รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6643357344ทำแล้ว 09/09/255963409340291285
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6148127119ทำแล้ว 31/05/255951201714
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว61397575ทำแล้ว 02/06/255946272624
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6218225225ทำแล้ว 18/10/2559183171715
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว61457795ทำแล้ว 30/09/2559585363636
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6254143162ทำแล้ว 15/09/255974106707070
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6926565ทำแล้ว 27/04/2559142666
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว6138102103ทำแล้ว 30/05/25594292919191
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6385123145ทำแล้ว 16/05/2559137242223
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6133122118ทำแล้ว 31/05/2559241191919
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว6117125108ทำแล้ว 28/06/25591356333333
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6349265261ทำแล้ว 31/05/255920149545454
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6858686ทำแล้ว 25/05/2559146272727
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว8145150154ทำแล้ว 30/05/25592342444
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว61463524ทำแล้ว 31/05/25592136125125123
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว62827878ทำแล้ว 01/06/255944333
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6122123123ทำแล้ว 23/05/2559245916117
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6141112114ทำแล้ว 26/05/255920101462727
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6212119109ทำแล้ว 25/10/255928202020
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6164126107ทำแล้ว 30/05/2559546777
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6249249249ทำแล้ว 30/05/2559131515151
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว62766ทำแล้ว 30/05/2559266127635148
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6196146168ทำแล้ว 10/08/255963167137136137
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6797162ทำแล้ว 29/04/255953232323
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว6641616ทำแล้ว 31/05/255923232121
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6224240217ทำแล้ว 31/05/255987494949
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว61918481ทำแล้ว 27/05/25592684585856
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7133143143ทำแล้ว 31/05/25592361393838
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว694128153ทำแล้ว 04/05/2559347242424
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6203292192ทำแล้ว 31/05/255953464646
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 31/05/255974373731
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6135135135ทำแล้ว 31/05/2559125505050
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6132111108ทำแล้ว 19/05/25591663212120
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6130139139ทำแล้ว 30/05/25591799414141
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6133130151ทำแล้ว 10/10/2559879535252
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61097873ทำแล้ว 04/05/2559263363636
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6192192211ทำแล้ว 09/06/25594113696968
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6163164164ทำแล้ว 30/05/2559149232323
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6164158155ทำแล้ว 27/05/25591591424242
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว61635642ทำแล้ว 03/10/25598123404039
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว614692ทำแล้ว 31/05/2559475535250
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61005659ทำแล้ว 26/05/25591881524846
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว687125125ทำแล้ว 17/05/2559533232119
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6329346348ทำแล้ว 26/05/2559154727272
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว610511ทำแล้ว 13/06/2559197858480
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6141105102ทำแล้ว 27/06/25598106392514
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6114121126ทำแล้ว 24/05/2559848202020
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6989391ทำแล้ว 09/09/2559276404038
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6245250250ทำแล้ว 15/06/2559245444443
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6210157116ทำแล้ว 27/06/255935131312
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61055760ทำแล้ว 28/06/2559768464444
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว61359574ทำแล้ว 31/05/25591544333333
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6207150157ทำแล้ว 16/05/255931115777771
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6108114114ทำแล้ว 30/05/255981626262
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6159125118ทำแล้ว 25/05/2559883606060
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6249199171ทำแล้ว 30/05/2559691661188888
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6184184184ทำแล้ว 30/05/255988747473
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6141169350ทำแล้ว 31/05/2559271303029
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว6211111110ทำแล้ว 31/05/2559852282827
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว61375957ทำแล้ว 27/05/255968271716
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6305337330ทำแล้ว 07/10/255966444444
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6121229220ทำแล้ว 10/05/2559772535352
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 23/05/25591845282524
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6200159153ทำแล้ว 30/05/255982141414
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6245250250ทำแล้ว 11/11/2559535191919
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว6957162ทำแล้ว 31/05/25591681151515
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6978070ทำแล้ว 17/05/25591546272320
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6186185185ทำแล้ว 31/05/2559194343432
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว69883118ทำแล้ว 30/05/25591899646463
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6165167122ทำแล้ว 26/05/2559672494949
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 10/05/2559113787878
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6315189170ทำแล้ว 19/05/2559567282827
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6240234229ทำแล้ว 30/05/25591386646464
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6163180180ทำแล้ว 31/05/255979504845
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6154142129ทำแล้ว 31/05/2559187555144
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6171126112ทำแล้ว 25/05/25591470323232
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6164166166ทำแล้ว 31/05/2559380444444
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6330354354ทำแล้ว 31/05/255991202020
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6757354ทำแล้ว 29/06/255936333332
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว68710695ทำแล้ว 25/05/255962423026
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6290226245ทำแล้ว 27/05/2559875454545
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6655957ทำแล้ว 31/05/255924121218
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6146164164ทำแล้ว 06/10/2559476484647
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว61161972ทำแล้ว 13/06/255939664
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6316257232ทำแล้ว 30/05/25599189119119116
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว66412085ทำแล้ว 13/09/2559725171717
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว61009858ทำแล้ว 30/05/255974626262
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว610887124ทำแล้ว 10/06/255988494948
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว663166165ทำแล้ว 27/05/255937100696966
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6747370ทำแล้ว 25/05/2559159292929
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7169173173ทำแล้ว 13/05/255932103666562
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว61656868ทำแล้ว 30/05/255955510107
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6252176156ทำแล้ว 26/05/255917217192192191
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6165185164ทำแล้ว 30/05/255941753
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6310262242ทำแล้ว 12/10/255911134817980
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7175125112ทำแล้ว 29/09/255968464646
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว67573101ทำแล้ว 12/05/2559255353533
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว61789897ทำแล้ว 19/05/25592150222221
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6766066ทำแล้ว 16/05/2559546262623
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6268267267ทำแล้ว 13/10/2559268101010
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว626416217ทำแล้ว 15/06/25596315149
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6284172143ทำแล้ว 31/05/2559124868681
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6156156151ทำแล้ว 24/05/255969504950
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6155121120ทำแล้ว 14/06/255968555454
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว61585554ทำแล้ว 14/06/255911100565655
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว5140113114ทำแล้ว 26/05/255970705569
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6225133127ทำแล้ว 30/05/2559101494948
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว61035038ทำแล้ว 04/05/255911109886761
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6371425324ทำแล้ว 29/06/25596221115115115
รวม 109 อปท.10965818,68415,54314,8221091,2279,4885,2435,0124,884
ข้อมูล ณ 07/08/2563