รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว91649467ทำแล้ว 30/06/25591727711
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6123ทำแล้ว 27/05/2559123434341
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว613511148ทำแล้ว 31/05/255948138108108105
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว4220146138ทำแล้ว 21/06/255976127707070
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5166148144ทำแล้ว 17/06/25591451029898
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว5107107106ทำแล้ว 31/05/2559140133100100100
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว6703027ทำแล้ว 30/05/255950101
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว51189334ทำแล้ว 25/09/255973272424
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5134147128ทำแล้ว 30/06/2559997484840
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51538587ทำแล้ว 27/06/255991373733
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6169154153ทำแล้ว 29/06/25595624133
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว61199292ทำแล้ว 16/01/256010111
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5187194193ทำแล้ว 31/05/255916422
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5373256256ทำแล้ว 27/05/25598110111
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5206191189ทำแล้ว 31/05/255974111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว5192145131ทำแล้ว 19/05/25594247181815
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4106108108ทำแล้ว 30/05/255942111
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว6159167ทำแล้ว 29/06/255995646461
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว6135140140ทำแล้ว 29/06/2559773511
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว8109141115ทำแล้ว 15/06/255966333332
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว72001656ทำแล้ว 29/06/2559460292924
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6124198343ทำแล้ว 13/05/25591894575754
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6827575ทำแล้ว 27/06/255958111
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6123126126ทำแล้ว 13/05/255911111
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5217209193ทำแล้ว 11/08/255932311
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว4331118104ทำแล้ว 07/02/256075111
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว41048885ทำแล้ว 23/05/2559856474746
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5341341341ทำแล้ว 29/06/255929932111
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว51496846ทำแล้ว 02/06/255925666
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว520810692ทำแล้ว 29/06/255950811
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7142142142ทำแล้ว 24/05/255971111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว5196152139ทำแล้ว 12/05/255937111
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว615598105ทำแล้ว 13/05/2559221141811
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว51221510ทำแล้ว 15/06/255923108843736
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7123116167ทำแล้ว 13/06/2559581444441
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7398398398ทำแล้ว 31/05/25592111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5979197ทำแล้ว 13/05/2559661464646
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4135937ทำแล้ว 04/04/255962111
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว616912599ทำแล้ว 13/05/2559445111
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว5119114111ทำแล้ว 30/05/255962505047
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว5116151253ทำแล้ว 24/05/255944222
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว5636866ทำแล้ว 31/05/255951111
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว6256252252ทำแล้ว 31/05/25591111
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว7242138127ทำแล้ว 13/06/255934132918983
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว524614164ทำแล้ว 13/05/2559426111
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว9252204171ทำแล้ว 31/05/255955311
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว51898484ทำแล้ว 15/05/25591111
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว692116115ทำแล้ว 24/06/2559174514239
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว4111ทำแล้ว 15/06/2559286707070
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว513333ทำแล้ว 27/06/2559135111
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5343ทำแล้ว 31/05/25591123111
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว7155113110ทำแล้ว 23/06/2559129111
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว10181181181ทำแล้ว 17/05/2559181111
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว8237239240ทำแล้ว 13/05/255929111
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว51971622ทำแล้ว 29/06/2559372563
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7201200200ทำแล้ว 29/06/255948511
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว5451374372ทำแล้ว 16/05/25591793655
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว629331056ทำแล้ว 31/05/255935111
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว599149137ทำแล้ว 26/05/255924123929288
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว7360341337ทำแล้ว 29/06/2559521581112524
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว4228230230ทำแล้ว 09/06/255925661311
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6227165ทำแล้ว 30/06/25591111
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5393394315ทำแล้ว 27/05/2559393111
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว9300225201ทำแล้ว 30/06/255911131311
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5169116109ทำแล้ว 05/07/2559912711
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว71549656ทำแล้ว 26/05/2559856454542
รวม 66 อปท.6638012,3689,3938,555667904,8611,7291,3751,316
ข้อมูล ณ 07/08/2563