115112ทำแล้ว 23/05/255919136121010
153. อบต.ตลาดไทร (ประทาย)ทำแล้ว101261310ทำแล้ว 14/06/2559662277
154. อบต.ตลาดไทร (ชุมพวง)ทำแล้ว8264208203ทำแล้ว 27/06/2559113595958
155. อบต.ตะโก (ห้วยแถลง)ทำแล้ว698114114ทำแล้ว 19/05/255975343334
156. อบต.ตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว10184244515ทำแล้ว 30/05/2559551141898887
157. อบต.ตะคุ (ปักธงชัย)ทำแล้ว7238243243ทำแล้ว 27/05/2559129292220
158. อบต.ตะเคียน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10228209237ทำแล้ว 20/06/2559271484848
159. อบต.ตะแบกบาน (ครบุรี)ทำแล้ว5127109110ทำแล้ว 16/06/255970116686863
160. อบต.ตาจั่น (คง)ทำแล้ว10350167158ทำแล้ว 25/05/25592114666566
161. อบต.ตูม (ปักธงชัย)ทำแล้ว6131103100ทำแล้ว 27/06/2559280373737
162. อบต.โตนด (โนนสูง)ทำแล้ว5111198273ทำแล้ว 26/05/25591194755372
163. อบต.ถนนโพธิ์ (โนนไทย)ทำแล้ว72025223ทำแล้ว 16/06/25591454393838
164. อบต.ทองหลาง (จักราช)ทำแล้ว7215116116ทำแล้ว 15/06/25592181121121119
165. อบต.ทับสวาย (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7218207174ทำแล้ว 31/05/2559898282222
166. อบต.ทัพรั้ง (พระทองคำ)ทำแล้ว6320320320ทำแล้ว 26/05/255977111
167. อบต.ท่าจะหลุง (โชคชัย)ทำแล้ว770129122ทำแล้ว 12/05/2559150393638
168. อบต.ท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว9189192269ทำแล้ว 29/06/255972141312
169. อบต.ท่าลาด (ชุมพวง)ทำแล้ว8344156151ทำแล้ว 10/06/2559911899
170. อบต.ท่าลาดขาว (โชคชัย)ทำแล้ว12675517ทำแล้ว 30/05/2559765343434
171. อบต.ท่าหลวง (พิมาย)ทำแล้ว5282406406ทำแล้ว 16/05/25598108696869
172. อบต.ท่าอ่าง (โชคชัย)ทำแล้ว7155240272ทำแล้ว 30/05/255997746156
173. อบต.ทุ่งสว่าง (ประทาย)ทำแล้ว101015031ทำแล้ว 19/05/25591063494845
174. อบต.ทุ่งอรุณ (โชคชัย)ทำแล้ว6193194113ทำแล้ว 30/10/255918555
175. อบต.เทพาลัย (คง)ทำแล้ว6152111111ทำแล้ว 19/05/25592514110109
176. อบต.ไทยเจริญ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว61099197ทำแล้ว 25/05/2559166424139
177. อบต.ไทยสามัคคี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10757417342ทำแล้ว 03/10/2559756555
178. อบต.ธงชัยเหนือ (ปักธงชัย)ทำแล้ว8181237238ทำแล้ว 25/05/2559846222018
179. อบต.ธารปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว7204147103ทำแล้ว 19/05/2559796727167
180. อบต.ธารละหลอด (พิมาย)ทำแล้ว5194117120ทำแล้ว 27/05/255983373635
181. อบต.นากลาง (สูงเนิน)ทำแล้ว611412373ทำแล้ว 29/06/25591028232121
182. อบต.นางรำ (ประทาย)ทำแล้ว10232183183ทำแล้ว 31/05/2559196464645
183. อบต.นิคมสร้างตนเอง (พิมาย)ทำแล้ว6304305305ทำแล้ว 31/05/2559108747471
184. อบต.โนนค่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10271168133ทำแล้ว 24/05/2559561555
185. อบต.โนนจาน (บัวลาย)ทำแล้ว10297289287ทำแล้ว 24/05/255957131313
186. อบต.โนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว7125125125ทำแล้ว 11/05/2559113575755
187. อบต.โนนตาเถร (โนนแดง)ทำแล้ว71767338ทำแล้ว 13/05/25593465413934
188. อบต.โนนตูม (ชุมพวง)ทำแล้ว822414593ทำแล้ว 16/05/255976222121
189. อบต.โนนเต็ง (คง)ทำแล้ว6219118118ทำแล้ว 05/09/2559796585852
190. อบต.โนนทองหลาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว101289880ทำแล้ว 31/05/2559780585453
191. อบต.โนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว102895250ทำแล้ว 25/05/2559346131010
192. อบต.โนนประดู่ (สีดา)ทำแล้ว10119113116ทำแล้ว 31/05/25591093524542
