รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5207145104ทำแล้ว 31/05/2560103178262221
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7203111107ทำแล้ว 31/05/255982161616
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว5211210210ทำแล้ว 31/05/25591010127109
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว6181169170ทำแล้ว 22/06/2559181000
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว4875856ทำแล้ว 29/06/25595573434237
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว4344345346ทำแล้ว 30/05/255950391088
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว101479587ทำแล้ว 27/06/25591071333214
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว617310397ทำแล้ว 30/05/25592278484646
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว51007462ทำแล้ว 05/04/25595295443027
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7301277252ทำแล้ว 13/06/25592107373737
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว9847882ทำแล้ว 10/05/2559533766
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว81183520ทำแล้ว 20/06/255964444444
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว7257265205ทำแล้ว 10/05/25591111111010
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว7728735735ทำแล้ว 14/02/2560202000
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8152158155ทำแล้ว 17/05/25591390262624
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7224220160ทำแล้ว 23/06/255913843600
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว5787878ทำแล้ว 13/06/2559642424138
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว56911480ทำแล้ว 30/05/255956353535
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8201148115ทำแล้ว 30/10/255917644
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว43051914ทำแล้ว 17/06/25591107393939
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว41372313ทำแล้ว 26/05/25592598646258
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว72527680ทำแล้ว 26/05/2559983625762
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6163111106ทำแล้ว 27/06/25591353777
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 30/05/25591774141413
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว41636970ทำแล้ว 29/06/255911000
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว7104109ทำแล้ว 17/05/255928272723
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว61382117ทำแล้ว 07/06/25591276555549
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว816453ทำแล้ว 24/05/255936131313
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว42165339ทำแล้ว 15/06/25597116797970
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว71289037ทำแล้ว 27/05/255938777
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7193193193ทำแล้ว 03/06/255954373737
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว4185185185ทำแล้ว 30/05/2559282595958
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว51463428ทำแล้ว 11/05/2559566404038
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว6205160156ทำแล้ว 31/05/25592270565655
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว6666969ทำแล้ว 27/06/25592330311
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว6565656ทำแล้ว 11/05/2559
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8227223223ทำแล้ว 26/05/255976454545
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว7187156131ทำแล้ว 30/05/25591178464545
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว72546453ทำแล้ว 06/06/2559333321911
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7247182180ทำแล้ว 30/05/25592483636363
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว41589393ทำแล้ว 25/05/2559285222220
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว82096257ทำแล้ว 26/05/2559193393533
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6382382382ทำแล้ว 23/05/255911532
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว41519971ทำแล้ว 13/06/25591032222020
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4221123123ทำแล้ว 24/08/2559654353434
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว4105105105ทำแล้ว 24/05/255949888
รวม 46 อปท.462798,8026,2565,789465493,1801,3701,2561,187
ข้อมูล ณ 07/08/2563