รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6114128102ทำแล้ว 31/05/255926125979796
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4148120115ทำแล้ว 31/05/25591674565656
3. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว3174153147ทำแล้ว 30/06/25591691888
4. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว61278689ทำแล้ว 25/05/2559548202020
5. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว598102102ทำแล้ว 31/05/255959292929
6. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6783937ทำแล้ว 25/05/2559301055
7. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5386151153ทำแล้ว 01/06/25592841161616
8. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5371372371ทำแล้ว 30/06/255928888
9. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6746366ทำแล้ว 27/06/25593812125
10. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6986467ทำแล้ว 11/05/2559456404040
11. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว51647267ทำแล้ว 22/06/255920151646462
12. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6339348348ทำแล้ว 31/05/255953200
13. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51048686ทำแล้ว 28/06/25592077484848
14. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5844746ทำแล้ว 29/04/255940151515
15. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6221126104ทำแล้ว 30/05/2559137686868
16. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว8368350350ทำแล้ว 25/05/255923211212
17. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4946669ทำแล้ว 27/05/255980606060
18. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว6424038ทำแล้ว 09/06/25592938999
19. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6302930ทำแล้ว 16/05/2559191500
20. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7167135124ทำแล้ว 30/06/255995474746
21. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6129161148ทำแล้ว 13/05/255945976
22. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว51038770ทำแล้ว 25/05/255924212121
23. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว415310286ทำแล้ว 30/05/255940333333
24. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6418418418ทำแล้ว 27/05/255971212121
25. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5201133149ทำแล้ว 21/06/25592097656261
26. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว41339494ทำแล้ว 28/04/256085686060
27. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว826715497ทำแล้ว 30/06/25591111342625
28. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว41399791ทำแล้ว 24/06/2559372282725
29. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5309271149ทำแล้ว 28/06/255924247949390
30. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว6179197197ทำแล้ว 16/06/2559105676566
31. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6272272272ทำแล้ว 30/05/2559195454544
32. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5184118112ทำแล้ว 19/05/255979474747
33. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 02/06/255998696960
34. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5314358344ทำแล้ว 27/06/2559239161515
35. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4152127127ทำแล้ว 31/05/25594910108
36. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว55654ทำแล้ว 28/06/255956241111
37. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว512910795ทำแล้ว 16/05/25595105737069
38. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว8121114114ทำแล้ว 30/05/255937666
39. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว31333432ทำแล้ว 18/05/2559490595953
40. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5528532532ทำแล้ว 10/05/2559362444435
41. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5584124ทำแล้ว 27/05/25591636181615
42. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7239180165ทำแล้ว 31/05/255934252425
43. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว699180180ทำแล้ว 31/05/2559431097
44. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6822626ทำแล้ว 13/05/255981353535
45. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว71551212ทำแล้ว 13/10/25594747191918
46. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว61339386ทำแล้ว 30/06/255921102381413
47. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6907175ทำแล้ว 07/09/2559129131313
48. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6219228231ทำแล้ว 15/05/2560104262320
49. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6887271ทำแล้ว 29/06/25591674565654
50. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6114129125ทำแล้ว 31/05/255974242418
51. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว51811ทำแล้ว 30/03/25596684565649
52. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว51317670ทำแล้ว 15/06/25592694434342
53. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว62479481ทำแล้ว 31/10/25591860222221
54. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6197184175ทำแล้ว 30/06/2559463151414
55. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61483116ทำแล้ว 03/06/255956166777777
56. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4151178168ทำแล้ว 30/05/2559951212116
57. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5269279279ทำแล้ว 12/05/255982626251
58. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว51178469ทำแล้ว 07/06/2559119755
59. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว3454454454ทำแล้ว 11/05/256063171715
60. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว51174415ทำแล้ว 27/06/255994312120
61. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4106108103ทำแล้ว 31/05/255939212120
62. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5363356355ทำแล้ว 10/05/255937312826
63. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6105153126ทำแล้ว 30/05/25591582232
64. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว7224225225ทำแล้ว 30/05/255949102666666
65. อบต.หนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว7249160159ทำแล้ว 31/05/2559160173776963
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว414610476ทำแล้ว 14/06/2559441202020
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5236236236ทำแล้ว 31/05/2559741065
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว31179776ทำแล้ว 16/05/2559574444444
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5807470ทำแล้ว 28/06/2559439272727
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6364341ทำแล้ว 24/11/255923333
รวม 70 อปท.7037812,09310,0759,536707164,9482,4242,2632,163
ข้อมูล ณ 21/03/2562