193. อบต.โนนเพ็ด (ประทาย)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 30/05/255985595957
194. อบต.โนนเมืองพัฒนา (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8186186186ทำแล้ว 09/06/25596821127
195. อบต.โนนยอ (ชุมพวง)ทำแล้ว8212211211ทำแล้ว 15/06/255966101010
196. อบต.โนนรัง (ชุมพวง)ทำแล้ว8150109109ทำแล้ว 30/06/2559876171514
197. อบต.โนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5166230213ทำแล้ว 21/06/255911122808080
198. อบต.โนนสำราญ (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว10222271253ทำแล้ว 27/05/255981393431
199. อบต.โนนอุดม (เมืองยาง)ทำแล้ว62516761ทำแล้ว 31/05/2559158351817
200. อบต.ในเมือง (พิมาย)ทำแล้ว61,328759607ทำแล้ว 24/06/2559195796448
201. อบต.บัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว6162161176ทำแล้ว 08/04/255913131313
202. อบต.บัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10257223155ทำแล้ว 14/02/25602175321313
203. อบต.บ้านเก่า (ด่านขุนทด)ทำแล้ว11285287287ทำแล้ว 30/05/25596291442
204. อบต.บ้านเกาะ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6135136136ทำแล้ว 10/05/2559870252525
205. อบต.บ้านปรางค์ (คง)ทำแล้ว6140190129ทำแล้ว 12/05/2559945252524
206. อบต.บ้านแปรง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว12246273271ทำแล้ว 20/10/2559151141414
207. อบต.บ้านราษฎร์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6154147141ทำแล้ว 30/05/25591972424140
208. อบต.บ้านวัง (โนนไทย)ทำแล้ว10152228198ทำแล้ว 23/05/25594667151513
209. อบต.บ้านหัน (สีคิ้ว)ทำแล้ว5308213184ทำแล้ว 30/05/2559153544
210. อบต.บ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว6139136136ทำแล้ว 26/05/255949343333
211. อบต.บ้านใหม่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว10219222222ทำแล้ว 10/10/2559411355
212. อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ทำแล้ว8175189218ทำแล้ว 09/05/2559175101100100
213. อบต.บิง (โนนสูง)ทำแล้ว5536258ทำแล้ว 10/05/2559147232318
214. อบต.บึงปรือ (เทพารักษ์)ทำแล้ว8471317322ทำแล้ว 31/05/255929159222121
215. อบต.บึงพะไล (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว72764032ทำแล้ว 13/05/255915104686863
216. อบต.บึงอ้อ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7424223158ทำแล้ว 29/04/2559132333
217. อบต.บุ่งขี้เหล็ก (สูงเนิน)ทำแล้ว10187317ทำแล้ว 25/05/25593210512129
218. อบต.โบสถ์ (พิมาย)ทำแล้ว7542545548ทำแล้ว 30/05/2559135633
219. อบต.ประทาย (ประทาย)ทำแล้ว5926970ทำแล้ว 10/05/255936119695849
220. อบต.ประสุข (ชุมพวง)ทำแล้ว6129115103ทำแล้ว 30/05/2559149171210
221. อบต.ปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว8406197209ทำแล้ว 23/06/25592193545050
222. อบต.โป่งแดง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7257229229ทำแล้ว 03/06/255951666
223. อบต.โป่งตาลอง (ปากช่อง)ทำแล้ว8165180270ทำแล้ว 13/06/2559469373637
224. อบต.พญาเย็น (ปากช่อง)ทำแล้ว52687172ทำแล้ว 30/05/25591157615450
225. อบต.พระพุทธ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว9918181ทำแล้ว 31/05/2559867292826
226. อบต.พลกรัง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8205102102ทำแล้ว 29/06/2559167222
227. อบต.พลสงคราม (โนนสูง)ทำแล้ว519516795ทำแล้ว 20/09/255958303030
228. อบต.พลับพลา (โชคชัย)ทำแล้ว6197197191ทำแล้ว 30/05/25592108717070
229. อบต.พะงาด (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6235163162ทำแล้ว 13/05/255935242221
230. อบต.พะเนา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5128152141ทำแล้ว 30/05/255947141010
231. อบต.พังเทียม (พระทองคำ)ทำแล้ว10154201169ทำแล้ว 26/04/25596426252424
232. อบต.พันชนะ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7176186191ทำแล้ว 31/05/25593103111111
233. อบต.โพนทอง (สีดา)ทำแล้ว8141148148ทำแล้ว 25/05/2559961544
234. อบต.ภูหลวง (ปักธงชัย)ทำแล้ว10149116105ทำแล้ว 13/06/255967404040
235. อบต.มะเกลือเก่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10202170159ทำแล้ว 24/06/255981332420
236. อบต.มะเกลือใหม่ (สูงเนิน)ทำแล้ว1027843845ทำแล้ว 27/06/255943121212
237. อบต.มะค่า (โนนไทย)ทำแล้ว10837473ทำแล้ว 31/05/255967313131
238. อบต.มะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว611839401ทำแล้ว 27/05/2559186585348
239. อบต.มะเริง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5241232259ทำแล้ว 06/06/2559792467
240. อบต.มาบกราด (พระทองคำ)ทำแล้ว1217244ทำแล้ว 29/07/25591899585552
241. อบต.มาบตะโกเอน (ครบุรี)ทำแล้ว102854840ทำแล้ว 30/05/2559875404040
242. อบต.มิตรภาพ (สีคิ้ว)ทำแล้ว718818889ทำแล้ว 5083201919
243. อบต.เมืองเกษตร (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8297302302ทำแล้ว 11/05/2559291555550
244. อบต.เมืองคง (คง)ทำแล้ว9173159167ทำแล้ว 30/05/255910132807168
245. อบต.เมืองโดน (ประทาย)ทำแล้ว71215555ทำแล้ว 31/05/2559378484646
246. อบต.เมืองนาท (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6199167156ทำแล้ว 30/05/25592289322926
247. อบต.เมืองปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว81339979ทำแล้ว 16/05/255989383837
248. อบต.เมืองพลับพลา (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6786565ทำแล้ว 16/06/2559169505050
249. อบต.เมืองพะไล (บัวลาย)ทำแล้ว6135135155ทำแล้ว 27/05/2559969535353
250. อบต.ระเริง (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว840999ทำแล้ว 27/05/255977555
251. อบต.ละลมใหม่พัฒนา (โชคชัย)ทำแล้ว6154152149ทำแล้ว 30/05/2559842411212
252. อบต.ละหานปลาค้าว (เมืองยาง)ทำแล้ว1013523280ทำแล้ว 30/06/25592174595957
253. อบต.ลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว6167280312ทำแล้ว 20/06/25591992373636
254. อบต.ลำคอหงษ์ (โนนสูง)ทำแล้ว11127279198ทำแล้ว 20/06/255955272726
255. อบต.ลำเพียก (ครบุรี)ทำแล้ว6895757ทำแล้ว 17/06/25593989807979
256. อบต.ลำมูล (โนนสูง)ทำแล้ว6124146156ทำแล้ว 27/05/25592170191818
257. อบต.ลุงเขว้า (หนองบุญมาก)ทำแล้ว815516828ทำแล้ว 30/05/2559478454241
258. อบต.วังกระทะ (ปากช่อง)ทำแล้ว5944748ทำแล้ว 30/05/25594280595957
259. อบต.วังน้ำเขียว (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10181182182ทำแล้ว 17/05/255997747468
260. อบต.วังโพธิ์ (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว4234235235ทำแล้ว 31/05/25591109888886
261. อบต.วังไม้แดง (ประทาย)ทำแล้ว6191215193ทำแล้ว 30/06/255936100151111
262. อบต.วังยายทอง (เทพารักษ์)ทำแล้ว12194406406ทำแล้ว 17/05/255927117828281
263. อบต.วังโรงใหญ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว10120203220ทำแล้ว 20/05/255988736569
264. อบต.วังหมี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10203319337ทำแล้ว 31/05/255941120555
265. อบต.ศรีละกอ (จักราช)ทำแล้ว7206159142ทำแล้ว 28/06/25591478212020
266. อบต.สระจรเข้ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6447228170ทำแล้ว 27/05/255961333
267. อบต.สระตะเคียน (เสิงสาง)ทำแล้ว6163146124ทำแล้ว 26/05/2559102858585
268. อบต.สระว่านพระยา (ครบุรี)ทำแล้ว91506385ทำแล้ว 15/06/25594103878756
269. อบต.สะแกราช (ปักธงชัย)ทำแล้ว10546160148ทำแล้ว 24/05/25591356799
270. อบต.สัมฤทธิ์ (พิมาย)ทำแล้ว8267266184ทำแล้ว 27/05/25596414213119
271. อบต.สามเมือง (สีดา)ทำแล้ว7135145145ทำแล้ว 31/05/255935121979792
272. อบต.สายออ (โนนไทย)ทำแล้ว111039797ทำแล้ว 30/05/255944555
273. อบต.สารภี (หนองบุญมาก)ทำแล้ว7147171171ทำแล้ว 31/05/2559655392216
274. อบต.สาหร่าย (ชุมพวง)ทำแล้ว8281291283ทำแล้ว 30/09/2559612611
275. อบต.สำนักตะคร้อ (เทพารักษ์)ทำแล้ว6208166156ทำแล้ว 30/05/255918123101101101
276. อบต.สำพะเนียง (โนนแดง)ทำแล้ว12228140127ทำแล้ว 12/05/2559750343030
277. อบต.สำโรง (โนนไทย)ทำแล้ว7816061ทำแล้ว 27/05/255963252524
278. อบต.สำโรง (ปักธงชัย)ทำแล้ว12231195195ทำแล้ว 10/05/255965777
279. อบต.สีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว7138113100ทำแล้ว 23/06/255956282827
280. อบต.สีดา (สีดา)ทำแล้ว10959494ทำแล้ว 30/05/255978786278
281. อบต.สี่มุม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว615410297ทำแล้ว 31/05/255949922
282. อบต.สีสุก (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว6332334334ทำแล้ว 19/05/25599129105105105
283. อบต.สีสุก (จักราช)ทำแล้ว6219142105ทำแล้ว 20/06/255970393939
284. อบต.สุขเกษม (ปักธงชัย)ทำแล้ว9328328328ทำแล้ว 18/05/2559989525251
285. อบต.สุขไพบูลย์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6156156131ทำแล้ว 24/05/2559187727272
286. อบต.สูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว1127144ทำแล้ว 22/06/2559122909090
287. อบต.เสมา (สูงเนิน)ทำแล้ว10696868ทำแล้ว 27/06/25593174383535
288. อบต.เสมาใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10776045ทำแล้ว 26/05/25591252454542
289. อบต.เสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว99283118ทำแล้ว 27/06/255926106636260
290. อบต.หนองกระทุ่ม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10919362ทำแล้ว 23/06/25591068514151
291. อบต.หนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5146126130ทำแล้ว 17/06/2559225666
292. อบต.หนองขาม (จักราช)ทำแล้ว411999102ทำแล้ว 31/05/2559101564846
293. อบต.หนองค่าย (ประทาย)ทำแล้ว5165140132ทำแล้ว 27/05/2559493434342
294. อบต.หนองงูเหลือม (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8182124142ทำแล้ว 13/06/255978105494949
295. อบต.หนองจะบก (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว11229117168ทำแล้ว 27/05/2559887161414
296. อบต.หนองแจ้งใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10198134116ทำแล้ว 03/05/2559359151515
297. อบต.หนองตะไก้ (สูงเนิน)ทำแล้ว51808383ทำแล้ว 23/06/2559134141313
298. อบต.หนองตะไก้ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว8238199133ทำแล้ว 15/06/255915111626058
299. อบต.หนองตาดใหญ่ (สีดา)ทำแล้ว6312312312ทำแล้ว 22/05/255866221818
300. อบต.หนองไทร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10149113122ทำแล้ว 25/05/25592671151212
301. อบต.หนองน้ำแดง (ปากช่อง)ทำแล้ว8188168153ทำแล้ว 08/06/2559595332727
302. อบต.หนองบัว (คง)ทำแล้ว7320320319ทำแล้ว 12/05/255976674265
303. อบต.หนองบัวน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว626916482ทำแล้ว 31/08/255946269131313
304. อบต.หนองบัวละคร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว51279997ทำแล้ว 14/06/2559260323231
305. อบต.หนองบัวศาลา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6233122120ทำแล้ว 20/06/2559152907877
306. อบต.หนองบุนนาก (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6341267315ทำแล้ว 30/05/25591871343329
307. อบต.หนองพลวง (จักราช)ทำแล้ว12449445449ทำแล้ว 31/05/255962383838
308. อบต.หนองพลวง (ประทาย)ทำแล้ว6792222ทำแล้ว 24/05/255979222121
309. อบต.หนองมะนาว (คง)ทำแล้ว10203144136ทำแล้ว 30/05/2559698323229
310. อบต.หนองไม้ไผ่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว7129101110ทำแล้ว 16/06/25592994131313
311. อบต.หนองยาง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6134109110ทำแล้ว 11/11/2559150111111
312. อบต.หนองระเวียง (พิมาย)ทำแล้ว6137142127ทำแล้ว 29/08/25591279737373
313. อบต.หนองระเวียง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6210210210ทำแล้ว 30/05/25593914610710599
314. อบต.หนองแวง (เทพารักษ์)ทำแล้ว10455455455ทำแล้ว 31/05/2559202011069447
315. อบต.หนองสรวง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว6529391381ทำแล้ว 24/05/255954252522
316. อบต.หนองสาหร่าย (ปากช่อง)ทำแล้ว10442125177ทำแล้ว 18/05/255963303030
317. อบต.หนองหญ้าขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว7626363ทำแล้ว 13/05/255962886
318. อบต.หนองหลัก (ชุมพวง)ทำแล้ว6186147127ทำแล้ว 25/05/255970333333
319. อบต.หนองหว้า (บัวลาย)ทำแล้ว519310697ทำแล้ว 30/06/255911114636363
320. อบต.หนองหอย (พระทองคำ)ทำแล้ว101498888ทำแล้ว 30/05/25594912110010095
321. อบต.หนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6245231216ทำแล้ว 31/08/255953161614
322. อบต.หมื่นไวย (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7189144192ทำแล้ว 11/05/2559861292929
323. อบต.หลุ่งตะเคียน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว9293295295ทำแล้ว 27/05/25591880101010
324. อบต.หลุ่งประดู่ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6114109108ทำแล้ว 31/05/25596101616055
325. อบต.หลุมข้าว (โนนสูง)ทำแล้ว6144109114ทำแล้ว 19/05/255924115908787
326. อบต.ห้วยแคน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว515410096ทำแล้ว 30/05/255928111111
327. อบต.ห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว61564444ทำแล้ว 04/10/255934101010
328. อบต.ห้วยบง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7375187143ทำแล้ว 24/06/255986333
329. อบต.ห้วยยาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว10150164105ทำแล้ว 31/05/25592367101010
330. อบต.หันห้วยทราย (ประทาย)ทำแล้ว12146138122ทำแล้ว 27/05/255978403737
331. อบต.หินโคน (จักราช)ทำแล้ว8332336336ทำแล้ว 27/05/255933282828
332. อบต.หินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7133123212ทำแล้ว 03/05/25592078292921
333. อบต.หินดาด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7131324495ทำแล้ว 11/05/2559159181817
334. อบต.อุดมทรัพย์ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12150133361ทำแล้ว 30/05/25591115512421
รวม 334 อปท.3342,57368,54256,93952,8573345,97829,85813,43412,27011,739
ข้อมูล ณ 07/08/2563